Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Ultimate Member Groups Addon v2.2.9

2

Tải xuống miễn phí Ultimate Member Groups Addon Premium Nulled

Cho phép người dùng tạo và tham gia các nhóm xung quanh các chủ đề được chia sẻ, sở thích, v.v.

Các tính năng chính Ultimate Member Groups Addon

 • Cho phép người dùng tạo nhóm
 • Cho phép người dùng tham gia nhóm
 • Cài đặt kiểm duyệt nhóm
 • Người dùng có thể đăng theo nhóm
 • Người dùng có thể chọn cài đặt quyền riêng tư của nhóm (riêng tư, ẩn, công khai)
 • Người dùng có thể xem các nhóm của họ từ hồ sơ của họ hoặc bất kỳ trang nào bằng cách sử dụng shortcode
 • Danh mục và thẻ có sẵn cho các nhóm
 • Quyết định ai có thể mời thành viên vào một nhóm (Quản trị viên nhóm, người điều hành hoặc tất cả thành viên)
 • Bài kiểm duyệt có sẵn cho bài viết nhóm
 • Thêm hình ảnh nhóm

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Changelog: Ultimate Member Groups Addon

Download Ultimate Member Groups Addon v2.2.9 Nulled Free

= v2.2.9: February 9, 2022 =
* Fixed: Extension settings structure
= 2.2.8: December 20, 2021 =
* Fixed: Applying the category filter and after that click on "Load more" button.

= v2.2.7: September 22, 2021 =
* Added: the filter hook 'um_groups_single_the_title'
* Fixed: The text-type filter fields displaying on the Invite tab
* Fixed: The page title on the single group page
* Fixed: Getting group post via the hash (there could be a match with another post type)
* Fixed: Translations typo

= v2.2.6: July 20, 2021 =
* Fixed: Single group's `the_title` hook
* Tweak: WP5.8 widgets screen compatibility

= v2.2.5: June 24, 2021 =
* Added: Enhancements in the integration of Groups + Profile Completeness
* Added: jQuery v3 compatibility (removed deprecated functions from jQuery.migrate)
* Added: Text to display if user needs to login to see group activity
* Added: Real-time notification 'Groups - New post'
* Added: Real-time notification 'Groups - New comment'
* Added: Hooks for integration with CPT and taxonomies
* Added: The restriction notice for the 3rd-party integration
* Added: Reported posts tab and notice in the group discussion wall
* Added a new shortcode [ultimatemember_group_users_invite_list]. The list of the invitations for current user
* Fixed: Shortcodes' data displaying privacy
* Fixed: Redirects on the profile tabs
* Fixed: [ultimatemember_group_invite_list] shortcode
* Fixed: Pagination in the members template
* Fixed: Email notification placeholders and updated templates
* Fixed: Restored post slug line
* Fixed: Changed default group CPT slug to avoid the conflicts
* Fixed: Privacy checking for "public for role" groups
* Fixed: AJAX actions for the group's members
* Fixed: Invitation filters bar the "clear all" link
* Fixed: Join Administrator as the first member to the group
* Fixed: Group creator name displaying
* Fixed: Administrator capabilities for deleting posts from the group
* Fixed: Groups list pagination and displaying groups for not logged in users
* Fixed: Deleting group avatar after group editing
* Fixed: Displaying hidden group in a user profile
* Fixed: Sending email notifications only after moderation
* Fixed: Avatar displaying on the real-time notifications feed
* Fixed: Displaying groups for the banned users
* Fixed: Displaying page title on the singular group page
* Fixed: Notice about not-reviewed group posts for moderators and admins
* Fixed: Displaying rejected users in the Join Requests tab
* Fixed: Form labels and some typo
* Deprecated: group_id attribute for the [ultimatemember_group_new] shortcode

= v2.2.4: December 16, 2020 =

* Added: Show the image upload error
* Added: Improvements for single/list groups templates (Show author, categories, tags. Upload avatar.)
* Fixed: User suggestions
* Fixed: Settings have to be applied after plugins loaded
* Fixed: Enqueue scripts
* Fixed: PHP notices
* Fixed: Show only friends to the user invites directory
* Fixed: Filters names
* Fixed: Typo bug fix and add action hooks
* Fixed: Remove email notifications after post updates
* Fixed: Don't display the form 'Write Post' if the user is not a member of a group
* Tweak: A new icon for the profile tab 'Groups'

= v2.2.3: August 24, 2020 =
* Fixed: Using a deprecated variable $.browser in autoresize library
* Fixed: Count notifier of groups on the someone else's profile
* Fixed: Invites actions on the someone else's profile
* Fixed: Action buttons in a groups tab on the someone else's profile
2 bình luận
 1. nguyễn văn hưng đã bình luận

  tập tin bị xóa rồi ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nFix rồi nha. File cũ dính policy nên bị xóa

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.