Wordfence Security Premium v7.4.10 – WordPress Security Plugin

0

Wordfence Security Premium bảo vệ trang web của bạn với bảo mật WordPress tốt nhất hiện nay.

Wordfence bao gồm một tường lửa điểm cuối và trình quét phần mềm độc hại được xây dựng từ đầu để bảo vệ WordPress. Threat Defense Feed với các quy tắc tường lửa mới nhất, chữ ký phần mềm độc hại và địa chỉ IP độc hại rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho trang web của bạn.

Được hoàn thiện và tối ưu bởi một bộ các tính năng bổ sung cao cấp so với phiên bản miễn phí, Wordfence là tùy chọn bảo mật toàn diện nhất hiện có.

Ngoài ra còn sự lựa chọn bảo mật khác mang tên ITheme Security Pro. Tìm hiểu ngay!

Wordfence Security PremiumWordfence Security Premium 2

  • Chức năng nổi bật Wordfence Security Premium

  • Real-time IP Blacklist: Chặn tất cả các yêu cầu từ các địa chỉ IP đang tích cực tấn công các trang web WordPress được Wordfence bảo vệ
  • Real-time Firewall Rule Updates: Tường lửa Wordfence tận dụng các quy tắc tường lửa để xác định và chặn lưu lượng độc hại vào trang web của bạn, bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công và lỗ hổng bảo mật mới nhất của WordPress
  • Real-time Malware Signature Updates: Trình quét và tường lửa bảo mật Wordfence dựa trên hàng ngàn chữ ký phần mềm độc hại để giúp xác định phần mềm độc hại trên trang web của bạn và để chặn tải lên độc hại.
  • Reputation Checks: Kiểm tra xem trang web hoặc IP của bạn đã được liệt kê trong danh sách đen cho hoạt động độc hại, tạo thư rác hoặc spam spam trong mỗi lần quét.
  • Country Blocking: Được thiết kế để ngăn chặn một cuộc tấn công, ngăn chặn hành vi đánh cắp nội dung hoặc chấm dứt hoạt động độc hại bắt nguồn từ một khu vực địa lý trên không gian mạng
Wordfence - WordPress Security Plugin v7.4.10 Changelog
* Improvement: Prevent author sitemap from leaking usernames in WordPress >= 5.5.0.
* Fix: Prevent Wordfence auto-update from running if the user has enabled auto-update through WordPress.
* Fix: Added default `permission_callback` params to Wordfence Central REST routes.
* Fix: Fixed missing styling on WAF optimization admin notice.
* Improvement: Added list of known malicious usernames to suspicious administrator scan.
* Improvement: Added ability for the WAF to determine if a given plugin/theme/core version is installed.
* Improvement: Added a feature to export a diagnostics report.
* Improvement: Add php_errorlog to the list of downloadable logs in diagnostics.
* Improvement: Added a prompt to allow user to download a backup prior to repairing files.
* Improvement: Prevent scan from failing when the home URL has changed and the key is no longer valid.
* Improvement: Deprecated PHP 5.3, and ended PHP 5.2 support by prevent auto-update from running on older versions.
* Fix: Fixed issue where WAF mysqli storage engine cannot find credentials if wflogs/ does not exist.
* Fix: Changed capability checked to read WP REST API users endpoint when "Prevent discovery of usernames through ..." is enabled.
* Fix: Prevented duplicate queries for wordfenceCentralConnected wfconfig value.
* Fix: Prevented custom wp-content or other directories from appearing in "skipped paths" scan result, even when scanned.
* Fix: Login Attempts dashboard widget "Show more" link is not visible when long usernames and IPs cause wrapping.
* Fix: Fix typo in the readme.

Demo:  https://www.wordfence.com/

Wordfence Security Premium License Key: đã kích hoạt tự động

 

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.