WooCommerce Simple Auctions v2.0.11 – Đấu giá cho WooCommerce

0

WooCommerce Simple Auctions là giải pháp đấu giá hợp lý nhất cho WordPress và WooCommerce.

Với tiện ích mở rộng WooCommerce Auctions bạn có thể dễ dàng tạo một bản sao Ebay với các phiên đấu giá thông thường, proxy và đảo ngược, song song với việc bán các sản phẩm cửa hàng thông thường.

WooCommerce Simple Auctions là một công cụ dễ sử dụng cho phép bạn có được một giải pháp đấu giá WordPress hoàn chỉnh, dễ cài đặt, chạy và sử dụng.

Với plugin đấu giá WooCommerce Simple Auctions, bạn có thể thiết lập trang web đấu giá cho WordPress và bắt đầu đấu giá trong vòng chưa đầy 30 phút (với điều kiện bạn có bộ xử lý thanh toán sẵn sàng).

 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://codecanyon.net/search/6811382

Tính năng nổi bật WooCommerce Simple Auctions – WordPress Auctions

Tính năng WooCommerce Simple Auctions

 • Hoạt động với WordPress và WooCommerce mới nhất (và các phiên bản trước)
 • Tích hợp liền mạch vào WooCommerce thông qua các hooks của nó – Bạn nhận được loại sản phẩm WooCommerce mới – đấu giá
 • Khả năng xác minh chi tiết thẻ tín dụng / thanh toán
 • Hoạt động với bất kỳ cổng thanh toán nào được WooCommerce hỗ trợ
 • Đấu giá bình thường, đảo ngược và niêm phong, đấu thầu proxy / tự động
 • Xác định giá khởi điểm, tăng giá, giá khởi điểm, mua ngay bây giờ
 • Đặt thời gian bắt đầu và kết thúc để bán đấu giá
 • Dễ dàng kiểm soát cách bạn muốn hiển thị đấu giá – cùng với các sản phẩm hoặc riêng biệt
 • Các widget kết thúc sớm, tương lai, mới nhất, nổi bật, được xem gần đây, đấu giá và đấu giá ngẫu nhiên của tôi
 • Thông báo qua email (với các mẫu email có thể chỉnh sửa) để ghi chú trả giá, đấu giá thắng, nhắc nhở thanh toán, đấu giá thất bại, dự trữ không mua, đấu giá kết thúc, thông báo giá thầu của quản trị viên (không trả giá, thông báo đấu giá của khách hàng, thông báo đấu giá thông báo người dùng, đấu giá kết thúc sớm thông báo email
 • Sản phẩm đấu giá có biểu tượng đấu giá (nhãn) trên hình thu nhỏ
 • Nếu người dùng đăng nhập và chiến thắng trong đấu giá, vật phẩm có huy hiệu chiến thắng trên hình thu nhỏ
 • Trang đơn sản phẩm có tab mới “Lịch sử đấu giá”
 • Trang của người dùng “Phiên đấu giá của tôi”, Trang đấu giá được liệt kê trong đó người dùng đã đặt giá thầu (cho cả phiên đấu giá hoạt động và đã thắng)
 • Lọc đấu giá và sắp xếp trong danh sách sản phẩm (wp-admin)
 • Sắp xếp đấu giá trước theo giá thầu hiện tại, ngày, mua ngay giá, hoạt động, ngày kết thúc (kết thúc sớm nhất), ngày bắt đầu (gần đây đã bắt đầu)
 • Sản phẩm đấu giá có biểu tượng mô tả trạng thái đấu giá khác nhau: hoạt động, kết thúc, kết thúc và thanh toán, không thành công (wp-admin)
 • Hoạt động đấu giá (shortcode), tính năng danh sách theo dõi đấu giá (shortcode và widget)
 • Lịch sử đấu giá trong wp-admin – Xuất CSV và Excel cho lịch sử đấu giá với các cột có thể sắp xếp
 • Ajax cập nhật trực tiếp cho lịch sử đấu giá và đấu giá hiện tại
 • Đấu giá từ các sản phẩm ảo hoặc có thể tải xuống
 • Xóa giá thầu thủ công
 • Đấu giá thủ công hoặc tự động bán lại nếu không có giá thầu hoặc không được thanh toán kịp thời
 • Tương thích WPML, tệp PO có sẵn để dịch trong lang / dir
 • Đặt giá thầu dựa trên vai trò & Xác minh phương thức thanh toán (thông qua tiện ích mở rộng ) – cho phép vai trò người dùng cụ thể (ví dụ: vai trò khách hàng của khách hàng trực tuyến) để đặt giá thầu
 • Cho phép người dùng tạo và gửi đấu giá của họ và bạn với tư cách là chủ sở hữu trang web có thể tính phí
WooCommerce Simple Auctions - WordPress Auctions v2.0.11 Nulled Free Changelog

v2.0.11
- Fix: removed custom meta field that did not have any purpose
- Fix: optimizations
v2.0.10
- Fix: problem with normal and proxy bidding on same page addon
- Fix: load wp-admin css only on edit post screen

v2.0.9
- Fix: JS strict problem
- Fix: login redirect to my account
- Fix: bid increment decimal separator issue
** Version 2.0.8 **
- Fix: sort problem
- Fix: decimal problem
- Fix: optimizations

** Version 2.0.7 **
- Fix: meta fields caching fix
- Fix: auction activity date range bug

** Version 2.0.5 **
- Fix: [won_auctions] shortcode problem
- Fix: warnings
- Add: show currency sign and format as defined in WooCommerce settings in bid input

v2.0.4
- Fix: php error
- Fix: ajax bid check

** Version 2.0.3 **
- Fix: elementor fatal error
- Add: added new shortcode [won_auctions] for logged in user

v2.0.1
- Fix: translations
- Fix: default products widget in Elementor
- Fix: code quality check
- Fix: [auctions_watchlist] shortcode
- Fix: auction base page sorting issue
- Fix: add / remove from watchlist

** Version 2.0.0 **
- Add: Elementor support
- Add: fully tested with PHP8 and WooCommerce 5.0
- Fix: mysql improvements

= v1.2.40 =
- Fix: shortcode problem
- Fix: watchlist remove problem

= v1.2.39 = 
- Fix: WPML buy now bug
- Fix: breadcrumbs bug
- Fix: rest api problem
- Fix: typos
- Add: woocommerce_simple_auction_end_auctions_meta_callback hook
- Add: small performance improv
 • Xem thêm: tổng hợp Plugin Codecanyon được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.