Ultimate Member User Locations v1.0.1

0

Tải xuống Ultimate Member User Locations Premium Nulled miễn phí

Quan trọng

Tiện ích mở rộng Ultimate Member User Locations được tích hợp với Nền tảng Google Maps. Tiện ích mở rộng yêu cầu tạo một ứng dụng trong nền tảng và kích hoạt API. Nền tảng Google Maps là một dịch vụ trả phí đi kèm với 200 đô la sử dụng miễn phí mỗi tháng. Để xem giá sử dụng Google Maps, vui lòng bấm vào đây.

Các tính năng chính

  • Thêm trường vị trí người dùng để đăng ký và biểu mẫu hồ sơ để cho phép người dùng thêm vị trí của họ.
  • Khả năng tự động phát hiện vị trí người dùng (yêu cầu người dùng nhấp vào biểu tượng ghim trên trường vị trí và cho phép chia sẻ vị trí)
  • Thêm trường tìm kiếm vị trí người dùng vào thư mục thành viên để cho phép mọi người tìm kiếm người dùng theo vị trí
  • Thêm bản đồ vào thư mục thành viên
  • Phân cụm người dùng cho người dùng ở gần trên bản đồ thư mục thành viên
  • Hình đại diện người dùng xuất hiện trên bản đồ để hiển thị vị trí của người dùng
  • Khi nhấp vào hình đại diện, một thẻ hồ sơ nhỏ sẽ xuất hiện trên bản đồ hiển thị hình đại diện, tên hiển thị và thông tin bạn chọn trong cài đặt thư mục thành viên
  • Cho phép mọi người tìm thấy người dùng bằng cách kéo bản đồ

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.