Ultimate Member Instagram Addon v2.0.6

0

Với tiện ích mở rộng Ultimate Member Instagram Addon, người dùng có thể kết nối với tài khoản instagram của họ và hiển thị 18 ảnh mới nhất trên hồ sơ của họ.

Các tính năng chính

  • Người dùng có thể kết nối và ngắt kết nối với tài khoản Instagram của họ
  • Hiển thị 18 ảnh mới nhất từ ​​Instagram
  • Ảnh được hiển thị trong lưới 3 × 2 trên hồ sơ
  • Lưới ảnh có các nút điều khiển bên trái và bên phải
  • Ảnh mở theo phương thức khi nhấp vào
  • Thêm một nút bên dưới lưới sẽ đưa người dùng vào tài khoản Instagram của người dùng đó
Download Ultimate Member Instagram Addon v2.0.6 Nulled Free
= v2.0.6: January 28, 2020 =
* Fixed: Using Long-live Facebook token
* Fixed: JS initialization process of Instagram
* Fixed: CSS grid styles for Instagram Photos field

= v2.0.5: November 11, 2019 =
Added: support new Facebook API, because Instagram API is deprecated for new registered APPs
Added: Sanitize functions for request variables
Added: esc_attr functions to avoid XSS vulnerabilities
Added: ability to change templates in theme via universal method UM()->get_template()
Fixed: Instagram connection
Fixed: Loading shortcodes and enqueue styles

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.