Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Ultimate Member MailChimp Addon v2.3.2

0

Tiện ích mở rộng này Ultimate Member MailChimp Addon cho phép người dùng đăng ký vào danh sách gửi thư của bạn khi họ đăng ký trên trang web của bạn.

Các tính năng chính

  • Tự động thêm người dùng vào danh sách MailChimp khi họ đăng ký.
  • Cho phép người dùng chọn tham gia để đăng ký vào danh sách MailChimp khi họ đăng ký.
  • Thêm nhiều danh sách để đăng ký biểu mẫu và cho phép người dùng chọn danh sách họ đăng ký.
  • Hiển thị danh sách khác nhau trên các hình thức đăng ký khác nhau.
  • Đồng bộ hóa meta người dùng với danh sách MailChimp.
  • Cho phép người dùng đăng ký / hủy đăng ký từ trang tài khoản của họ.
  • Giới hạn danh sách đối với một số vai trò nhất định (Chỉ những vai trò có thể đăng ký / hủy đăng ký vào danh sách sẽ thấy nó trên trang tài khoản của họ).
Download Ultimate Member MailChimp Addon v2.3.2 Nulled Free

= v2.2.9: May 5, 2021 =
* Fixed: Unsubscribe form

= v2.2.8: March 15, 2021 =
* Added: Setting "Groups and Tags view"
* Added: Setting "Label" for the MailChimp field
* Added: The `fieldset_ch.php` template for the Groups and Tags checkbox view
* Added: Option to skip address field on syncing
* Added: Links to the documentation
* Fixed: "MailChimp audiences" column in the Users table
* Fixed: MailChimp field's label in the registration form
* Tweak: Settings description

= 2.2.7: December 8, 2020 =
* Added: A column "MailChimp audiences" in the admin table "Users"
* Added: A notification if the "MailChimp API Key" is wrong
* Added: A setting "Blocked Email Addresses"
* Added: Helper fields "Role slug" and "Role title" to simplify role syncing
* Added: Skip invalid values on audience fields syncing
* Added: The shortcode [ultimatemember_mailchimp_subscribe]
* Added: The shortcode [ultimatemember_mailchimp_unsubscribe]
* Added: Template files field.php, form_subscribe.php, form_unsubscribe.php
* Changed: The template file fieldset.php
* Fixed: A label for the field type "MailChimp" in the registration form
* Fixed: Disable fields hidden by conditional logic
* Fixed: Don't unsubscribe existing contacts on registration
* Fixed: Integration with the extension "Profile Completeness"
* Fixed: The conflict caused by the function um_fetch_user
* Fixed: The subscription logic for contacts with the status "pending"

= v2.2.6: August 14, 2020 =
* Fixed: Getting all groups
* Fixed: Getting all tags
* Updated: Documentation
= v2.2.5: August 11, 2020 =
* Added: A new widget tool "Sync Profiles (with details)"
* Added: Compatibility with the extension "User Tags"
* Added: Compatibility with the MailChimp's field type "Address"
* Added: Show sync error details in the dashboard widget
* Added: Show sync error details on the page Account
* Added: Show a difference between "MC Choices" and "UM Choices" in the box "Merge User Meta"
* Added: Show tooltips in the box "Testing connection with Mailchimp server"
* Changed: Send a 'multiselect' field value as a comma-separated values
* Changed: The action on Account update or Profile update
* Fixed: Data used in the modal window "Review Registration Details" and email placeholder {submitted_registration}
* Fixed: JavaScript error in the tool "Bulk Subscribe & Unsubscribe"
* Fixed: The action on Change email address (update existing contact)
* Fixed: The form field "MailChimp", option "Select an audience"
* Fixed: The function that get audience groups (get all groups)

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.