Ultimate Member bbPress Addon v2.0.8

0

Tích hợp các plugin Ultimate Member bbPress Addon với Ultimate Member.

Các tính năng chính

 • Tự động chuyển hồ sơ người dùng bbPress sang hồ sơ người dùng Ultimate Member
 • Tất cả các liên kết người dùng diễn đàn tự động chuyển hướng đến hồ sơ thành viên cuối cùng
 • Tạo tab diễn đàn trên hồ sơ Thành viên cuối cùng
 • Hiển thị chủ đề và trả lời của người dùng trên tab diễn đàn
 • Hiển thị số lượng chủ đề và trả lời trên hồ sơ
 • Cho phép người dùng kiểm soát đăng ký và yêu thích từ hồ sơ của họ
 • Cho phép bạn thiết lập vai trò nào có thể có tab diễn đàn trên hồ sơ của họ
 • Không cần chỉnh sửa mẫu bbPress – sáng tạo!

Tính năng hạn chế nội dung

 • Cho phép các diễn đàn được truy cập bởi các vai trò người dùng nhất định
 • Cho phép các chủ đề được truy cập bởi các vai trò người dùng nhất định
 • Kiểm soát vai trò nào có thể đăng chủ đề hoặc trả lời trong (các) diễn đàn cụ thể
 • Cho phép / ngăn vai trò người dùng cụ thể tạo chủ đề / trả lời mới trong diễn đàn
 • Vô hiệu hóa việc tạo chủ đề mới vào các ngày trong tuần cụ thể trên cơ sở vai trò người dùng
 • Vô hiệu hóa thủ công tạo chủ đề mới trên cơ sở vai trò người dùng

Yêu cầu

 • Plugin bbPress WordPress

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.