UserPro v4.9.38 NULLED – Community and User Profile WordPress Plugin

0

UserPro – Plugin WordPress hồ sơ cộng đồng và người dùng

Tạo hồ sơ người dùng và trang web cộng đồng đẹp mắt trong WordPress bằng UserPro? Plugin này cung cấp cập nhật hồ sơ người dùng hoàn chỉnh cho trang web WordPress của bạn.

Bạn có thể hiển thị các trang hồ sơ đẹp, thêm các trường cho chúng và tạo các biểu mẫu đăng ký và đăng nhập mới thông qua giao diện người dùng. Nhưng đó không phải là tất cả. Bạn cũng có thể thêm các mạng xã hội và nhiều hơn nữa vào trang web WordPress của bạn.

Ngoài ra còn có Plugin User Role Editor Prochỉnh sửa vai trò người dùng WordPress

  • Tính năng UserPro – Community and User Profile WordPress Plugin

UserPRO Demo

  • Tích hợp với BuddyPressWooCommerce
  • Mẫu đăng ký giao diện người dùng tùy chỉnh
  • Mẫu đăng nhập mạng xã hội AJAX
  • Trang hồ sơ tùy chỉnh – thêm trường mới vào hồ sơ
  • Thẻ của tác giả / hồ sơ
  • Danh sách thành viên đơn giản
  • Hạn chế quyền truy cập vào nội dung cho vai trò thành viên / người dùng
  • Đăng bài viết frontend
  • Kết luận của người dùng hiện đang hoạt động

UserPro cho phép bạn thiết lập tất cả các khía cạnh quản lý người dùng – từ đăng ký người dùng, đăng nhập của họ vào trang web, hiển thị các trường duy nhất trong hồ sơ và kết thúc bằng tương tác người dùng.

Download UserPro v4.9.38 - Community and User Profile WordPress Plugin Nulled Free Changelog

- New feature: Option to convert datepicker value to age in user profile
- Enhancement: LinkedIn social connect v2
- Enhancement: Removed CURL notice in licensing page (no longer used)
- Enhancement: Datepicker format validation
- Enhancement: Add new connection now returns "Pending request" instead of "Undefined"
- Enhancement: Country now can be de-selected by users
- Enhancement: File upload field "allowed extensions" now can be edited
- Enhancement: Function "post_thumb" accepts more parameters and can be used via template override
- Fixed bug: File/Picture upload no longer ignores size limit
- Fixed bug: MultiSelect field now works with required option
- Fixed bug: Follow - unfollow issues
- Fixed bug: Pop-up registration - webcam issue
- Fixed bug: Incompatibility with MailChimp for WooCommerce plugin
- Fixed bug: Email is in use, when administrator edits another user
- Fixed bug: WordPress site health issue - The REST API encountered an error

 

Khóa giấy phép (key): 0d9266ab-4233-42ee-b48b-5fc5bfb8ee5f

UserPro v4.9.38 NULLED

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.