Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Woo Import Export v5.9.21 – Best WooCommerce Store Import Export Plugin

8

Woo Import Export là plugin Nhập & Xuất dễ dàng dữ liệu trang web, nhanh chóng và nâng cao.

Woo Import Export cung cấp cho bạn khả năng xuất dữ liệu trang web của bạn sang nhiều định dạng tệp và bạn có thể nhập các tệp đó vào bất kỳ trang web nào của mình. Tất cả các loại Sản phẩm, Đơn hàng, Danh mục sản phẩm, Phiếu giảm giá, Nhận xét và Người dùng nhập / xuất của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Một cách tuyệt vời để quản lý dữ liệu Cửa hàng WooCommerce giữa nhiều trang web.

Demo: https://codecanyon.net/search/13694764

Tính năng nổi bật Woo Import Export – CodeCanyon

Woo Import Export Plugin

 • Pause, Resume & Stop quá trình nhập và xuất
 • Background import & export
 • Scheduled import & export
 • Bộ lọc mạnh mẽ có sẵn để nhập và xuất
 • Ánh xạ Drag & Drop Field
 • 15+ AddOns để hỗ trợ nhiều plugin
 • Hỗ trợ nhiều định dạng cho xuất nhập khẩu
 • Import Log

Woo Import Export - Export Addons

Pause, Resume & Stop

 • nhập và xuất có thể là Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng.
 • plugin hỗ trợ Tạm dừng và Tiếp tục với import & export dưới nền
 • bạn có thể dừng bất kỳ việc xử lý import & export nào

Background import & export

 • Woo Import Export chạy trong nền.
 • import & export nền có thể được tạm dừng, tiếp tục và dừng.
 • nhiều import & export có thể được xử lý cùng một lúc.
 • import & export đơn giản có thể được chuyển đổi sang nhập & xuất nền

Bộ lọc mạnh mẽ

 • bạn có thể lọc bất kỳ dữ liệu nào khi bạn xuất như id sản phẩm lớn hơn 50.
 • để nhập, bộ lọc có sẵn để lọc dữ liệu tệp đã tải lên của bạn

Quản lý trường Field

 • Để xuất, bạn có thể sắp xếp lại và chỉnh sửa các trường chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Để nhập, kéo và thả cơ sở ánh xạ trường có sẵn.

Định dạng nhiều tệp

 • hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập và xuất cả
 • hỗ trợ lưu trữ zip
 • hỗ trợ định dạng csv, xls, xlsx, json, txt, ods và xml

Lịch trình import & export

 • lịch trình Woo Import Export tự động
 • quản lý import export
 • hỗ trợ import export tự động

Nhật ký import Process Log

Woo Import Export - Import Addons

 • hoàn thành quá trình đăng nhập có sẵn
 • Từng bước nhập từng bản ghi có sẵn

Hơn 15 AddOns

 • ACF, ACF Pro
 • WPML
 • WooCommerce
 • Schedule import & export
 • và nhiều hơn nữa
Woo Import Export WordPress Plugin Changelog

v5.9.21 – March 14, 2022
- Improvement : Product Update Dedicated fields
- Improvement : ACF Improvement Update Dedicated fields
- Fixed : Product Out of stock status
- Fixed : Auto Generate sku and ignore settings
- Other Minor fixes
v5.9.20 – March 03, 2022
- Improvement : Comment Import
- Fixed : Image not imported in some cases
- Fixed : License Activation /Deactivation not working in some cases
- Fixed : Image not imported in some cases
- Fixed : WPML / Polylang translation update when update only selected fields
- Other Minor fixes

v5.9.19 – February 08, 2022
- New Feature : Same directory structure for import images
- New Feature : Search Post By Slug
- New Feature : Auto Fix Broken Serialize data
- Fixed : JSON Export Not working in some cases
- Fixed : Sale Price set 0
- Fixed : WPML Import generate error in some cases

v5.9.16 – December 27, 2021
- Fixed : Plugin set Image of previous post for imports
- Fixed : File write permission for export
- Fixed : Download file security vulnerability
v5.9.15 – December 17, 2021
- Improvement : Download Images
- Fixed : FTP upload file not found

v5.9.14 – November 25, 2021
- Improvement : Post parent support for custom post types
- Improvement : Search product translation by sku for polylang Addon
- Improvement : truncate large text for better preview

v5.9.13 – November 13, 2021
- Improvement : Allow yes to in stock and no to out of stock for product
- Fixed : Google drive file and image not downloaded
- Fixed : Setting Templates can’t delete
- Other minor fixes

v5.9.12 – October 26, 2021
- Improvement : ACF Group Fields auto detect for post types
- Fixed : Import JSON file not working
- Fixed : Cron not deleted when remove scheduled
v5.9.11 – October 11, 2021
- Improvement : Import ACF Local Fields
- Improvement : FTP and changes labels
- Fixed : Export Filters Not working properly

v5.9.10 – September 29, 2021
- Fixed: Import change delimiter not working

v5.9.9 – September 21, 2021
- Improvement : Remove Strict sanitization

v5.9.8 – September 17, 2021
- Fixed : Download File from url not working

v 5.9.5 – September 14, 2021
- Improvement : import verify xml file
- Improvement : Added Security nonce and validate request

v5.9.4 – September 07, 2021
- New option : Append Attribute to WC Product
- Improvement : Update WC Product Attributes
- Fixed : Import File from URL not working in some cases

v5.9.2 – August 14, 2021
- Improvement : Export Filter IN & Not IN
- Improvement : BBQ Firewall Compatibility
- Fixed : Post content image Settings not saved

v5.9.1 – August 06, 2021
- Improvement : ACF for User Import
- Improvement : Download Import Image
- Improvement : Import Data with PolyLang Addon

v5.8.1 – July 15, 2021
- Improvement : Validate and escape export csv data
- Fixed : 500 Error after Import Complete

v5.7.0 – June 26, 2021
- New Feature : Load Import / Export settings from history
- Improvement : Import / Export Design
- Improvement : Added notice for required data
- Fixed : Reimport file not readable error

v5.6.1 – June 19, 2021
- Fixed : Category and tags are not auto mapped for migrate package
- Fixed : ACF Repeater field add row not working
- Fixed : Import summary not show chosen data

v5.6.0 – June 15, 2021
- New Feature : Add Multiple User Role
- Improvement : WC Customer Import / Export
- Improvement : WC Orders Import / Export
- Improvement : Re-Import functionality

= v5.5.2 – May 14, 2021 =
- New Feature : Export Only Parent / Child variable Product
- New Field : Post slug for comment export
- Improvement : Delete import / Export files when delete log
- Fixed : HTML tags break on import
- Fixed : Polylang Settings are not saved
- Fixed : Export Preview pagination not working
- Fixed : WC Order import Create Empty Items

= v5.5.1 – May 06, 2021 =
- New Field : WC Product Variation description
- Improvement : Template Import
- Fixed : Export Filters Not working
- Fixed : Attribute Import with WPML

= v5.5.0 – April 13, 2021 =
- New Feature : Polylang Import Addon
- New Feature : Polylang Export Addon
- Fixed : Schedule import shortcode not work
- Fixed : Custom Field settings not apply in import

= v5.4.3 – March 28, 2021 =
- Fixed : Plugin add all ACF data instead of chosen
- Fixed : Plugin not allow all tags

= v5.4.2 – March 06, 2021 =
- New Option : SFTP and FTPS Connection type
- Fixed : uncategorized category added in all items
- Fixed : WC Order custom PHP function not apply
- Fixed : Image rename not working on Download from URL

= v5.4.1 – January 28, 2020 =
- Improvement : Support SVG Image format for thumbnail and gallery images
- Improvement : Upload directory writable permission
- Improvement : Increase Export Post meta limit to 1000
- Fixed : Export Extra copy option not save in template

= v5.4.0 – January 13, 2020 =
- New Feature : External Cron for schedule and background import export
- New Feature : Support for Excel file without header label
- Improvement : PHP 8 support
-Improvement : update phpspreadsheet package

= v5.3.7 – December 14, 2020 =
- Fixed : Import Image Skip when name is sequential

v5.3.6 – November 29, 2020
- Fixed : WC Product Attributes include and exclude attribute not working

v5.3.5 – November 08, 2020
- Improvement : Find existing product variation by post id
- Improvement : User email notification for imported user
- Fixed : Schedule import not show in manage import list

v 5.3.4 – November 01, 2020
- Improvement : Find WC Order item product variation import
- Improvement : Find existing product variation import
- Improvement : Post and except filters for import
- Fixed : ACF custom field meta not saved for import
- Improvement : user email notification for imported user
- Improvement : Houzez – Real Estate WordPress Theme Support
- Improvement : Display & Saving schedule
- Improvement : Download File & Images
- Fixed : Image file name is random when image generate based on url
- Fixed : Post parent generate error
- New Feature : GZ & TAR file support
- New Feature : Skip empty nodes on xml
- Improvement : Post & Page parent search
- Improvement : WC Order number
- Fixed : Download from url not working for some url
- Fixed : Gallery image not set
 • Gợi ý tương tự: WP Import Export – Nhập Xuất Dữ Liệu WordPress

Key: 11111111-1111-1111-1111-111111111111

Password: Xem hướng dẫn bên dưới nhé

8 bình luận
 1. Đặng đã bình luận

  Không active được bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Nhập key: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
   Activate done.

 2. Diamond đã bình luận

  không cso mã code nên không import được, nhập ký tự bất kỳ ko active được ad à

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn nhập một loạt các ký tự thử nhé, ad test ko bị

 3. Thu đã bình luận

  Bản này chưa null. Khi cài mới WP nó đòi key
  Chắc ad test bản này đè lên bản cũ nên ko thấy bất thường

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đòi key nhưng chức năng vẫn hoạt động thi kệ nhé. Hoặc thử nhập đại ký tự vào

 4. juan đã bình luận

  Xin vui lòng cho tôi mã ativacion cho sản phẩm bị hủy bỏ ???? khi tôi muốn nhập khẩu sản phẩm yêu cầu tôi chèn mã mua hàng, xin vui lòng giúp tôi, Cảm ơn bạn rất nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   thử lại nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.