Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

W3 Total Cache Pro v2.2.1 NULLED – Plugin WordPress Cache

10

W3 Total Cache Pro (W3TC) cải thiện trải nghiệm SEO và người dùng cho trang web của bạn bằng cách tăng hiệu suất trang web và giảm thời gian tải bằng cách tận dụng các tính năng như tích hợp mạng phân phối nội dung (CDN) và các thực tiễn tối ưu tốt nhất mới nhất.

W3TC là khuôn khổ tối ưu hóa hiệu suất web (WPO) của máy chủ web duy nhất cho WordPress được hàng triệu nhà xuất bản, nhà phát triển web và máy chủ web trên toàn thế giới tin tưởng trong hơn một thập kỷ. Đây là giải pháp tổng hiệu suất để tối ưu hóa website WordPress của bạn.

Demo: https://www.w3-edge.com/solutions/w3-total-cache-pro/

Tính năng cao cấp W3 Total Cache Pro Plugin

Tính năng W3 Total Cache Pro

Khuyến khích: bạn nên kết hợp với Plugin Asset CleanUp Pro: Page Speed Booster để mang lại hiệu suất tốt nhất

 • Tương thích với lưu trữ chia sẻ, máy chủ riêng / máy chủ ảo / cụm máy chủ chuyên dụng
 • Quản lý mạng phân phối nội dung (CDN) với Thư viện phương tiện, tệp chủ đề và chính WordPress
 • Hỗ trợ di động: bộ nhớ cache tương ứng của các trang theo người giới thiệu hoặc nhóm tác nhân người dùng bao gồm chuyển đổi chủ đề cho các nhóm người giới thiệu hoặc tác nhân người dùng
 • Hỗ trợ trang di động tăng tốc (AMP)
 • Hỗ trợ lớp cổng bảo mật (SSL)
 • Bộ nhớ đệm của các trang và bài đăng (được rút gọn và nén) trong bộ nhớ hoặc trên đĩa hoặc trên (FSD) CDN (theo nhóm tác nhân người dùng)
 • Bộ nhớ cache của CSS và JavaScript (được rút gọn và nén) trong bộ nhớ, trên đĩa hoặc trên CDN
 • Bộ nhớ đệm của nguồn cấp dữ liệu (trang web, danh mục, thẻ, nhận xét, kết quả tìm kiếm) trong bộ nhớ hoặc trên đĩa hoặc trên CDN
 • Bộ nhớ đệm của các trang kết quả tìm kiếm (ví dụ: URI với các biến chuỗi truy vấn) trong bộ nhớ hoặc trên đĩa
 • Bộ nhớ đệm của các đối tượng cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ hoặc trên đĩa
 • Bộ nhớ đệm của các đối tượng trong bộ nhớ hoặc trên đĩa
 • Bộ nhớ đệm của các đoạn trong bộ nhớ hoặc trên đĩa
 • Các phương thức lưu trữ bao gồm Đĩa cục bộ, Redis, Memcached, APC, APCu, eAccelerator, XCache và WinCache
 • Giảm thiểu CSS, Giảm thiểu JavaScript và Giảm thiểu HTML bằng điều khiển chi tiết
 • Thu nhỏ bài viết và trang và nguồn cấp dữ liệu RSS
 • Giảm thiểu JavaScript nội tuyến, nhúng hoặc bên thứ 3 với các cập nhật tự động
 • Giảm thiểu CSS nội tuyến, nhúng hoặc bên thứ 3 với các cập nhật tự động
 • Trì hoãn CSS và Javascript không quan trọng để hiển thị trang nhanh hơn bao giờ hết
 • Trì hoãn hình ảnh ngoài màn hình bằng Lazy Load để cải thiện trải nghiệm người dùng
 • Bộ nhớ đệm trình duyệt sử dụng kiểm soát bộ đệm, tiêu đề hết hạn trong tương lai và thẻ thực thể (ETag) với bộ nhớ cache bộ nhớ cache
 • Phân nhóm JavaScript theo mẫu (trang chủ, trang bài đăng, v.v.) với điều khiển vị trí nhúng
 • Nhúng JavaScript Non-blocking
 • Nhập tệp đính kèm bài đăng trực tiếp vào Thư viện phương tiện (và CDN)
 • Tận dụng nhiều tích hợp CDN của chúng tôi để tối ưu hóa hình ảnh
 • Hỗ trợ WP-CLI để xóa bộ đệm, cập nhật chuỗi truy vấn và hơn thế nữa
 • Các tính năng bảo mật khác nhau để giúp đảm bảo an toàn cho trang web
 • Thống kê bộ đệm cho thông tin chi tiết về hiệu suất của bất kỳ tính năng nào được bật
 • Khung mở rộng để tùy chỉnh hoặc mở rộng cho Cloudflare, WPML và nhiều hơn nữa
 • Tích hợp proxy ngược qua Nginx hoặc Varnish
 • Fragment Caching: Lớp xã hội, cá nhân hóa và thương mại điện tử, vv là những yếu tố phổ biến của các trang web rất năng động. Điều đó có nghĩa là bộ nhớ đệm toàn bộ trang để cải thiện trải nghiệm và hiệu suất của người dùng không phải là một giải pháp.
 • Fragment Caching thu hẹp khoảng cách giữa không có bộ nhớ đệm nào và bộ nhớ đệm toàn trang, lý tưởng của Google. Bằng cách mở rộng API tạm thời của WordPress, W3TC cho phép các nhà phát triển mang cả quy mô ngang và dọc mà không phải làm gì khác.
 • Extension Framework Như đã đề cập ở trên, extensions / add-ons thể hiện một cơ hội tuyệt vời cho cả các dự án giảm dần giải quyết nhiều vấn đề hoặc giải quyết nhiều trường hợp sử dụng.
W3 Total Cache Pro v2.2.1 Nulled Free Changelog

v2.2.1
Fix: Cloudflare: Removed use of the retired ip_lkup V1 endpoint
Fix: Prevent an error in some environments using non-direct filesystems
Fix: Added better checking for some filesystem actions
Fix: AWS CloudFront: Reverted async change for cache invalidation to honor promises
Enhancement: Added option to exclude minified JS files from being processed by Rocket Loader
Enhancement: Improved handling of Image Service rate-limiting and error messages
v2.1.9
Fix: Cloudflare Dashboard Widget: Updated to use GraphQL
Fix: Cloudflare Dashboard Widget: Use WordPress timezone
Fix: CDN: Execute purge only if hosting is enabled, to prevent unneeded delays
Fix: Published/modified custom posts not clearing the archive cache(s)
Fix: Native WordPress sitemap caching
Fix: Extra MIME groups other than controlled by settings were added to rules
Fix: Usage Statistics: Not functioning when object cache is set to Redis
Fix: AMP Extension: Prevent popup admin bar for endpoints
Fix: Setup Guide Wizard: CSS for long translations
Fix: Opcache Settings: Validate timestamp indicator checkbox
Update: Remove robots.txt cache toggle setting
Enhancement: Enhancement: Improve 404 detection
Enhancement: Improved compatibility check indicators
Enhancement: AWS CloudFront: Faster cache invalidation using async

W3 Total Cache v2.1.7 Released
Thank you for using W3 Total Cache!

Thank you for using W3 Total Cache, the only web host agnostic Web Performance Optimization (WPO) framework for WordPress trusted by millions of publishers, web developers, and web hosts worldwide for more than a decade.

In this patch release, we’ve added enhancements and also fixed the issues reported by the wp.org community and the users active in our GitHub repository:

Fix: Corrected relative paths used in the JS minify YUI Compressor
Fix: Disallow crawling of the cache directory
Fix: Responsive display for the dashboard
Enhancement: Added lazy load threshold setting
Enhancement: Added feature policy security headers to settings
In our public repository on GitHub, you can review our source code, post issues, and even submit pull requests. You are welcome to join us there, and we really appreciate all users that have contributed, both past and present.

We are always looking for ways to improve W3 Total Cache with new features, UI improvements, and of course, improvements to the user experience. If you like what we have done, please be sure to take some time and rate our plugin on the WordPress Plugin Repository.

Once again, we are sending a big thanks to all of our supporters, including those who are active in the forums helping end-users.

= v2.1.6 =
* Fix: JS minify issue with template literal backticks
* Fix: Do not redirect when using WP-CLI
* Fix: Missing whitespace in Memcached Nginx configuration
* Fix: Setting for CDN over passive FTP
* Fix: Updated CDN Minify regex
* Fix: Added missing text domains and fixed translations
* Enhancement: Allow default AWS credentials provider
* Enhancement: Added error logging when minification base URL is not found

= v2.1.5 =
* Fix: Sanitize extension argument

= v2.1.4 =
Fix: Sanitize extension argument
Fix: Allow more characters in CDN hostname sanitization
Fix: Avoid a possible PHP warning in LazyLoad mutator
Fix: Use Memcached server from config for Nginx rules instead of localhost
Fix: Added missing text domains for Browser Cache settings
Enhancement: Added a filter w3tc_cdn_cf_flush_all_uris for CloudFront purging

= W3 Total Cache v2.1.3 Released =
Thank you for using W3 Total Cache, the only web host agnostic Web Performance Optimization (WPO) framework for WordPress trusted by millions of publishers, web developers, and web hosts worldwide for more than a decade.
In this patch release, we’ve added enhancements and also fixed the issues reported by the wp.org community and the users active in our GitHub repository:
Fix: Authenticated Persistent XSS & XFS in CDN admin page
Update: AWS library version 3.183.0
Update: Minify: Include theme template files using page_* filenames
In our public repository on GitHub, you can review our source code, post issues, and even submit pull requests. You are welcome to join us there, and we really appreciate all users that have contributed, both past and present.
We are always looking for ways to improve W3 Total Cache with new features, UI improvements, and of course, improvements to the user experience. If you like what we have done, please be sure to take some time and rate our plugin on the WordPress Plugin Repository.
Once again, we are sending a big thanks to all of our supporters, including those who are active in the forums helping end-users.

= v2.1.2 =
Fix: Skip removing spaces around “
” tags in HTML Minify
Fix: Updated admin URL logic for multisite installations
Fix: TransparentCDN purge URL validation
Fix: Added an option to use ABSPATH as the document root for Minify
Fix: Database cache debug message
Update: Added regions for AWS S3 (af-south-1, cn-north-1, cn-northwest-1, eu-south-1)
Update: Added MIME types AVIF and AVIFS for Browser Cache rules
Update: Enhanced “get_pagenum_link” filter
Update: Removed “comment” from the non-persistent object cache group

= v2.1.1 =
Fix: Move Minify library to a namespace to avoid conflicts with other plugins
Fix: Check for AWS before loading functions
Fix: Update Minify ClosureCompiler base URL; use HTTPS
Fix: Corrected getting the network site URL
Fix: Prevent PHP warning in CurlFactory
Update: Added information links to general minify options
Update: Added video/ogg support for browser caching

= v2.1.0 =
* Feature: Added a Feature Showcase to highlight new and existing features
* Update: Consolidated cache groups settings pages
* Update: Replaced deprecated jQuery method for WordPress 5.6
* Fix: PHP warnings for sprintf placeholders in PHP 8
* Fix: PHP deprecated warnings in PHP 8
* Fix: Browser Cache Quick Reference Chart link
* Fix: Bad nonce in help
* Fix: Google Drive CDN JavaScript

= v2.0.1 =
* Fix: Corrected redirection logic for the new Setup Guide
* Fix: Fixed JavaScript w3tc_ga error

= v2.0.0 =
* Feature: Added the Setup Guide wizard for onboarding
* Update: Updated jQuery compatibility and methods deprecated in WordPress 5.6
* Fix: Browser Cache: Fixed ExpiresByType code; changed from modified time to client access time

= v0.15.2 =
* Fix: Minify: Do not remove quotes around meta tags
* Fix: Minify: Removal of spaces in calc function was breaking CSS
* Fix: Browser Cache: Query string was not added to prevent caching after setting changes
* Fix: Avoid warning when sending an empty URL for purging
* Update: Added a filter for minified JavaScript content
* Update: Minify: Added options for minify only got both JS and CSS in auto mode
* Added new Pro feature: TransparentCDN full-site delivery option
* Fixed a compatibility check for Apache when PHP is running as CGI
* Fixed Update settings on activation in a changed environment
* Fixed Always set HSTS headers in Apache; not only for 2xx HTTP codes
* Added ability to allow filtering of w3tc_minify_url_for_files Minify URL for files
* Implemented anatomic incrementing of key version in Memcache(d)
 • Gợi ý tương tự: WP Rocket – Plugin Bộ Nhớ Cache WordPress Tốt Nhất

password: Xem hướng dẫn bên dưới

10 bình luận
 1. Dat đã bình luận

  Mat khau download khong hien thi o shynh house admin fix lai xem

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   thử lại dc rồi nhé

 2. Ryan đã bình luận

  lỗi get mật khẩu rồi ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   thử lại là dc nhé

 3. PhucTd đã bình luận

  Sao mình cài vào rồi mà nó vẫn báo upgrade nhỉ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad sẽ gửi lại một bản fix ngay nhé

 4. john đã bình luận

  when trying download
  The file you are trying to download is no longer available.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + F5 nhé

 5. olalavui đã bình luận

  Mãi mới thấy con này big update tý 😀

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   @@ big update gi dau. wp core 5.6 gay lỗi jquery nó mới update. A nên test thử wp-rocket ad thấy ok hơn con này

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.