Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooLentor Pro v1.9.3 (+Builder) – WooCommerce Page Builder Elementor Addons

0

WooLentor Pro là plugin WooCommerce dành cho Elementor Page BuilderWooCommerce Builder được bao gồm trong plugin này để tạo các trang sản phẩm và trang lưu trữ tùy chỉnh.

43 Widget / addons Elementor được bao gồm trong plugin này để xây dựng lưới Sản phẩm và các mẫu trang tùy chỉnh WooCommerce cho Cửa hàng, lưu trữ, Chi tiết sản phẩm, Tài khoản của tôi, giỏ hàng, thanh toán, đăng nhập và trang đăng ký, v.v.

42 bố cục sản phẩm, tùy chọn phong cách tuyệt vời. Nó có thể hiển thị các sản phẩm mới nhất, Sản phẩm bán chạy nhất, Sản phẩm giảm giá, Sản phẩm nổi bật, Sản phẩm danh mục.

WooLentor Pro có các tùy chọn để thêm màu nền và hình ảnh không giới hạn để làm cho thanh trượt / Tab sản phẩm của bạn chuyên nghiệp hơn.

Demo: https://codecanyon.net/search/23896302

Tính năng nổi bật WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon

Tính năng WooLentor Pro

 • WooCommerce Template Builder
 • 41 Elements
 • WooCommerce Nổi bật, gần đây, Bán chạy nhất, Giảm giá, Xếp hạng hàng đầu, Danh mục sản phẩm, Wise products slider / Tab.
 • 42 kiểu sản phẩm.
 • Các nút hành động (CTA) ở các vị trí khác nhau
 • Chương trình giảm giá / giảm giá
 • Bật / Tắt thư viện sản phẩm
 • Không giới hạn màu sắc và phông chữ.
 • Tùy chọn điều khiển Slide
 • Lưới sản phẩm trong một tùy chọn Tab.
 • 15 Bố cục mẫu tùy chỉnh sản phẩm (Deafult + Invidual)
 • Giỏ hàng, Thanh toán, Tài khoản của tôi, Trình tạo trang đăng ký.
 • Trình tạo mẫu lưu trữ cá nhân và mặc định.
WooLentor Pro - WooCommerce Page Builder Elementor Addons v1.9.3 Nulled Free Changelog

v1.8.8
Date: 20-02-2022
* Added : Size Chart Module.
v1.8.3
Date: 02-01-2022
* Added : Partial Payment Module.
* Improved : Gutenberg Blocks Assets load.
* Solved : Product not found message showing issue.
* Solved : Empty cart page refresh issue for side mini cart.
* Solved : Country, State selection issue in shopify style checkout page
* Solved : Checkout page login issue for "Advanced noCaptcha & invisible Captcha" plugin.
* Solved : Checkout page style issue for blocksy theme.
* Solved : Translate issue in shopify style checkout page.
* Solved : Price discount rules addition issue in cart table addon.
= Date: 11-04-2021 ( 1.6.4 ) =
1. Added variation product quick cart option in universal layout.
2. Added style option for side mini cart.
3. Added style option in Multi-step checkout addon.
4. Added style option in ajax search addon.
5. Added side mini cart change option
6. Solved Quickview variation data showing the issue.
7. Added Quickview variation product ajax add to cart.
8. Added ajax search widget close option after click outside.
9. Solved Quickview z-index issue.
10. Solved universal product layout slider issue for OceanWP theme.

= v1.6.1 Date: 10-03-2021 =
1. Added Multi Step Checkout
2. Added sale badge option in filterable gallery addon.
3. Added pagination alignment option.
4. Solved quick view problem with ocean WP theme

= v1.6.0 =
1. Capability with ever compare and wishsuite plugins.
2. Added category before border hide option in universal layout.
3. Increase sale badge style option.
4. Template wise class added in the body for template global style option.
5. Reduce API call.

= WooLentor Pro v1.5.8 =
Changelog:
1. Added Dynamic Pricing Rule option.
2. Added an option for redirecting to the Checkout directly from the Add to Cart option.
3. Added buy one get one option for the products.
4. Added Mini cart builder.
5. Added more styling options for the Order Review table.
6. Fixed archive page broken issue.
7. Fixed search results page issue.
8. Fixed product ordering issue on the shop page.
9. Fixed the styling issues of the Universal tab menu.

= WooLentor Pro v1.5.7 =
Changelog:
1. Store Features addon added
2. Faq addon added
3. Testimonial addon added
4. One page slider addon added
5. Category Grid addon added
6. Product Grid Addon added
7. Minor Bug fixed addon added

= Changelog: v1.5.6 =
1. Capability to customize the search results page
2. SG Optimizer plugin Compatibility
3. Product filter issue solved

= Changelog: v1.5.5 =
1. Horizontal Product Filter addon has been added

= WooLentor Pro v1.5.4 =
1. Product Filter Addon added.
2. Minor Bug fixing

= WooLentor Pro v1.5.3 =
1. Rating icon improve
2. Product padge option added (Percentage, Custom)
3. License deactivation issue solved
4. Template library improve
5. Checkout page addon style issue solved
6. WOOF Filter Support
7. Minor Bug fixing
* 1.5.0 Installation issue has been fixed.
* Fix: New JavaScript code was not being applied for new visual header layout setting due to caching of old JavaScript file.
* Fix: Carousel extension was not working in version 3.13.
* Fix: Removed screen reader text that was causing layout issues.
* Fix: Disabled the "About Us" page plugin installation if using a version of WordPress earlier than 4.6.

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.