Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Ultimate Header Builder v1.7.5 NULLED – Addon WPBakery Page Builder

0

Bố cục & phong cách không giới hạn. Xây dựng bằng Trình tạo trang WPBakery (trước đây là Visual Composer) hoặc Trình tạo khác mà bạn muốn. Bây giờ chúng ta hãy xem một số ví dụ.

Bạn có thể sử dụng các Tiêu đề khác nhau trên các trang khác nhau của trang web của mình

Demo: https://codecanyon.net/item/ultimate-header-builder-addon-wpbakery-page-builder-formerly-visual-composer/21118792

Những đặc điểm chính Ultimate Header Builder – Addon WPBakery Page Builder

Ultimate Header Builder - Addon WPBakery Page Builder 1

Đưa việc xây dựng trang web WordPress của bạn lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Bố cục không giới hạn

Ultimate Header Builder - Addon WPBakery Page Builder 2

Xây dựng bằng Trình tạo trang WPBakery (trước đây là Visual composer) hoặc Trình tạo khác mà bạn muốn. Chúng tôi hỗ trợ 5 cột cho Trình tạo trang WPBakery ..

Mega menu

Ultimate Header Builder - Addon WPBakery Page Builder 3

Bạn có thể tạo Megamenu bằng WPBakery Page Builder (trước đây là Visual Composer)

Shortcodes

Ultimate Header Builder - Addon WPBakery Page Builder 4

Chúng tôi có rất nhiều mã ngắn cho bạn (Tìm kiếm, menu Canvas, Menu di động, Megamenu, Minicart cho Woocommerce, Biểu trưng, ​​Tiêu đề cố định, Tiêu đề lớp phủ..v..v ..)

Responsive

Ultimate Header Builder - Addon WPBakery Page Builder 5

Bạn có thể chọn nội dung sẽ hiển thị trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn

Ultimate Header Builder tương thích với tất cả các Chủ đề và Plugin

Ultimate Header Builder - Addon WPBakery Page Builder 6

Bạn có thể sử dụng plugin này với tất cả các chủ đề và plugin (Avada, Xtheme, Bridge, The7 …)

Cập nhật hàng tuần

Ultimate Header Builder - Addon WPBakery Page Builder 7

Nhiều mã ngắn và tính năng khác trong tuần ..

Changelog: Ultimate Header Builder – Addon WPBakery Page Builder

Download Ultimate Header Builder v1.7.5 - Addon WPBakery Page Builder Nulled Free
v1.7.5
2021 - July - 07
improvement Core 1.4.6
improvement style of Metabox
improvement minor Style
improvement minor Style of text box
improvement minor Javascript

v1.7.4
2021 - June - 07
improvement Core 1.4.5
improvement Security
improvement minor Style
improvement minor Javascript
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v1.7.3
2021 - May - 04
improvement Verify Purchase Code
improvement Core 1.4.4.1
improvement Welcome Page
improvement minor Javascript
improvement minor CSS
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v1.7.2
2021 - Apr - 08
feature Option settings for disable theme's header
feature Password field
improvement Core 1.4.3
improvement compatible with WP 5.7
improvement demo Header 06
improvement minor Javascript
improvement style About page
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v1.7.1
2021 - Mar - 18
improvement demo Header 01
improvement minor Javascript
improvement minor CSS
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v1.7.0
2021 - Mar - 08
feature Hover style in admin
feature Lib tippy js
improvement Core 1.4.2
improvement minor JS
bug-fix menu item target-blank

v1.6.9
2021 - Feb - 08
feature Tabs for plugin settings
feature Clipboard Function
feature About Class
improvement Core 1.4.1
improvement minor CSS for component
bug-fix minor CSS

v1.6.8
2021 - Jan - 23
feature link to Support and Guide for about-page in backend
improvement Style for about-page in back-end
improvement Core version 1.4.0
bug-fix minor css

v1.6.7
2021 - Jan - 05
improvement style button in admin panel
improvement html-Dom Class to 1.9.1
improvement Core version 1.3.9.1

v1.6.6
2020 - Dec - 09
improvement logo shortcode
improvement cart shortcode
improvement contact shortcode
improvement search shortcode
improvement cart shortcode
improvement import shortcode
improvement style for about page
improvement style for settings page
improvement icon images for shortcodes
improvement Core version 1.3.9
bug-fix javascript button delete
bug-fix javascript button add

v1.6.5
2020 - Oct - 14
improvement Core version 1.3.8
improvement Minor CSS
bug-fix Compatible with WP 5.5.1
bug-fix Compatible with Colorpicker

v1.6.4
2020 - Aug - 12
improvement Core v1.3.7
improvement Style form in plugins settings
improvement Update items in about-page
bug-fix Conflict CSS with WPB

v1.6.3
2020 - July - 28
improvement Core v1.3.6
improvement Tab navigation for Option settings page
improvement "About" page
bug-fix Minor javascript

v1.6.2
2020 - June - 12
improvement Shortcode social
improvement Shortcode minicart.
improvement Shortcode Menus.
improvement Shortcode instagram.
improvement Menu mobile.

v1.6.1
2020 - May - 20
feature Add new shortcode
feature Get data shortcode
improvement display header
improvement get mega menu

v1.6.0
2020 - May - 5
improvement Settings Use metabox
improvement Removed bbhd_megamenu post type
improvement Removed bbhd_content post type
improvement Display header

v1.5.9
2020 - April - 13
improvement Update font-awesome
improvement Rating
improvement admin supports awesome-font

v1.5.8
2020 - March - 31
improvement get and processing data about page
improvement clean the input data
improvement add submenu

v1.5.7
2020 - March - 12
feature Shortcode Contact form
feature Button edit header Front-end
improvement Function Exist
improvement Improve CSS for button

v1.5.6
2020 - February - 27
feature Shortcode Instagram
improvement Core 1.3.5
improvement Options Use metabox
improvement Shortcode social

v1.5.5
2020 - February - 10
improvement Core 1.3.4
feature Options Shortcode
improvement Encodes data
improvement Flexbox container

v1.5.4
2020 - January - 30
improvement Api about page
improvement Link Author
improvement Menu vertical
bug-fix Max-width

v1.5.3
2020 - January - 16
improvement Minicart
improvement Core 1.3.3
improvement Theme UI
bug-fix Input

v1.5.2
2020 - January - 03
feature Menu canvas
feature Menu vertical
feature Minicart
improvement Rating
bug-fix Color picker

v1.5.1
2019 - December - 16
feature Color manage
feature Google font
bug-fix About page
improvement Core 1.3.2

v1.5.0
2019 - December - 05
feature About
feature Flexbox container
improvement Core 1.3.1
improvement Max width

v1.4.9
2019 - November - 18
improvement Core 1.3.0
improvement Link
improvement Theme UI
improvement Options Use metabox

v1.4.8
2019 - November - 01
feature Rating
feature Options Use metabox
improvement Default Header
improvement Display by Header Settings

v1.4.7
2019 - September - 01
feature Conditions Custom
improvement Core 1.2.9
improvement Documentation
improvement position color picker box

v1.4.6
2019 - September - 16
feature color picker box
improvement Core 1.2.8
improvement Js for shortcode Logo
improvement Conditions Home

v1.4.5
2019 - August - 01
feature Improve for Options Conditions
improvement Improve js for Options shortcode
improvement Conditions Category
improvement Core v1.2.7

v1.4.4
2019 - July - 10
feature Encodes Data
feature Options for shortcode Logo
feature Css for shortcode Logo
feature Js for shortcode Logo
improvement Core v1.2.6

v1.4.3
2019 - June - 10
feature Conditions Author
feature Conditions Category
feature Conditions Date
improvement Core v1.2.5
improvement Simple HTML Dom Lib 1.9

v1.4.2
2019 - May - 20
feature Css for Header content
feature JS for Header content
improvement Conditions Home
improvement Core v1.2.4

v1.4.1
2019 - April - 4
feature Conditions Home
improvement Core v1.2.3
improvement Front-end editor for Header content
improvement Front-end editor for Megamenu content

v1.4
2019 - March - 25
feature Option Display by Header Settings in Plugin Settings
feature Conditions to display this Header: Singular for Pages
feature Conditions to display this Header: Singular for Posts
feature Conditions to display this Header: Taxonomies
feature Conditions to display this Header: Others (Home, Search, FrontPage, Blog, 404, Author, Date...)
improvement Logo for Header & Megamenu

v1.3
2019 - March - 22
feature Front-end editor for Header content
feature Front-end editor for Megamenu content
improvement Simple HTML Dom Lib 1.9
improvement Add Overflow visible for row

v1.2.8
2019 - March - 13
feature Simple HTML Dom Lib 1.9
improvement Core 1.2.2
improvement Js for shortcode
bug-fix Menu item activated options.

v1.2.7.2
2019 - Feb - 7
improvement Mobile menu breakpoint on the devices
improvement Header overlay
improvement Logo for Header & Megamenu
bug-fix function error

v1.2.7.1
2019 - Jan - 8
feature Header overlay
feature Mobile menu breakpoint on the devices
improvement Core 1.1.4.4
improvement Shortcode social options.
bug-fix Custom CSS Main Menu shortcode

v1.2.7
2018 - December - 3
feature options for shortcode
feature Js for shortcode
improvement Menu item activated options.
bug-fix Woocommerce Error.

v1.2.6.1
2018 - August - 10
improvement Css for shortcode Search
improvement Shortcode Search
improvement Shortcode social
bug-fix Conflict with Bootstrap

v1.2.6
2018 - August - 10
improvement Improve Dropdown shortcode
improvement Improve Shortcode menu
feature Css for Shortcode social
improvement Core 1.1.4.1

v1.2.5
2018 - August - 7
improvement Improve Performance
improvement Conditions Post
improvement Core 1.1.4
bug-fix Conflict with Revolution

v1.2.4
2018 - 7 - 19
feature Add full-width for menu mobile
feature Add Close button for menu mobile
feature Add Overflow visible for row
bug-fix Fix warning in some version PHP

v1.2.3
2018 - 6 - 29
improvement Update BestBug Core v1.1.3
bug-fix Minicart shortcode
bug-fix URL query var
bug-fix Fix mega menu

v1.2.2
2018 - 5 - 2
feature Toggle menu mobile when clicking to the anchor link
feature Conditions Post
improvement Conditions Page
bug-fix Z-index Menu mobile

v1.2.1
2018 - 3 - 14
feature Update Core
feature Conditions Page
feature Z-index Menu mobile
improvement Conditions for header
bug-fix Fix CSS

v1.2
2018 - 1 - 29
feature Conditions for header
feature Update custom style for all shortcodes
feature Add core
improvement Options

v1.1
2018 - 1 - 14
feature Unlimited color for all shortcodes
feature Shortcode header
feature Options
feature Js for options

v1.0.1
2017 - 12 - 22
feature Auto-add header to your side
feature Clear data string
feature Clear data array
feature Css for Button

v1.0
2017 - 12 - 12
feature Init.
 • Xem thêm: tổng hợp plugin Codecanyon hoàn toàn miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.