Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

User Insights v4.2.1 NULLED – Everything about Your WordPress Users in one place

4

User Insights Plugin quản lý người dùng WordPress đặt dữ liệu người dùng của bạn ở một nơi trực quan, đẹp mắt và có thể tìm kiếm được, sẵn sàng cho bạn và nhóm của bạn tương tác.

Demo: https://usersinsights.com/features/

Hiểu người dùng WordPress của bạn

User Insights Plugin

Thông tin chi tiết về người dùng cung cấp cho bạn các công cụ để hiểu dữ liệu người dùng WordPress của bạn. Việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn có thể biết người dùng của mình là ai và cách họ tương tác với trang web của bạn.

Tìm hiểu cụ thể với bộ lọc

Tìm hiểu cụ thể với bộ lọc

Các bộ lọc thông minh của Users Insights cho phép bạn phân tích dữ liệu người dùng WordPress của mình và tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn. Bạn có thể dễ dàng lọc dữ liệu người dùng theo các tiêu chí khác nhau mà không cần phải viết một dòng mã.

Câu hỏi Người dùng Insights có thể trả lời

Ai là người dùng tích cực nhất trên trang WordPress của tôiLàm thế nào để người dùng tương tác với trang web của tôitích cực mua hàng nhất trên WooCommerce Shop của tôi

Hiểu người dùng của bạn có thể giúp bạn tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn.

 • Ai là người dùng tích cực nhất trên trang WordPress của tôi và tần suất họ xuất hiện là ai?
 • Làm thế nào để người dùng tương tác với trang web của tôi và họ đã tạo nội dung gì?
 • Ai là người dùng tích cực mua hàng nhất trên WooCommerce Shop của tôi?

Xem người dùng của bạn đang ở đâu

Bản đồ tương tác của User Insights Plugin cho bạn biết người dùng của bạn đang ở đâu trên toàn cầu.

Tổng quan tính năng User Insights – Everything about Your WordPress Users in one place

Bộ lọc thông minh

Dễ dàng lọc dữ liệu người dùng WordPress theo các tiêu chí khác nhau

Báo cáo

Xem bản tóm tắt theo thời gian thực về dữ liệu người dùng WordPress của bạn

Vị trí địa lý User Insights Plugin

Xem người dùng WordPress của bạn ở đâu trên toàn cầu

Xuất người dùng WordPress

Xuất dữ liệu người dùng WordPress có thể tùy chỉnh của bạn

Các nhóm người sử dụng

Tổ chức người dùng WordPress của bạn với Nhóm người dùng

Trường người dùng tùy chỉnh

Thêm và quản lý các trường tùy chỉnh cho người dùng WordPress của bạn

Phân đoạn User Insights Plugin

Tạo các phân đoạn tùy chỉnh của người dùng WordPress của bạn

Ghi chú của người dùng

Thêm và quản lý các ghi chú tùy chỉnh cho người dùng WordPress của bạn

Trang hồ sơ người dùng

Hiển thị thông tin chi tiết cho từng người dùng WordPress

Theo dõi lượt truy cập trang

Tìm những trang mà người dùng của bạn truy cập khi đã đăng nhập

Phát hiện thiết bị User Insights Plugin

Xem trình duyệt nào và biểu mẫu mà người dùng WordPress của bạn sử dụng

Phiên của người dùng

Phân tích mức độ hoạt động của người dùng WordPress của bạn

Các trường bảng có sẵn

Xem tất cả các trường người dùng có sẵn trong bảng Thông tin chi tiết về người dùng

Tích hợp tức thì

Hoạt động hiệu quả, không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật

Tải dữ liệu được tối ưu hóa

Được hỗ trợ bởi AJAX, tải được tối ưu hóa với bộ nhớ đệm và phân trang dữ liệu

Changelog: User Insights – Everything about Your WordPress Users in one place

Download User Insights v4.2.1 - Everything about Your WordPress Users in one Place Nulled Free

v4.2.1
- Fixed: a layout issue with the filter buttons
- Fixed: a notice generated during export in some cases

v4.2.0
- Changed the minimum required PHP version to 5.3
- New: Added a search to the eye-icon menu list of fields that allows showing/hiding fields on the table.
- New: Page visit tracking module: Added a "Page visits" column showing the number of page visits that Users Insights has recorded for each user
- New: WooCommerce Memberships: Added an "Active memberships" column containing comma separated names of the currently active memberships for each user
- New: Memberpress: Added an "Active memberships" column containing comma separated names of the currently active memberships for each user
- New: WooCommerce: Added a date filter to the "Top ordered products" report
- New: WooCommerce: Added a date filter to the "Top coupons" report
- New: WooCommerce: Added a "Most refunded products" report analyzing the products from refunded orders. The report also supports filtering by the date of the orders.
- New: BuddyBoss/BuddyPress: Added support for the BuddyBoss Profile Types feature. When BuddyBoss is active, the Profile Type field will be available instead of the BuddyPress Member Type.
- Renamed "Users Insights" -> "Module Options" menu to "Settings"
- Improved: BuddyPress: Show activity date in the "Activity Updates" list of user profile
- Improved: Custom fields: When attempting to register a field with a key for which there is already existing meta data stored, show a notification requiring to confirm that this is the intended key.
- Improved: Enable search in filters dropdowns when they contain more than 10 options (it used to be activated on 20).
- Improved: WooCommerce: Change the user profile orders “View all” link to open the WooCommerce orders page that uses the default WooCommerce functionality to filter the orders by user
- Improved: WooCommerce Subscriptions: Change the user profile subscriptions “View all” link to open to the WooCommerce subscriptions page that uses the default WooCommerce Subscriptions functionality to filter the subscriptions by user
- Improved label rotations and spacing of reports with long labels
- Gravity Forms: Ignore deleted forms is user table and reports
- Fixed: Segment menu dropdown toggle issue when deleting a segment or clicking outside of the dropdown to close it
- Fixed: Gravity Forms: Issue with field data loading on the user table when a multi-select field is registered with the same meta key in multiple forms using the User Registration addon
- Fixed: Do not count products from WooCommerce subscriptions into "Top ordered products" report - only the ones from the related WooCommerce orders are counted
- Fixed: Do not count WooCommerce subscriptions records data into the WooCommerce "Top billing countries/states/cities" and "Payment methods used" reports. Only the ones from the WooCommerce orders are counted.
- Fixed: BuddyPress: Member Type field not available when groups option is disabled
- Other various code and UI improvements, and minor bug fixes
v4.1.0
- Introduced support for the upcoming Easy Digital Downloads (EDD) 3.0 update which includes major database changes
- EDD module - added a button linking to the EDD customer profile in the Users Insights profile actions section (top of the page)
- EDD module - show order ID in user profile order list
- EDD module - renamed the "Orders" field to "Purchases" for consistency with the EDD naming

v4.0.0
- Redesigned some of the elements in the user table and profile sections
- New: WooCommerce module: Implemented cart-related fields and filters for sites that have persistent cart enabled:
* "Cart has items/is empty" filter - allowing you to find the users who currently have (or don't have) any items in their cart
* "Has product in cart" filter allowing to search users by the products that they have in cart
* List current cart items in user profile
- New: WooCommerce module: Implemented a "Number of items per order" report
- New: BuddyPress module: Introduced support for the BuddyPress member types feature including:
* Member Type column and filter in the user table
* Show member type in user profile
* Visual report showing the number of users belonging to the top member types
- New: LearnDash module: Implemented per-course analytics that can be enabled from the Module Options page. For each enabled course there will be a Course started/completed date columns and filters available in the user table, as well as Number of students who have started/completed the course over time reports in the Reports section.
- New: LearnDash module: Implemented per-quiz results that can be enabled from the Module Options page. For each enabled quiz there will be a separate column in the user table showing the results from all attempts of the users.
- New: LearnDash module: Implemented a "Courses completed" report showing the number of courses that have been completed over time.
- LearnDash module: Changed the colors that are applied to quiz results - now green is applied to passed attempts and red is applied to failed attempts.
- LearnDash module: Renamed the "Courses started by students" report to "Courses started"
- Major changes affecting the filter results of the fields that are stored in a serialized format - this includes the BuddyPress, Ultimate Member and MemberPress checkbox/multiselect fields. Serialized empty array values are now considered as nulls (not set/not present) in the is set/is not set filters. Additionally the "does not include" filter now also returns the users with empty value (no items selected) in the results, as they technically don't include any values.
- Fixed: layout issue of the reports with long titles
- Fixed: reports eye-icon menu closes when clicking on a report checkbox to toggle its visibility
- Fixed: wrong font applied to filter button in WordPress 5.6
- Various layout and spacing improvements
- Other general improements and minor bug fixes

v3.9.3
- MemberPress module: Custom user fields with type "date" are now treated as text fields due to a recent change in MemberPress, after which user field dates can be stored in different formats depending on the WordPress settings (e.g. one value can be stored in a "2020-10-11" format and another in a "October 11, 2020"). With multiple date formats, we can't instruct the database query what date format to use and therefore we can only treat these fields like standard text fields.
- Fixed: user avatar not displayed in user table when avatars are disabled under Settings -> Discussion
- Fixed: conflict with the Gravity Forms Survey addon, where the invokation of GFAPI::get_forms() causes the form entries page showing the entry IDs instead of their values
- Fixed: missing select sprite image for low resolution displays

v3.9.2
- Fixed: Events Calendar module - filters not listing event options since a recent update of Events Calendar

v3.9.1
- Improved the plugin updater - enabled support for the upcoming WordPress 5.5 auto-updates feature (single site only) and fixed an issue where the update notification is not shown in some cases

v3.9.0
- New: Gravity Forms module: introduced support for forms that are not linked via the User Registration add-on. For each enabled form in the Module Options -> Gravity Forms section the following features are available:
* "Has submitted form [form name] with ..." advanced filter in the Users Insights table allowing you to filter the users by the values that they have submitted in their forms. For example you can apply a filter "Has submitted form Satisfaction Survey with 'Rating: Satisfied' and 'Would recommend product: Yes'"
* A separate section on the Reports page including form-specific reports for each enabled form. This includes number of submissions over time, as well as graphical reports of the form field data. These reports reflect all submissions (including non-user submissions).
- New: WooCommerce module: intoduced a "Successful orders" field (column and filter), showing the number of successful orders (orders with status "completed" and "processing")
- New: WooCommerce Memberships module: Introduced a new advanced filter called "Has a membership". This filter allows you to search your users based on the memberships that they have by different criteria. For example, you can now find all users who have a membership with plan X, status Active and start date between date X and X.
- Improved: WooCommerce module - show order item quantity in user profile when it is different than 1
- Improved: LearnDash module: use custom LearnDash labels when present for courses/lessons/quzzes in the Users Insights profile and reports section
- Gravity Forms module: Renamed the "Has/has not completed form" filter to "Has/has not submitted form". Also renamed the main Gravity Forms reports tab to "Gravity Forms users"
- General code improvements and minor bug fixes
 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày
 • Download User Insights v4.2.1 – Everything about Your WordPress Users in one Place Nulled: users-insights421.zip
4 bình luận
 1. Thanh đã bình luận

  Link không download được nữa admin ơi.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   để minh update lại

 2. Mahu đã bình luận

  Bro It wants license. Please nulled it.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Các tính năng hoạt động bình thường, vui lòng bỏ qua thông báo kích hoạt

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.