UpStream WordPress Project Management Plugin Extensions Bundle v1.30.0

0

Plugin UpStream cho phép bạn quản lý bất kỳ loại dự án nào từ trang web WordPress của bạn. Khách hàng của bạn có thể theo dõi tiến trình dự án của họ bằng cách sử dụng giao diện của dự án. Nhóm của bạn có thể thấy tất cả các nhiệm vụ và lỗi được gán cho chúng.

Demo:  https://upstreamplugin.com/

UpStream WordPress Project Management Plugin Extensions Bundle

  • UpStream Calendar View v1.5.1
  • UpStream Copy Project v1.2.0
  • UpStream Custom Fields v1.7.0
  • UpStream Customizer v1.1.11
  • UpStream Email Notifications v1.4.1
  • UpStream Frontend Edit v1.14.0
  • UpStream Project Timeline v1.5.0
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.