Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on v2.19.1

0

WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on là một plugin WooCommerce cho phép bạn bán sản phẩm của mình với giá khác dựa trên quốc gia của khách hàng và thêm hỗ trợ đa tiền tệ cho WooCommerce. Dưới đây, bạn có thể thấy một số tính năng khiến hàng nghìn trang web giao phó công việc kinh doanh của họ với Giá dựa trên quốc gia.

Demo: https://www.pricebasedcountry.com/product-tour/features/

Khu vực định giá

Pricing Zones

Tạo số lượng khu vực không giới hạn với các quốc gia và đơn vị tiền tệ mà bạn cần cho chiến lược định giá nhắm mục tiêu theo quốc gia của mình.

Định giá sản phẩm WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on

Product Pricing

Đối với mỗi khu vực, bạn có thể đặt giá sản phẩm theo cách thủ công hoặc để chúng được tính tự động theo tỷ giá hối đoái.

Nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ

Nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ

Tránh chuyển đổi tiền tệ trên các cổng thanh toán và tiết kiệm thêm phí.

Ký hiệu tiền tệ tùy chỉnh

Ký hiệu tiền tệ tùy chỉnh

Tùy chỉnh cách hiển thị giá trong cửa hàng của bạn.

Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái

Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái

Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái hàng ngày hoặc đặt tỷ giá hối đoái của riêng bạn.

Làm mới thanh toán

checkout-refresh

Nếu người dùng thay đổi quốc gia trên trang thanh toán thì giá cả và đơn vị tiền tệ cũng thay đổi theo cài đặt.

Cổng thanh toán

Hỗ trợ plugin giảm giápayment-gateways

WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on hoạt động với các cổng thanh toán đa tiền tệ như Stripe.com, 2Checkout, Braintree, PayPal Standard và PayPal Website Payments Pro.

Hỗ trợ plugin giảm giá

Hỗ trợ plugin giảm giá

Hỗ trợ gốc cho các plugin Giảm giá WooCommerce như WooCommerce Dynamic Pricing hoặc WooCommerce Bulk Discount.

Widget

widget WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on

Các widget đi kèm cho phép bạn thêm dễ dàng bộ chuyển đổi quốc gia hoặc bộ chuyển đổi tiền tệ.

Nhập & Xuất CSV

Nhập & Xuất CSV

Bạn có thể cập nhật giá khu vực bằng cách sử dụng nhà xuất nhập khẩu WooCommerce CSV.

Tích hợp sẵn

Tích hợp sẵn

Giá dựa trên quốc gia hỗ trợ WooCommerce Subscriptions, WooCommerce Product Bundles, WooCommerce Products Add-ons, WooCommerce Bookings, WooCommerce Composite Products and AffiliateWP.

Changelog: WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on

Download WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on v2.19.1 Nulled Free

2022.06.23 - version 2.19.1
Fixed: PHP error on "Table Rate Shipping by WooCommerce" compatibility module.
2022.06.21 - version 2.19.0
Added: Compatible with WooCommerce 6.6+.
Added: Compatibility with "Table Rate Shipping by WooCommerce".
Fixed: The "Ajax geolocation" overwrites the "price shortcode" when the user passes the zone as a shortcode parameter.
2022.03.23 - v2.16.1
* Fixed: The regenerate exchange rate tool does not update refund orders.
2022.03.21 - v2.16.0
* Added: New admin tool to regenerate exchange rate of orders.

2022.03.03 - version 2.15.0
Added: Tested up WooCommerce 6.3.
Added: New filter wc_price_based_country_shortcode_content_allowed_html.
Added: WooCommerce Subscriptions compatibility: Support for subscriptions created via API.

2021.02.04 - v2.14.0
* Added: Compatibility with "WooCommerce Checkout Add-Ons by SkyVerge".
* Fixed: Allow to set space as the thousand or decimal separator.

2021.12.15 - v2.13.0
* Added: Tested up WooCommerce 6.0.
* Added: Minimum "Price Based on Country Basic" version required 2.1.0.
* Fixed: Smart Coupons compatibility: Bug on the "decrease coupon amount" function.

2021.12.06 - v2.12.2
* Fixed: CSS issue causes the subscription field to be not editable.
* Tweak: Compatible with Variation Bundles mini extension.

2021.11.25 - v2.12.1
* Fixed: Orders of My Account page displays the amounts with the current zone currency options.
* Tweak: Update the subscription price with the regular price value on the CSV import process.

2021.08.31 - v2.11.0
* Added: Tested up WooCommerce 5.7.
* Added: Compatible with WooCommerce MSRP Pricing by Ademti Software!

2021.08.18 - version 2.10.2
Fixed: Update the subscription currency after a subscription upgrade/downgrade.
Fixed: Include the order metaboxes JavaScript file in the edit subscription page.

2021.08.10 - version 2.10.1
Tweak: Update compatibility with All Products for WooCommerce Subscriptions.
2021.08.03 - version 2.10.0
Added: Tested up WooCommerce 5.6.
Added: Compatible with Measurement Price Calculator by SkyVerge!
Added: Improvements on manual orders. New prompt to remind the user to load the country pricing before saving the order.
Fixed: Bug on the Product Add-ons compatibility.

2021.06.17 - version 2.9.5
Added: Tested up WooCommerce 5.4.
Fixed: Update compatibility with Product Bundles by SomewhereWarm.
Fixed: Add the custom fields of the compatibility with Product Bundles to the WPML configuration.
Fixed: Log the license API request errors when the request returns 200 status code.
2021.05.19 - version 2.9.4
Added: Tested up WooCommerce 5.3.
Fixed: Bug on the "Customer History by Brian Richards" compatibility module.
2021.03.09 - version 2.9.3
Fixed: Product Add-ons compatibility - Compatibility issues with Product-addons 3.4+.
2021.02.19 - version 2.9.2
Fixed: The "Load country pricing" tool for manual orders loads incorrect prices without taxes.
2021.02.16 - version 2.9.1
Fixed: Recalculate coupons on the "Load country pricing" tool for manual orders.
2021.02.05 - version 2.9.0
Added: Tested up WooCommerce 5.0.
Added: Support for export/import the "price method" with the Product CSV importer/exporter tool.
Added: Allow users to refresh the exchange rate from the pricing zone table.
Added: Use the exchange rate without fee in the currency conventions to the base currency.
Tweak: AffiliateWP compatibility - Code improvements.
Tweak: Log the daily update of the exchange rate.
Fixed: The "CSV import process" sets the schedule sale dates "default" if the "sale date from" field is omitted.
2021.01.25 - version 2.8.22
Fixed: Subscriptions compatibility - Wrong value of the sign-up fee on subscription upgrades.
2021.01.13 - version 2.8.21
Fixed: Subscriptions compatibility - Bug on the subscription switching cost.
Fixed: Wrong CSS styles in the license form.
Fixed: "Load country pricing" for manual orders miscalculates taxes for price entered with tax and the option disable tax adjustment enable.
Added: Tested up WooCommerce 4.9.
Tweak: "Load product price in the background" compatible with Product bundle with subscription options (All product for subscriptions)
2020.12.08 - version 2.8.20
Fixed: Product Addons compatibility: Addons total display wrong value for variable product when AJAX geolocation is enabled.
Tweak: Product Addons compatibility: Hide addons until the AJAX geolocation request ends.
2020.11.06 - version 2.8.19
Added: Tested up WooCommerce 4.7.
Added: Smart Coupons compatibility - Support for bulk coupons generation.
2020.10.08 - version 2.8.18
Fixed: Subscriptions compatibility - Apply exchange rate to the old price per day on subscription upgrade.
Added: Compatible with the plugins Auto-update feature of WordPress 5.5
Added: Tested up WooCommerce 4.6.
2020.09.25 - version 2.8.17
Fixed: Germanized compatibility - Auto calculate unit prices does not work for Germanized Pro 3.0+
2020.09.10 - version 2.8.16
Fixed: Error updating exchange rates from X-Rates.com.
Added: Tested up WooCommerce 4.5.
Tweak: JavaScript admin files improvements.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.