Ultimate Addons for Beaver Builder v1.29.0 – The Best Beaver Builder Addon

0

Ultimate Addons for Beaver Builder – Addons cho Beaver Builder

Chuyển đổi năng suất của bạn với các mô-đun và mẫu Beaver Builder tùy chỉnh.

Ultimate Addons for Beaver Builder là một tiện ích mở rộng cao cấp dành cho Beaver Builder có thêm 60 mô-đun, hơn 200+ Row Sections, hơn 100 mẫu và hoạt động trên bất kỳ gói Beaver Builder nào.

Bạn có thể sử dụng nó trên bất kỳ chủ đề WordPress nào.

Demo: https://www.ultimatebeaver.com/

Tính năng nổi bật Ultimate Addons for Beaver Builder – The Best Beaver Builder Addon

Tính năng Ultimate Addons for Beaver Builder

  • White Label: Bạn có thể White Label Ultimate Addons và cung cấp trải nghiệm liền mạch cho khách hàng của bạn mà không mất thêm chi phí.

  • Lightweight: Giống như Beaver Builder, Ultimate Addons được xây dựng để thực hiện. Nó tuân theo các tiêu chuẩn phát triển WordPress tốt nhất.

  • Template Cloud: Mẫu đám mây là một trong những tính năng hàng đầu của chúng tôi! Nó cung cấp quyền truy cập vào hàng trăm mẫu ngay trong phần phụ trợ WordPress.

  • WordPress Multisite: Ultimate Addons cho Beaver Builder tương thích 100% và được thử nghiệm tốt trên các cài đặt WordPress multisite network của WordPress.

  • Beaver Builder Editions: Những Addon Beaver này hoạt động với các phiên bản Beaver Builder miễn phí cũng được trả tiền. Nó cũng bổ sung độc đáo phiên bản cơ quan.

  • All WordPress Themes: Plugin của chúng tôi có thể được sử dụng với chủ đề WP miễn phí tương thích tốt nhất Astra Theme & tất cả các chủ đề khác đều phổ biến đối với người dùng của chúng tôi.

Ultimate Addons for Beaver Builder v1.29.0 Nulled Free Changelog

= v1.29.0 Wednesday, 20th January 2021 =
- New: Introduced Woo - Mini Cart module.
- Improvement: Advanced Icon - Added responsive support for Icon size.
- Improvement: Photo Gallery - Added responsive support for photo spacing setting.
- Improvement: Retina image - Added alt tag support for both images in module.
- Fix: Button - Border settings not working as expected with all the styles.
- Fix: Marketing Button - HTML rendering issue in the settings field.
- Fix: Price Box - Typography settings not showing in some cases.
- Fix: Subscription Form - Handled ADA compliance error for extra HTML.
- Fix: Video Gallery: Filterable Tab Border settings not working as expected.
- Fix: Video Gallery: Filterable Tab Typography not working.

= v1.28.10 Tuesday, 15th December 2020 =
- Improvement: Compatibility with PHP v8.0.
- Improvement: Advanced Posts - Added Taxonomy Badge option.
- Improvement: Advanced Posts - Added options to add icons for Post Meta.
- Improvement: Advanced Posts - Added Inter Post Meta Spacing option.
- Improvement: Advanced Posts - Added Bottom Spacing option for Taxonomy Badge, Title & Meta.
- Improvement: Image/Icon - Added WPML support.
- Improvement: User Registration Form - Added Phone field.
- Improvement: User Registration Form - Added option to make Register Button and Login Link inline.
- Improvement: User Registration Form - Added option to set Lost Your Password Text above Terms and Conditions.
- Fixed: Google Map - Window scrolls down on close of InfoWindow on Chrome.
- Fixed: How-to Schema - Added 'title' attributes to steps images.
- Fixed: Price Box - Title background color width issue.
- Fixed: Woo - Products - Grid layout issue with BB theme on archive pages.

= v1.28.9 =
- Improvement: Advanced Menu - Added Hamburger Icon Size option.
- Improvement: Advanced Menu - Improved Accessibility for all types of menu.
- Improvement: Heading - Added spacing option for separator
- Improvement: Hotspot - Provided filters to change the tour navigation strings.
- Fixed: Advanced Menu - Sub menu not displayed on Internet Explorer
- Fixed: Advanced Tabs - Active Tab Index setting not working properly.
- Fixed: Font Awesome 5 Pro conflict in some UABB modules.
- Fixed: Info Box - Box Shadow not working properly
- Fixed: Off-Canvas - Close Canvas on Menu Link conflict with sub menu.
- Fixed: Photo Gallery - CreativeWork warning for Caption.
- Fixed: User Registration Form - Added WordPress 5.5 password check compatibility.
- Fixed: User Registration Form - Password not getting saved when new user is created
- Fixed: WPForms Styler - Checked Color setting not working for Checkbox.
  • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: hotrowordpress

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

  • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
  • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.