Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Ultimate Membership Pro v10.6 NULLED – WordPress Membership Plugin

5

Ultimate Membership Pro cho phép bạn tạo và làm việc với quyền truy cập độc quyền phân cấp cho người dùng của bạn dựa trên các gói miễn phí hoặc trả phí.

Bạn có thể đưa trang web của mình vào nguồn thu nhập, bảo vệ nội dung có giá trị của bạn hoặc chỉ một phần trong đó.

Bảo vệ các trang, sản phẩm, danh mục của bạn, bất kỳ URL, phần nội dung, hình ảnh, menu, bất cứ điều gì và đặt quy tắc chuyển hướng hoặc thay thế.

Ultimate Membership Pro cho phép bạn tạo số lượng người dùng và cấp độ không giới hạn thông qua quy trình đăng ký đơn giản, để người dùng được đồng bộ hóa với người dùng WordPress.

Bằng cách này, người dùng cũng có thể sử dụng WordPress với WooCommerce. Tất cả những gì bạn cần cho phần công việc hoặc thư mục phù hợp Ultimate Membership PRO sẽ cho phép bạn hoàn thành.

Với bảng điều khiển trực quan, bạn có thể hoàn tất cài đặt của mình sau vài phút và trang web của bạn sẽ sẵn sàng để bảo vệ nội dung của bạn.

Demo: https://codecanyon.net/search/12159253

Tính năng Ultimate Membership Pro - WordPress Membership Plugin

Các tính năng chính Ultimate Membership Pro

Giới hạn nội dung, quản lý thành viên, nội dung cá nhân, Hạn chế tiếp cận, WooCommerce Membership, WordPress thành viên, thành viên trang web, Paid Membership Pro, thành viên

Ultimate Membership Pro - WordPress Membership Plugins Nulled Free Changelog

v10.6 – 03.18.2022
- Add editable label for Register submit button
- Add custom labels for each Membership into Subscription Plan showcase
- Add Resend Verification Link for Double Email Verification process
- Improve Stripe Connect on Register step
- Improve Prorating Subscriptions module
- Improve Purchase button into Checkout Page
- Improve Subscriptions expire time for short months
- Improve Renew button from Subscriptions table
- Improve JS workflow on front-end side
- Improve Password required conditions on Register step
- Improve My Account - Top Header section management
- Improve UMP Dashboard structure
- Improve Plugin Update process on WordPress Dashboard
- Improve Authorize.Net payment fields on Register and Checkout Page
- Fix Stripe Connect months time management
- Fix Subscription Plan shortcode parameters
- Fix Payments vs Memberships module on Checkout Page
- Fix Weekly Reports module crons
- Fix Members Directory Filter process for Countries
- Fix Customer Login Alert Admin Notification
- Fix Discount Code messages translation option
- Fix Registration process on Firefox
- Fix Registration submit button workflow
- Fix Braintree Live mode setup
- Fix Trial Time calculation
Version 10.5 – 01.27.2022
- Add Prorating Subscriptions module
- Add User ID into Export CSV file
- Add Checkout Page option to move Payment Method section
- Improve Members Profile page
- Fix Price Decimals setup when is missing
- Fix Checkout Page workflow when Payment Method is turned off
- Fix Members editing process when no membership exist
- Fix Filter Members based on WordPress WP Roles option

Version 10.4 – 01.04.2022
- Fix jQuery Compatibility
- Fix Members Directory Slider Showcase
- Improve Stripe Connect Card Form
- Improve Plugin Dashboard display on small screen resolution.
Version 10.3.1 – 12.16.2021
- Fix Stripe Checkout OnGoing Subscriptions
- Fix Stripe Connect for older PHP versions
- Improve Compatibility with WP 5.8.2

Version 10.3 – 12.11.2021
- Add Stripe Checkout Migration process
- Add Stripe Connect - notification to customers for invalid credit cards
- Fix Checkout Page - Select Payment with RadioBox template
- Fix Stripe Checkout limited cycle Subscriptions
- Improve UMP Dashboard structure
v10.2 – 11.23.2021 – Important Update
- Add Stripe Connect Pro Payment Service
- Add "Change Card" option for Stripe Connect
- Add Spinner on Checkout Page
- Improve Integration with Ultimate Affiliate Pro
- Improve Checkout Page on old PHP versions
- Improve Email Notifications management
- Improve Payment Services Custom Labels
- Fix Custom Payment Labels on Checkout Page
- Fix Changing Payment Method on Checkout Page
- Fix Optin Accept Checkbox field on Register Page
v10.1 – 10.05.2021
- Add Checkout Page
- Add Thank you Page
- Add Test Email option for Email Notifications
- Add Purchase link shortcode
- Add "Show Password" option over Password fields
- Add "Reset Password" shortcode for Logged Users
- Improve Email Notifications default Templates
- Improve Reason for Cancel module workflow
- Improve Stripe Checkout payment for limited Subscriptions
- Improve Renew Subscription process
- Improve DB Tables encoding
- Improve generating password when Password field is turned off
- Improve Zapier Integration Module by sending out more user data
- Improve Subscription Expire time calculation
- Improve Messages Translation
- Improve Orders Table data display
- Improve Compatibility with common WP Themes, ex Divi
- Fix Registration process with Social Networks
- Fix Manually paid Membership assignation
- Fix Bank Transfer Email Notification
- Fix Notifications Logs stored in DataBase
- Fix Woo Product Discount for variable Products
- Fix Orders Code generation for repeated Orders.
- Fix Custom CSS style on Membership Cards during Printing process

v10.0 – 08.17.2021
- WordPress 5.8. Compatibility check
- PHP 8.0 Compatibility check
- Divi Theme Compatibility check
- Flatsome Theme Compatibility check
- Fix Import/Export process
- Fix WP Menu options for specific WP themes
- Fix MultiSite Subscription module
- Fix Optin Module for Mailchimp with additional data
- Fix Avatar photo uploaded via Mobile Devices
- Improve Social Login with Google
- Improve Country name display
- Improve adding new Members WP role selection
- Improve Bank Transfer amount calculation with discount and taxes

v9.9.1 – 06.19.2021
- Fix WooCommerce Product Discount module workflow

Version 9.7 – 05.14.2021
- Improve Style
- Improve Nonce for AJAX calls
- Fix Weekley Summary Email Module
- Fix Username Blacklist explode
- Fix Socal Plus tab from My Account Page
- Fix Inside Locker Preview

v9.6 – 04.22.2021
- Compatibility with WordPress 5.7
- Add New UMP Dashboard on Admin side
- Add New Shortcodes for My Account page predefined Tabs
- Add new Shortcode for Member Banner image
- Add Manage Plans section on UMP Dashboard for Members
- Add Extra options for Members Plans management
- Add Pause/Resume Option for one-time Memberships
- Add more details on UMP Dashboard for Members Plans
- Add OptIn box option as Checked by default
- Add Member List box option as Checked by default
- Add new Module Weekly Summary Email
- Add Profile Form Showcase on UMP Dashboard
- Improve create new Membership process with minimal required fields
- Improve Zapier Module data transfer
- Improve DataBase tables encoding
- Improve Inside Locker shortcode with minimal arguments required
- Improve Account Page settings Dashboard style
- Improve Register Lite module workflow
- Improve Shortcodes section from UMP Dashboard
- Improve Members table from UMP Dashboard
- Improve My Account page on front-end side
- Fix Admin Member form workflow
- Fix Nonce verification on front-end side
- Fix create Orders manually process
- Fix WooCommerce Product Discount workflow
- Fix Payment service credentials verification
- Fix Cancel process for Stripe Checkouts for incomplete Subscriptions
- Update Mailchimp API to 3.0

v9.5.1 – 03.08.2021
- Fix Import Users&Memberships module
- Fix Amount format inside email Notifications
- Fix Amount format on Toal Spend column
- Fix Register process for required fields
- Fix Inside Locker Preview box
- Fix Edit Profile form on UMP Dashboard
- Fix Taxes managements
- Fix display Taxes on Invoices
- Improve DataBase Tables format
- Improve calls via WP Dashboard
- Improve delete Memberships process
- Improve Subscription plan showcase display
- Improve Bank Transfer Message
- Improve UMP Dashboard counts

v9.5 – 02.19.2021
– Massive Update- Improve Bank Transfer payment workflow
- Improve Crons processes
- Improve Subscriptions structure
- Improve Users profile management on Admin Dashboard
- Improve Notifications management
- Improve Registration process
- Improve Invoices for Orders
- Improve Memberships table display
- Improve UMP Dashboard display on Mobile devices
- Improve Orders table on Administrator Dashboard
- Improve 2checkout Payment workflow
- Improve Homepage restrictions
- Improve content Restriction workflow
- Fix WordPress Workflow Restrictions module
- Fix Lock Rules - Categories with Except setup
- Fix List Access Posts showcase workflow
- Fix Memberships & Payments module
- Fix Suspend Account button process
- Fix Braintree simple payments notifications
- Add New Subscriptions Events
- Add Memberships Grace Period option
- Add Memberships various actions after End of Term
- Add Memberships various actions after Cancel
- Add New 11 Notificaitons
- Add Refund option inside Administrator Dashboard
- Add Taxes on Orders table
- Add extra constants
- Add Merchant Business details
- Add Authorize Search Engines option
- Add restriction over SignUp for specific Usernames
- Add User Banner editing option
- Add Restrict entire Website
- Add Member Profile section
- Add Extra options for Orders on Administrator Dashboard
- Add Insert/Edit Orders options

v9.4.4 – 01.20.2021
- Fix GetResponse OptIn integration
- Fix Multiple WP Roles workflow during user's editing step
- Improve Membership Gifts module workflow
- Improve Braintree payment form verification

v9.4.3 – 12.22.2020
- Fix WooCommerce Discount module
- Fix LinkedIn Rediret URL format
- Fix Stripe Checkout decimals amount issue
- Improve Register Redirect+ module
- Improve Payment process for unsupported intervals

v9.4.2 – 12.09.2020
- Improve Stripe Checkout payment workflow
- Improve 2Checkout setup steps
- Fix Payments after paid trial period

v9.4.1 – 11.25.2020
- Fix Bank Transfer payment Notifications
- Improve Double Email Verification process

v9.4 – 11.12.2020- Fix Bank Transfer payment workflow
- Fix Reminder Notifications for old users
- Fix Stripe Checkout amount calculation for discounted price
- Improve Membership DataBase structure
- Adds additional options for multiple Payment services

v9.3
- New Payment workflow for multiple payment gateways
- Improve Orders showcases on My Account page
- Improve Reminder Notifications for expired Subscription
- Improve uploaded files management for deleted users
- Fix Authorize.net payment for any timezone
- Fix Invoices status
- Fix ""Text Unique Value" field type workflow when an user profile is edited.
- Fix WooCommerce Products Discounts workflow for variable products
- Fix Currency display for coming Orders
- Fix Country special field in Modal register showcase
- Fix Stripe Checkout Cancel workflow
- Improve workflow with Hidden WP Login Addon
- Improve Admin Dashboard style and structure
- Improve plugin files structure
- Disable Payza payment service

Để kích hoạt, hãy truy cập /wp-admin/admin.php?page=ihc_manage&tab=help và nhập bất kỳ mã nào!

Password: Xem hướng dẫn bên dưới

5 bình luận
 1. tuấn đã bình luận

  xóa hộ e comment này nhé, bị trùng á

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok nha

 2. HoTroWordpress đã bình luận

  fix rồi nhé

 3. tuấn đã bình luận

  sếp ơi, cài xong nó báo thế này thì có xài đc ko? This is a Trial Version of Ultimate Membership Pro plugin. Please add your purchase code into Licence section to enable the Full Ultimate Membership Pro Version. Check your licence section.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok tải lại bản fix nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.