Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Availability Scheduler v12.0 NULLED

0

WooCommerce Availability Scheduler cho phép bạn quản lý tính sẵn có của tất cả các sản phẩm của mình, lên lịch cho chúng vào các ngày trong tuần. Bạn sẽ có thể linh hoạt lựa chọn cho mỗi ngày trong tuần (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật) một khoảng thời gian khi sản phẩm của bạn sẽ có sẵn cho bạn. khách hàng mua hàng, tự động ẩn / hiển thị “nút thêm vào giỏ hàng” (và tùy chọn sản phẩm) trên các trang sản phẩm và cửa hàng, hiển thị thông báo tùy chỉnh và đồng hồ đếm ngược. Hơn nữa, tính sẵn có hàng ngày của sản phẩm cũng có thể bị giới hạn bởi tổng số lượng bán mỗi ngày.

Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-availability-scheduler/11649604

LIVE DEMO

https://www.codecanyondemo.work/wcas/wp-admin/
Shop admin role
user: demo
pass: demo

Customer role
user: demo2
pass: demo2

WooCommerce Availability Scheduler 1

CÁCH TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT PLUGIN WooCommerce Availability Scheduler

Để nhận các bản cập nhật tự động, chỉ cần cài đặt và định cấu hình plugin Envato updater: https://goo.gl/pkJS33 . Hướng dẫn chính thức giải thích cách định cấu hình có thể tìm thấy trong liên kết sau: https://envato.com/market- plugin .

THÔNG ĐIỆP TÙY CHỈNH VÀ MÃ NGẮN

Plugin WooCommerce Availability Scheduler cho phép bạn hiển thị các thông báo tùy chỉnh trên cả trang cửa hàng và trang sản phẩm.

Hãy cho khách hàng của bạn biết lý do tại sao sản phẩm không có sẵn để mua và khi nào họ sẽ sử dụng mã ngắn [start_time ] và [end_time] trực tiếp trong tin nhắn tùy chỉnh.

WooCommerce Availability Scheduler 2

VAI TRÒ NGƯỜI DÙNG

WooCommerce Availability Scheduler cũng cung cấp tùy chọn để hạn chế khả năng mua sản phẩm bằng cách sử dụng vai trò của người dùng. Bằng cách này, quản trị viên cửa hàng cho một ngày cụ thể trong tuần (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật) có thể đặt phạm vi thời gian cụ thể và giới hạn khả năng mua hàng chỉ cho một nhóm người dùng.

ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC

Plugin WooCommerce Availability Scheduler cung cấp cho bạn tùy chọn hiển thị đồng hồ đếm ngược cho khách hàng của bạn biết thời gian bỏ lỡ để bắt đầu mua hàng, đến thời điểm mua hàng kết thúc hoặc ngày và giờ hết hạn.

WooCommerce Availability Scheduler 3

NGÀY HẾT HẠN WooCommerce Availability Scheduler

Bằng plugin WCAS, bạn có thể đặt thời gian ngày hết hạn cho mọi sản phẩm. Sau ngày-giờ này, sản phẩm sẽ tự động bị ẩn và không có sẵn để mua (được đặt là ‘bản nháp’). Theo tùy chọn, sản phẩm vẫn có thể được đặt là hiển thị (nhưng sẽ không thể mua được).

Bạn cũng có thể hiển thị đồng hồ đếm ngược đến ngày hết hạn và thông báo (cả trên trang cửa hàng và / hoặc trang sản phẩm) sẽ được hiển thị trước và sau ngày hết hạn.

HOÀN TOÀN ẨN SẢN PHẨM TRONG THỜI GIAN KHÔNG CÓ HÀNG

WCAS có thể tự động ẩn các sản phẩm trong khoảng thời gian “không có sẵn” (được đặt là “bản nháp”) và chỉ hiển thị chúng trong khoảng thời gian “có sẵn”.

WooCommerce Availability Scheduler 4

TỔNG DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NGÀY KHÔNG CÒN HÀNG

WooCommerce Availability Scheduler cũng cung cấp tùy chọn để giới hạn sản phẩm có sẵn cho mỗi ngày, đặt giá trị tối đa của tổng doanh số bán hàng trong quá khứ mà sản phẩm sẽ không có sẵn để mua (hoặc ẩn, theo tùy chọn Ẩn sản phẩm trong thời gian không có hàng ).
Quản trị viên cửa hàng cũng có thể hiển thị một thanh tiến trình đẹp mắt, hiển thị tiến độ bán hàng hiện tại mỗi ngày. Màu thanh có thể được tùy chỉnh trong menu tùy chọn.

MÃ NGẮN TOÀN CẦU

Plugin WooCommerce Availability Scheduler cho thấy một số shortcode được sử dụng trong mô tả sản phẩm, các trang, v.v. Đây là danh sách:

  1. [was_expiring_datetime] : in ngày hết hạn của sản phẩm hiện tại, tùy chọn có thể được sử dụng làm tham số “id” và / hoặc “format” để in ngày hết hạn của một ngày định dạng sản phẩm cụ thể bằng cách sử dụng một định dạng cụ thể. Ví dụ:
    [was_expiring_datetime id = ”12” format = ”d / M / Y”] : Sẽ in ngày và giờ hết hạn của sản phẩm có id 12, chỉ in tên ngày, tháng và năm, đối với exampe: “27/11 / 2015 ”
  2. [was_start_time] : in thời gian bắt đầu của ngày hiện tại cho sản phẩm hiện tại. Tùy chọn có thể là người dùng tham số “id”. Ví dụ: [was_start_time id = ”12”]
  3. [was_end_time] : in thời gian kết thúc của ngày hiện tại cho sản phẩm hiện tại. Tùy chọn có thể là người dùng tham số “id”. Ví dụ: [was_end_time id = ”12”]

WooCommerce Availability Scheduler 5

CHỈNH SỬA HÀNG LOẠT KHẢ NĂNG CÓ SẴN

Dưới giọng nói của menu WooCommerce, quản trị viên cửa hàng sẽ tìm thấy một giọng nói đặc biệt “Lập lịch sẵn có hàng loạt” để anh ta có thể dễ dàng chỉnh sửa hàng loạt tình trạng còn hàng của sản phẩm.

SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN VÀ BIẾN ĐỔI

Plugin WooCommerce Availability Scheduler cho phép bạn thiết lập tính khả dụng cho cả các sản phẩm đơn giản và biến đổi. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ các biến thể cụ thể, vì vậy trong trường hợp các sản phẩm thay đổi, tính khả dụng sẽ được đặt cho sản phẩm chính chứ không phải cho (các) biến thể cụ thể của nó.

WooCommerce Availability Scheduler 6

WPML

để dịch các thông báo về tính sẵn có của sản phẩm theo quy trình như sau:

  1. Chỉnh sửa sản phẩm và trong hộp meta Thiết lập Nội dung Đa ngôn ngữ , hãy nhấp vào trường Hiển thị hệ thống : https://www.codecanyondemo.work/images/WAS/wpml/step_1.jpg
  2. Tìm các chuỗi sau: https://www.codecanyondemo.work/images/WAS/wpml/step_2.jpg và nhấp vào tùy chọn Dịch
  3. Sau đó chỉnh sửa sản phẩm đã dịch. Ở phía dưới, bạn sẽ tìm thấy một hộp meta mới cho phép bạn dịch các thông báo về tình trạng còn hàng của sản phẩm: https://www.codecanyondemo.work/images/WAS/wpml/step_3.jpg

LƯU Ý VỀ KHẢ NĂNG

Đảm bảo rằng chủ đề bạn đang sử dụng đang sử dụng đúng các hành động của woocommerce_ after_single_product , woocommerce_loop_add_to_cart_link và woocommerce_single_product_summary hành động trong cửa hàng và trang sản phẩm đơn lẻ (vì các mẫu tham khảo woocommerce thực hiện) nếu không plugin không thể kết nối đúng cách với nút chủ đề để xóa nút thêm vào giỏ hàng , thêm tin nhắn và đồng hồ đếm ngược. Tất cả các chủ đề được thiết kế tốt đều sử dụng đúng các thao tác này.

Plugin WooCommerce Availability Scheduler không có bất kỳ hỗ trợ nào cho bất kỳ plugin nào tùy chỉnh các trang sản phẩm hoặc cửa hàng. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng sản phẩm và mẫu chuẩn của shop.

WooCommerce Availability Scheduler 7

TÍNH KHÔNG TƯƠNG THÍCH ĐÃ BIẾT với WooCommerce Availability Scheduler

Plugin Công cụ tính giá đo lường can thiệp vào việc WAS khiến các nút “thêm vào giỏ hàng” trên các trang sản phẩm và cửa hàng được hiển thị kép. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng plugin WAS, vui lòng hủy kích hoạt plugin Công cụ tính giá đo lường trước khi sử dụng….

BẠN CÓ MUỐN TỰ ĐỘNG XUẤT BẢN / HỦY XUẤT BẢN SẢN PHẨM TRONG CÁC KHOẢNG THỜI GIAN TÙY CHỈNH VÀ NHIỀU THỜI GIAN KHÔNG? HẠN CHẾ VAI TRÒ CỦA MỖI NGƯỜI DÙNG? HÃY THỬ PLUGIN MỚI CỦA TÔI!

Hãy thử plugin Wordpress Posts & WooCommerce Products Scheduler . Bạn có thể dễ dàng định cấu hình nhiều phạm vi thời gian lặp lại trong đó các sản phẩm của bạn sẽ được tự động xuất bản / hủy xuất bản! Mọi sản phẩm đều có thể có nhiều khoảng thời gian lên lịch dựa trên vai trò của người dùng!

Changelog: WooCommerce Availability Scheduler

Download WooCommerce Availability Scheduler v12.0 Nulled Free

= v12.0 - 26.01.22 =
* Fixed a javascript issue related to the product page
= 11.9 - 20.11.21 =
* Fixed an issue related to the "reset" option

= 11.8 - 11.10.21 =
* Minor improvements

= 11.7 - 17.07.21 =
* Minor improvements

= 11.6 - 06.07.21 =
* Fixed an issue with Elementor

= 11.5 - 06.07.21 =
* Fixed an issue with Elementor

= 11.4 - 24.06.21 =
* Fixed an issue related to the "reset" feature

= 11.3 - 07.06.21 =
* Fixed an issue related to the countdown timer

= 11.2 - 03.06.21 =
* bugfix

= 11.1 - 26.05.21 =
* bugfix

= 11.0 - 26.05.21 =
* bugfix

= 10.9 - 26.05.21 =
* Code redesign

= 10.8 - 07.11.20 =
* Minor improvements

= 10.7 - 07.09.20 =
* Fixed an issue related to WordPress 5.5 and jQuery

= 10.6 - 14.08.20 =
* Fixed an issue related to WordPress 5.5 and jQuery

= 10.5 - 31.01.20 =
* Minor bugfix

= 10.4 - 28.01.20 =
* Minor bugfix

= 10.3 - 28.01.20 =
* Minor bugfix

= 10.2 - 24.01.20 =
* Minor bugfix

= 10.1 - 24.01.20 =
* Improved datetime selector

= 10.0 - 26.09.19 =
* Fixed an issue related to the Polylang plugin

= 9.9 - 26.09.19 =
* Minor bugfix

= 9.8 - 26.09.19 =
* Fixed an issue due to "Administrator" role was not properly displayed among role restriction list

= 9.7 - 28.06.19 =
* Minor JS improvement

= 9.6 - 28.06.19 =
* Fixed an incompatibility with WooCommerce Subscription plugin

= 9.5 - 23.06.19 =
* Fixed an incompatibility with WooCommerce Subscription plugin

= 9.4 - 03.06.19 =
* Minor bugfix

= 9.3 - 23.05.19 =
* Fixed an incompatibility with WooCommerce Bookings plugin

= 9.2 - 21.05.19 =
* Minor improvement

= 9.1 - 14.05.19 =
* Fixed an issue due to expiring message and expiration countdown timer were not displayed together

= 9.0 - 05.04.19 =
* Minor bugfix

= 8.9 - 18.12.18 =
* Fixed an issue with WooCommerce Ultimate Gift Card

= 8.8 - 13.10.18 =
* Added new activation system: now the plugin can be only activated in two domains and they cannot be unregistered

= 8.7 = 28.10.18
* Fixed an issue with the hide option using the bulk editor

= 8.6 = 27.10.18
* Fixed an issue in the Bulk editor

= 8.5 = 03.10.18
* Typo

= 8.4 = 17.08.18
* Fixed an issue related to the WooCommerce Product Bundle plugin

= 8.3 = 11.08.18
* Fixed an issue related to the Woo Product Bundle plugin

= 8.2 = 01.08.18
* Minor bugfix

= 8.1 = 12.06.18
* Improved UI
* Added option to select time format for the end and start to time shortcodes

= 8.0 = 05.04.18
* Fixed an issue that may generate some warning message while accessing some data structures

= 7.9 = 11.03.18
* Fixed an interference by WooCommerce One Page Checkout that may cause the admin post and pages list page to be not properly showed 

= 7.8 = 06.03.18
* Minor bugfix

= 7.7 = 05.03.18
* Fixed an issue with WooCommerce Booking

= 7.6 = 13.01.17
* Fixed an issue due to in variable product page where not displayed the variation selector

= 7.5 = 12.01.17
* Fixed an issue due to during availability period, messages were displayed twice

= 7.4 = 26.12.17
* Minor bugfix

= 7.3 = 07.11.17
* Fixed an issue due to a draft product where published even if the "hide during the unavailability period" option was not checked

= 7.2 = 23.10.17
* Minor bugfix

= 7.1 = 28.09.17
* Improved performance

= 7.0 = 24.09.17
* Added new option to display countdown timer to expiration date
* Optimized SQL queries
* Small CSS improvement

= 6.9 = 24.08.17
* Added option assign settings assigned to a day to the selected days

= 6.8 = 28.07.17
* Minor bugfix

= 6.7 = 22.06.17
* Fixed an issue with category pages

= 6.6 = 14.05.17
* Minor bugfix

= 6.5 = 25.04.17
* Fixed an issue that prevented the "add to cart" button to be properly showed in the Product page

= 6.4 = 05.04.17
* Improved "add to cart" removal managment

= 6.3 = 05.04.17
* Fixed a minor issue with WooCommerce 3.0

= 6.2 = 28.03.17
* Improved Shop page "add to cart" button removal function
* Fixed a bug that prevented the sales progress bar to be properly displayed

= 6.1 = 22.02.17
* Fixed an issue with the Expiring product feature, now it is properly working

= 6.0 = 26.01.17
* Added option to display on Shop and Product pages messages after the product expires

= 5.9 = 17.01.17
* Minor bugfix

= 5.8 = 08.12.16
* Minor UI improvement

= 5.7 = 27.11.16
* Minor bugfix. The prevented issue that could cause plugin crash

= 5.6 = 27.09.16
* Minor bugfix

= 5.5 = 16.09.16 
* Added option for expired products to be still visible after expiration

= 5.4 = 24.08.16 
* Fixed an issue that prevents sales limit feature to properly work

= 5.3 = 20.08.16 
* Added button in settings menu to reset products availability 

= 5.2 = 20.08.16 
* Fixed an issue that could prevent the timer on shop and product pages to be properly displayed

= 5.1 = 19.08.16 
* Improved timer style

= 5.0 = 18.08.16 
* Minor bugfix 

= 4.9 = 08.08.16 
* Fixed an issue that prevents the countdown timer to be shown in the shop page

= 4.8 = 04.08.16 
* Fixed an issue that prevented the countdown timer to be properly rendered in the product page

= 4.7 = 22.07.16 
* Minor bugfix

= 4.6 = 21.07.16 
* Bugfix: in some installations the datetime picker was not properly loaded

= 4.5 = 27.06.16 
* Minor bugfix

= 4.4 = 06.05.16 
* Bugfix: wpml

= 4.3 = 04.05.16 
* Fixed an issue that prevented product to expire setting expiring date
* Fixed an issue that allows the customer to purchase expired products 

= 4.2 - 02.05.16 =
* bugfix 

= 4.1 - 30.04.16 =
* Improved functions that manages the "unhiding" of products

= 4.0 - 29.04.16 =
* Bugfix: The hide option now correctly hides the product in case of "Unavailability" time period strategy

= 3.9 - 28.04.16 =
* Added new feature to limit product availability by day total sales

= 3.8 - 29.03.16 =
* Minor bugfix

= 3.7 - 23.03.16 =
* Minor bugfix: it could happen that time offset on options menu was not saved
* Expiring/hide function could happen that didn't work as expected. If experiencing this issue, update the plugin to this version and
resave products where expire/hide feature didn't work

= 3.6 - 21.03.16 =
* Bugfix on removing product "hide" option. It was not saved.

= 3.5 - 21.02.16 =
* Bugfix on role restriction

= 3.4 - 16.02.16 =
* Small bugfix

= 3.3 - 12.02.16 =
* Bugfix

= 3.2 - 10.02.16 =
* Added availability per user role

= 3.1 - 26.01.16 =
* Added new option to make a product unavailable only for the selected time range

= 3.0 - 25.01.16 =
* Added "Clear" button to clear expiration date

= 2.9 - 09.12.15 =
* Added "Clear" button to clear expiration date

= 2.8 - 28.11.15 =
* UI Bugfix

= 2.7 - 26.11.15 =
* Bugfix

= 2.6 - 18.11.15 =
* Tabs restyling

= 2.5 - 12.11.15 =
* httpss bugfix

= 2.4 - 09.11.15 =
* Global shortcodes

= 2.3 - 30.10.15 =
* jQuery bugfix

= 2.2 - 30.09.15 =
* bugfix

= 2.1 - 23.09.15 =
* bugfix

= 2.0 =
* bugfix

= 1.9 =
* Added "hide product" option: is now possible to completely hide a product (is set as a draft)
during the unavailability period.

= 1.8 =
* Bugfix

= 1.7 =
* Bugfix

= 1.6 =
* Added new time offset option to synchronize server time with own time.

= 1.5 =
* Bulk edit

= 1.4 = 
* Product expiring date time: is now possible to automatically unpublish a product after a date

= 1.3 = 
* bugfix, improved timers and added new messages box

= 1.2 = 
* bugfix

= 1.1 =
* Improved Admin UI layout
* Addedcountdown timers

= 1.0 =
* Release
  • Xem thêm: tổng hợp plugin Codecanyon hoàn toàn miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.