Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Woocommerce Shipping Calculator On Product Page v2.8 NULLED

0

Woocommerce Shipping Calculator On Product Page cho phép khách hàng của bạn tính phí vận chuyển trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng các phương thức vận chuyển có sẵn.

Plugin này hiển thị chi phí vận chuyển trên trang sản phẩm, giúp khách hàng kiểm tra chi phí vận chuyển của sản phẩm trên chính trang sản phẩm chứ không phải vào trang giỏ hàng.

Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-shipping-calculator-on-product-page/11496815

Đặc trưng nổi bật Woocommerce Shipping Calculator On Product Page

 • Cho phép khách hàng của bạn Woocommerce Shipping Calculator On Product Page.
 • Thêm máy tính Vận chuyển ở bất kỳ đâu trong trang web bằng cách sử dụng mã ngắn Máy tính Vận chuyển.
 • Tính toán chi phí vận chuyển bằng ajax.
 • Tùy chọn để thêm tùy chỉnh Tính toán thông báo vận chuyển.
 • Tùy chọn hiển thị phương thức vận chuyển trong radio hoặc menu thả xuống
 • Tùy chọn để hiển thị tất cả các phương thức vận chuyển có sẵn với giá cả đồng thời
 • Tùy chọn để ẩn máy tính vận chuyển trên sản phẩm cụ thể
 • Tùy chọn hiển thị phí vận chuyển trước hoặc sau hình thức vận chuyển
 • Tùy chọn màu sắc không giới hạn cho nút và hơn thế nữa..
 • Tùy chọn chỉnh sửa hàng loạt để ẩn máy tính vận chuyển cho nhiều sản phẩm.
 • Tùy chọn chỉnh sửa nhanh để ẩn máy tính vận chuyển cho sản phẩm cụ thể.
 • Tùy chọn css tùy chỉnh.
 • Không yêu cầu mã hóa.

Woocommerce Shipping Calculator On Product Page 1

Changelog: Woocommerce Shipping Calculator On Product Page

Download Woocommerce Shipping Calculator On Product Page v2.8 Nulled Free
Version 2.8, Nov 24, 2021
------------------------------------------------------------------------------------
* Added support to latest woocommerce version

Version 2.7, Jun 17, 2021
------------------------------------------------------------------------------------
* Solved variation product issue

Version 2.6, May 10, 2021
------------------------------------------------------------------------------------
* Solved loco translation issue for some string

Version 2.5, April 26, 2021
------------------------------------------------------------------------------------

* Solved some minor issue 
* Supported latest woocommerce version 5.1.x

Version 2.4, Aug 5, 2020 
------------------------------------------------------------------------------------

* Solved some minor issue 
* Solved loco translate issue

Version 2.3, July 14, 2020 
------------------------------------------------------------------------------------

* Solved some minor issue 
* Add latest woocommerce version support

Version 2.2, May 8, 2020 
------------------------------------------------------------------------------------

* Add message option if no shipping available

Version 2.1, April 17, 2020 
------------------------------------------------------------------------------------

* Add option for hide shipping country if ship to single contry
* Solve some other minor issue

Version 2.0, March 31, 2020 
------------------------------------------------------------------------------------

* Support woocommerce version 4.0.X
* Solve some other minor issue

Version 1.9, Oct 1st, 2019 
------------------------------------------------------------------------------------

* Solve some minor bug
* Support woocommerce version 3.7.

Version 1.8, july 3rd, 2017 
------------------------------------------------------------------------------------

* Solve tax issue
* Support woocommerce version 3.x.

Version 1.4, Feb 29st, 2016 
------------------------------------------------------------------------------------

* Solve variation product issue for woocommerce 2.4

Version 1.3, Sep 21st, 2015 
------------------------------------------------------------------------------------

* Added Option for hide calculator on product page.

Version 1.2, July 7th, 2015 
------------------------------------------------------------------------------------

* Added Option for display shipping method in radio or dropdown.
* Added Option for display shipping charge before or after shipping form.
* Add Option for display shipping calculator after product price.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.