Unlimited Elements for Elementor Page Builder v1.4.41 – Addons Elementor

0

Unlimited Elements for Elementor Page Builder là một bộ hơn 700 widget (tiện ích bổ sung) cho trình tạo trang phổ biến Elementor.

Tất cả các tiện ích bổ sung hoàn toàn độc đáo và được tạo riêng cho trang web của bạn. Đây là gói bổ trợ lớn nhất dành cho Elementor Page Builder với +700 tiện ích bổ sung.

Những gì được bao gồm trong plugin này?
* Hơn 700 tiện ích độc đáo với khả năng vô tận
* Nhập bố cục một lần nhấp từ Trình tạo trang Elementor
* Chỉ nhập các tiện ích bổ sung mà bạn muốn sử dụng
* Khả năng dễ dàng tùy chỉnh các addon HTML và CSS

Xem thêm các addons phổ biến dành cho Elementor Page Builder

 • Addons Unlimited Elements for Elementor Page Builder

Unlimited Elements for Elementor Page Builder Plugin

 • Simple Sliders (20)
 • Banners (24)
 • Pricing Tables (21)
 • Content Tabs (22)
 • Testimonials & Reviews (23)
 • Carousels (21)
 • Content Boxes (43)
 • Team Members (26)
 • Website Headers (20)
 • iHover Effects (20)
 • Icon Hover Effects (9)
 • Link Hover Effects (21)
 • Buttons (11)
 • Content Accordions (23)
 • Timer Countdowns (23)
 • Content Tabs (22)
 • Food Menus (24)
 • Social Network Icons (21)
 • Product Boxes (26)
 • Google Charts (7)
 • Video Teaser Popups (20)
 • Widgets (10)
 • Flip Boxes (15)
 • Video Galleries (7)
 • Opening Hours (15)
 • Mp3 Audio Players (15)
 • Statistic Counters (23)
 • Bullet Lists (25)
 • Footers (20)
Unlimited Elements for Elementor Page Builder v1.4.41 Changelog
-feature: added additional controls to "number" attribute
-feature: added "exclude uncategorized category" to woocommerce categories select
-feature: added responsive controls to slider attribute

-bug fix: fixed template type variable issues in elementor integration
-bug fix: show pagination only when "current query" is available
-bug fix: fixed select2 field min width in posts query

Demo: https://unlimited-elements.com/

 

Unlimited Elements for Elementor Page Builder v1.4.41 NULLED

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.