WooSheets v4.5 – Manage WooCommerce Orders with Google Spreadsheet

0

WooSheets là một trong những plugin tốt nhất để quản lý Đơn hàng WooCommerce của bạn trong một Google Spreadsheet duy nhất.

WooSheets có thể dễ dàng quản lý tất cả các đơn đặt hàng của bạn trong một bảng tính với 7 trạng thái đơn hàng khác nhau. Mỗi trạng thái sẽ tạo các trang tính riêng biệt và tự động đặt hàng dựa trên id đơn hàng.

WooSheets Plugin sẽ được tự động thay đổi vị trí trang tính google khi chúng tôi sẽ thay đổi trạng thái đơn hàng từ phía quản trị viên. Chúng tôi cũng có thể đồng bộ hóa tất cả các đơn đặt hàng WooCommerce hiện có trong Google Sheet. Có 2 tùy chọn khác nhau được gọi là Order WiseProduct Wise Row Data để quản lý tất cả các đơn đặt hàng của bạn.

Plugin WooSheets tương thích với PHP 7.x , WordPress 5.3.x và WooCommerce 3.8.x

Demo: https://codecanyon.net/search/22636997

  • Export Orders

WooSheets Export Orders

  • Products Name as Sheet Headers

  • Add Custom Static Headers

  • WooSheets New Designs

  • Khả năng tương thích với các plugin của bên thứ ba WooCommerce

1 – Compatibility with WooCommerce Product Add-Ons Ultimate by PluginRepublic – V4.0

2 – Compatibility with WooCommerce Xero CRM – V3.9.8

3 – Compatibility with WooCommerce Stripe Payment Gateway – V3.9.8

4 – Compatibility with WooCommerce Bookings – V3.9

5 – WooCommerce Checkout Manager – By QuadLayers – V3.5

6 – Product Addons for Woocommerce – By Acowebs – V3.3

7 – Product Options and Price Calculation Formulas – Uni CPO (Premium) – V2.9

8 – WooCommerce TM Extra Product Options – By ThemeComplete – V2.8

9 – WooCommerce Checkout Field Editor – By WooCommerce – V2.7

10 – WooCommerce Checkout Field Editor Pro – By ThemeHigh – V2.7

11 – Compatibility with WooCommerce Subscriptions – V2.6

12 – Compatibility with WooCommerce Default Product Attributes – V2.5

13 – Compatibility for WooCommerce Order Delivery Date – V2.4

14 – Compatibility for WooCommerce Product Add-Ons – V2.3

15 – YITH WooCommerce Product Add-Ons & Premium – V2.3

16 – WooCommerce Sequential Order Numbers & Pro – V2.2

17 – Custom Order Numbers for WooCommerce – V2.2

18 – YITH WoCommerce Sequential Order Number – V2.2

19 – WooCommerce Order Status Manager – V2.0

20 – Custom Order Status for WooCommerce – V2.0

21 – YITH WooCommerce Custom Order Status – V2.0

22 – WooCommerce Order Status & Actions Manager – V2.0

23 – WooCommerce Advance Order Status – V2.0

  • Cập nhật WooSheets – Manage WooCommerce Orders with Google Spreadsheet

– Thêm tất cả trạng thái đơn hàng và trường trạng thái đơn hàng (Tất cả đơn hàng trong một trang với trường trạng thái đơn hàng)

– Quá trình cập nhật mã thông báo API Google Sheets

– Thêm tiêu đề trang tính mới (Đăng ký Ngày thanh toán tiếp theo và Ngày kết thúc đăng ký) trong Đăng ký WooCommerce

– Khả năng tương thích với WooCommerce Product Add-Ons Ultimate by PluginRepublic

– Thêm 3 Hỗ trợ ngôn ngữ mới (tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc)

WooSheets - Manage WooCommerce Orders with Google Spreadsheet v4.5 changelog
- Add New Sheet Headers, Edit Sheet Headers and Re-order Sheet Headers
- Download All Orders Spreadsheet as Excelsheet (.XLSX)
- Ajax Products Listing
- Show Error Messages
- Compatibility with WooCommerce Bookings And Appointments by PluginHive
- Compatibility with WooCommerce Delivery — Delivery Date & Time Slots by welunch
- Add All Orders Sheets
- Clear Spreadsheet Option
- Add 3 New Languages Support (French, German and Chinese)

Xem thêm: Kho lưu trữ Plugin WordPress cao cấp hoàn toàn miễn phí trên Codecanyon

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.