Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Ultimate Member Profile Completeness Addon v2.2.3

2

Với phần mở rộng hoàn chỉnh hồ sơ, bạn có thể khuyến khích hoặc buộc người dùng hoàn thành hồ sơ của họ. Đây là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo mọi người tham gia vào trang web của bạn và đảm bảo bạn không có một trang web chứa đầy hồ sơ người dùng trống.

Các tính năng chính

 • Hiển thị các trường hồ sơ người dùng vẫn chưa hoàn thành và tiến trình thanh thông qua các tiện ích thanh bên
 • Người dùng có thể hoàn thành các trường hồ sơ thông qua cửa sổ bật lên bất cứ nơi nào trên trang web hoặc có thể đi đến hồ sơ để hoàn thành các trường
 • Buộc người dùng hoàn thành hồ sơ của họ bằng cách chuyển hướng họ đến trang hồ sơ chỉnh sửa của họ cho đến khi họ hoàn thành hồ sơ của họ
 • Chỉ hiển thị người dùng trong thư mục thành viên đã hoàn thành hồ sơ của họ (bạn có thể đặt giới hạn% được áp dụng)
 • Quyết định những lĩnh vực sẽ được bao gồm để hoàn thành hồ sơ
 • Đặt% nào mỗi trường đóng góp cho hoàn thành (ví dụ: giới tính có giá trị 5%, quốc gia có giá trị 10%)
 • Các widget biến mất sau khi người dùng hoàn thành hồ sơ của họ
 • Quyết định vai trò người dùng nào để bật tính đầy đủ của hồ sơ cho
 • Đặt các trường duy nhất cho mỗi vai trò
 • Hiển thị thanh tiến trình hồ sơ bất cứ nơi nào trên trang web bằng cách sử dụng shortcodes
 • Hạn chế người dùng bình luận trên các bài đăng cho đến khi họ hoàn thành hồ sơ của họ
 • Hạn chế người dùng tạo chủ đề và trả lời trên các diễn đàn bbPress cho đến khi họ hoàn thành hồ sơ của họ
 • Hạn chế người dùng xem hồ sơ người dùng khác cho đến khi họ hoàn thành hồ sơ của họ
 • Quyết định mức độ hoàn thành hồ sơ là bắt buộc cho đến khi người dùng không còn bị hạn chế nữa
Download Ultimate Member Profile Completeness Addon v2.2.3 Nulled Free

= v2.2.3: December 20, 2021 =
* Added: Reminder email for users who did not complete their profiles
* Fixed: Extra slashes in the field's title in the profile completeness widget
* Fixed: PHP warnings if the current user hasn't settings for profile completeness

= v2.2.2: September 22, 2021 =
* Added: Profile page reload if profile is changed
* Added: Profile page reload on popup closing by skip

= v2.2.1: July 20, 2021 =
* Added: Hook for restrict text for posting in group
* Added: Restricted text for ForumWP
* Added: Fields validation on save profile progress popup
* Fixed: wp-admin Users screen with progress data
* Tweak: WP5.8 widgets screen compatibility

= v2.2.0: April 28, 2021 =
* Added: Integration with ForumWP
* Added: Filter hook `um_profile_completeness_fields_array_for_titles` for changing fields titles programmatically
* Fixed: Using uppercase symbols in usermeta keys conflicts with `sanitize_key()` function, used `sanitize_text_field()` instead
* Fixed: Integration with User Locations extension
* Tweak: Rewritten the integration with Groups and bbPress extensions

= v2.1.8: December 24, 2020 =
* Fixed: Fields list used for completeness progress fields

= 2.1.7: December 8, 2020 =
* Fixed: Duplicate completeness calculation of the profile photo field (image and gravatar)
* Fixed: Completeness calculation for the field type 'checkbox'
* Fixed: Using uppercase metakeys for the fields in the profile completion
* Fixed: CSS issues with border-radius and completed bar

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

2 bình luận
 1. Ngoc đã bình luận

  Mk sao không đúng vậy admin: pass ************

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.