Ultimate Member Google reCAPTCHA Addon v2.1.6

0

Dừng bot trên biểu mẫu đăng ký và đăng nhập của bạn với Ultimate Member Google reCAPTCHA Addon

Các tính năng chính

  • Tích hợp hoàn hảo với các hình thức đăng ký hoặc đăng nhập
  • Dễ dàng cài đặt
  • Dừng đăng ký spam hoàn toàn
  • Bạn có thể tự động bật Google reCAPTCHA khi đăng ký và đăng nhập biểu mẫu
  • Bạn có thể bật / tắt reCAPTCHA trên bất kỳ hình thức cụ thể nào

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.