WooPack Beaver Builder Addons v1.4.3 – WooCommerce Modules For Beaver Builder

0

WooPack Beaver Builder là một plugin giúp bạn tạo các cửa hàng trực tuyến đẹp mắt trên WordPress và WooCommerce với các mô-đun dễ sử dụng này và trình tạo trang Beaver Builder.

Hiển thị một sản phẩm với nút “Thêm vào giỏ hàng” hoặc nút tùy chỉnh. Tạo một nút thêm vào giỏ hàng đẹp cho sản phẩm của bạn với các tùy chọn thiết kế dễ sử dụng. Mô-đun để tạo bố cục danh mục sản phẩm. Mô-đun giỏ sản phẩm. Mô-đun Product Slider. Mô-đun trang đặt một đơn đặt hàng.

Demo: https://wpbeaveraddons.com/woopack/

Tính năng WooPack Beaver Builder Addons – WooCommerce Modules For Beaver Builder

WooPack Beaver Builder

  • Với Product Grid Module, bạn có thể tạo bố cục lưới đẹp cho các sản phẩm WooCommerce của mình. Mô-đun này dễ sử dụng, cung cấp masonry và grid layouts, đi kèm với nhiều tùy chọn kiểu dáng và phân trang.
  • Có thể sử dụng WooCommerce Product Carousel for Beaver Builder để hiển thị Thanh trượt sản phẩm trên trang web của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng Single Product module để hiển thị sản phẩm ở bất cứ đâu trên trang web
  • Hiển thị WooCommerce Product Categories với kiểu dáng phong phú, bạn có thể tùy chỉnh giao diện dễ dàng. Bạn có thể hiển thị số lượng sản phẩm, hình ảnh danh mục, tiêu đề
  • Mua nhanh & Thanh toán cho WooCommerce với Beaver Builder: cung cấp chức năng kiểm tra 1 lần nhấp và rất tốt để sử dụng trên các landing pages
WooPack Beaver Builder Addons - WooCommerce Modules For Beaver Builder v1.4.3 Nulled Free Changelog

== 1.4.3 ==
Release date: August 3, 2021
* Fix: Product Grid - Layout issue when filtering the grid using WooCommerce Product Filters plugin
* Fix: Product Grid & Carousel - Quick View was not working in some cases
* Fix: Product Carousel - Issue with showing cross-sell products

== v1.4.2 == Release date: April 20, 2021
* Fix: Products Grid & Carousel - Reviews link was not working
* Fix: Products Grid - Removed isotope transition effects
* Fix: Products Grid - All products were showing when cross-selling products are not available
* Fix: Mini Cart - Minor CSS issue with bubble counter
* Fix: WooCommerce Booking plugin calendar UI issue
* Fix: PHP 8 - required parameter after optional parameter - deprecation warning

== v1.4.1 ==
Release date: February 24, 2021
* Fix: Plugin update issue

== 1.3.11 ==
Release date: December 14, 2020
* Enhancement: Product Category - Added default option in order-by field
* Fix: Product Grid - Variations were not working after grid items getting AJAX filtered
* Fix: Product Grid - Grid layout issue when using in PowerPack Advanced Tab module
* Fix: PHP error - FLPageData not found when using WooPack with BB Lite and Beaver Themer

== 1.3.10 ==
* Enhancement: Added WordPress Appointment Booking plugin support
* Enhancement: Product Grid & Carousel - Added RTL support
* Fix: Product Grid & Carousel - Beaver Builder stopped working due to conflict between Woocommerce Side Cart Premium plugin and WooPack module
* Fix: Product Grid & Carousel - ACF Relationship query source was not working
* Fix: Product Grid - Pagination issue on search result archive page
* Fix: Product Grid - Inner slider overflow issue
* Fix: Cart - Some styles were getting overridden by theme

Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.