Ultimate Member WooCommerce Addon v2.2.2

0

Tích hợp các plugin thương mại điện tử phổ biến WooCommerce với Ultimate Member WooCommerce Addon.

Các tính năng chính

 • Tích hợp tab mua hàng của người dùng trong hồ sơ người dùng
 • Tích hợp tab đánh giá sản phẩm trong hồ sơ người dùng
 • Hiển thị và xem đơn đặt hàng của người dùng từ trang tài khoản
 • Quản lý địa chỉ giao hàng / thanh toán từ trang tài khoản
 • Hiển thị tổng số chi tiêu của người dùng dưới dạng trường hồ sơ hoặc trên thư mục
 • Hiển thị tổng số đơn đặt hàng của người dùng dưới dạng trường hồ sơ hoặc trong thư mục
 • Cho phép người dùng có vai trò cụ thể nếu họ mua một sản phẩm cụ thể
 • Cho phép người dùng có vai trò cụ thể nếu họ mua bất kỳ sản phẩm nào
 • Tùy chọn để vô hiệu hóa bất kỳ tab hồ sơ hoặc tài khoản dựa trên vai trò
 • WooCommerce Bổ trợ số thứ tự liên tục
 • WooCommerce Đăng ký bổ trợ tương thích

Yêu cầu

 • WooCommerce Phiên bản 2.3 trở lên

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.