Truy cập từ xa máy tính Windows XP hoặc Windows Server 2003

0

Thông thường, khi nhiều người cần truy cập vào một máy tính Windows trong mạng, bạn cần sử dụng phiên bản máy chủ của Windows (chẳng hạn như 2003) chạy Dịch vụ đầu cuối.

Tuy nhiên, bạn cần phải có giấy phép từ Microsoft để thực hiện việc này. Nếu bạn chỉ cần một người truy cập máy tính từ xa tại một thời điểm, Windows cho phép bạn thực hiện việc này mà không cần Dịch vụ đầu cuối, trong Windows XP cũng như Windows Server 2003.

Nhấp chuột phải vào Máy tính của tôi trên Khởi đầu menu và chọn Tính chất tùy chọn từ menu bật lên.

Các Thuộc tính hệ thống hộp thoại hiển thị. Nhấn vào Xa xôi chuyển hướng. bên trong Máy tính từ xa , nhấp vào Cho phép người dùng kết nối từ xa với máy tính này hộp kiểm.

Hộp thoại Thuộc tính Hệ thống

Lưu ý Tên máy tính đầy đủ vì vậy bạn có thể sử dụng nó khi đăng nhập.

Để chỉ định người dùng máy tính nào được phép đăng nhập từ xa, hãy nhấp vào Chọn người dùng từ xa cái nút. Các Người dùng Máy tính Từ xa hộp thoại hiển thị.

Hộp thoại Người dùng Máy tính Từ xa

Nhấn vào Thêm vào để thêm người dùng vào danh sách. Các Chọn người dùng hộp thoại hiển thị.

Chọn hộp thoại Người dùng

Nhập tên của người dùng mong muốn vào Enter tên đối tượng để chọn hộp văn bản và nhấp vào Kiểm tra tên cái nút. Tên đầy đủ của người dùng được điền vào. Nhấp vào đồng ý.

Người dùng hiển thị trong danh sách trên Người dùng Máy tính Từ xa hộp thoại. Nhấp chuột đồng ý.

Hộp thoại Người dùng Máy tính Từ xa với tên người dùng

Bạn được trả lại cho Thuộc tính hệ thống hộp thoại. Nhấp chuột đồng ý.

Lựa chọn Phụ kiện | Thông tin liên lạc | Kết nối máy tính từ xa từ Khởi đầu thực đơn.

Chọn Kết nối Máy tính Từ xa

Các Kết nối máy tính từ xa hộp thoại hiển thị.

Hộp thoại Kết nối Máy tính Từ xa

Enter các Tên máy tính đầy đủ bạn đã lưu ý trước đó trong Máy vi tính hộp chỉnh sửa và nhấp vào Kết nối. Danh sách thả xuống cung cấp quyền truy cập vào các máy tính bạn đã đăng nhập trước đó.

Enter tên người dùng và mật khẩu của bạn trên hộp thoại hiển thị và nhấp vào đồng ý. Màn hình của bạn trên máy tính từ xa sẽ hiển thị. Để đóng kết nối, chỉ cần đăng xuất khỏi tài khoản của bạn như bình thường.

Nếu bạn cần kết nối từ xa với một máy tính không cùng mạng, tức là qua Internet, điều duy nhất bạn phải làm là định cấu hình bộ định tuyến của mình để truy cập máy tính từ xa và sử dụng địa chỉ IP công cộng của máy tính bạn muốn kết nối. đến.

Bạn có thể đọc bài viết trước của tôi về cách tìm địa chỉ IP công cộng của bạn một cách nhanh chóng. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, hãy gửi bình luận và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.

bởi Lori Kaufman

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.