Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WordPress Media Library Folders v2.0.6 NULLED – FileBase

0

WordPress Media Library Folders – FileBase là một plugin WordPress rất hữu ích để tổ chức hàng nghìn tệp phương tiện của bạn trong thư viện phương tiện. Nó tương tự như các danh mục của WordPress như trong các bài viết. Nó cho phép bạn tạo cấu trúc thư mục riêng lẻ và không giới hạn trong chế độ xem thư viện phương tiện WordPress.

Điểm tốt nhất của plugin FileBase là hệ thống quản lý phương tiện WordPress gốc được sử dụng để tổ chức tất cả các tệp phương tiện hiện có của bạn như Hình ảnh, Âm thanh và PDF.

Demo: https://codecanyon.net/item/filebase-wordpress-media-library-folders/24335198

WordPress Media Library Folders v2.0.6 NULLED - FileBase

FileBase – Ultimate Media Library Folders for WordPress được Cập nhật MIỄN PHÍ mãi mãi và hỗ trợ chất lượng cao và nhanh chóng.

Thư mục Thư viện Phương tiện WordPress - FileBase - 1

 

 

Thư mục Thư viện Phương tiện WordPress - FileBase - 4

Thư mục Thư viện Phương tiện WordPress - FileBase - 5

Thư mục Thư viện Phương tiện WordPress - FileBase - 6

Thư mục Thư viện Phương tiện WordPress - FileBase - 7

Thư mục Thư viện Phương tiện WordPress - FileBase - 8

Tính năng WordPress Media Library Folders – FileBase

Tạo, chỉnh sửa, xóa thư mục

Thư mục Thư viện Phương tiện WordPress - FileBase - 9

Kéo và thả tệp, thư mục, Breadscrumb

Thư mục Thư viện Phương tiện WordPress - FileBase - 10

Changelog WordPress Media Library Folders – FileBase:

Download FileBase v2.0.6 - Ultimate Media Library Folders for WordPress Nulled Free

v2.0.6 - Newest version
2021 - July - 07
improvement Core 1.4.6
improvement style of Metabox
improvement minor Style
improvement minor Style of text box
improvement minor Javascript

v2.0.5 - 2021 - June - 07
improvement Core 1.4.5
improvement Security
improvement minor Style
improvement minor Javascript
bug-fix minor Opacity Folder
bug-fix minor Scrollbar
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v2.0.4
2021 - May - 13
improvement Verify Purchase Code
improvement Core 1.4.4.1
improvement Welcome Page
improvement minor Javascript
improvement minor CSS
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v2.0.3
2021 - Apr - 08
feature Password field
improvement Core 1.4.3
improvement compatible with WP 5.7
improvement minor Javascript
improvement style About page
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v2.0.1
2021 - Feb - 27
feature Expand All Folder button
feature Collapse All Folder button
feature Tippy JS
feature PerfectScrollbar JS
improvement UI for Media Manager panel
improvement UI for Popup Media panel
improvement Delete folder
improvement auto scrollable for folder box
improvement Display the long folder name
improvement Stay at the current folder when reloading
improvement double click to edit folder
improvement Alert js
improvement Check folder name exists
improvement Enter for submitting New folder form
improvement Enter for submitting Edit folder form
improvement Drag & Drop folder
bug-fix remove guide JS
bug-fix default folder in popup media
bug-fix minor Javascript
bug-fix minor CSS

v1.4.5 2021 - Feb - 08
feature About Class
improvement Core 1.4.1
improvement minor CSS for component
bug-fix minor CSS
bug-fix for WP 5.6.1

v1.4.0
2020 - Oct - 17
improvement Core version 1.3.8
improvement UI
bug-fix Compatible with WP 5.5.1
bug-fix Compatible with Colorpicker

v1.3.9
2020 - Aug - 12
improvement Core v1.3.7
improvement Style form in plugins settings
improvement Update items in about-page
bug-fix Conflict CSS with WPB

v1.3.8
2020 - July - 28
improvement Core v1.3.6
improvement Tab navigation for Option settings page
improvement "About" page
bug-fix Minor javascript

v1.3.7
2020 - June - 03
improvement Get taxonomy media
improvement Performance javascript
improvement Get media on-page editor

v1.3.6
2020 - May - 29
feature Search folder
feature Sort folder
improvement Name of folder too long
improvement User interface
improvement Move tutorial into the dropdown
improvement Add a new folder
improvement Edit new folder

v1.3.5
2020 - May - 8
improvement Choose image UI
improvement Popup media file
improvement Left bar folder Upload Media

v1.3.4
2020 - May - 8
improvement Position folder
improvement Position folder
improvement Improved folder opening and closing operations
improvement Highlight folder is open

v1.3.3
2020 - May - 7
feature Tiles of helper
improvement js performance increase
improvement Display parameters when dragging

v1.3.2
2020 - April - 13
feature Context Menu
improvement Replace bootstrap
improvement Removed bootstrap

v1.3.1
2020 - March - 31
feature meta fields(color, dete_time, radio, select, tab, text, textarea, time,... )
feature About page
improvement compatible with WooCommerce

v1.3.0
2020 - February - 27
feature About page
improvement Rename folder
improvement Drag-drop folder
improvement Js for drag subfolder

v1.2.9
2020 - February - 10
feature Encodes data
improvement Bulk select files by dragging the mouse over the files.
improvement Event resize
improvement Core 1.3.4

v1.2.8
2020 - January - 30
feature Drag-drop folder
improvement Api about page
improvement Language
improvement Documentation
bug-fix Event resize

v1.2.7
2020 - January - 20
feature Js for view folder
feature Js for the event open
improvement Css for label
improvement Core 1.3.3

v1.2.6
2020 - January - 03
improvement Color Button
improvement Color manage
improvement Google font
bug-fix Load function

v1.2.5
2019 - December - 16
feature Load function
improvement Open file all (Reload)
feature Color Button
improvement Theme UI

v1.2.4
2019 - December - 02
feature Open file all (Reload)
feature Color manage
feature Google font
improvement Css for the popup
improvement Core 1.3.2

v1.2.3
2019 - November - 15
feature Language
improvement Js for the popup
improvement Context Menu
improvement Css for Documentation

v1.2.2
2019 - November - 03
feature Language: Italy, Netherlands, Indonesia
feature Css for Icon
feature icon
feature breadcrumb

v1.2.1
2019 - October - 03
feature Language: Greek, Vietnam, Dutch
feature Css for the popup
feature Js for the popup
improvement theme popup upload file

v1.2.0
2019 - 09 - 16
feature Language: France
improvement functions a new folder and renames the folder.
improvement Context Menu.
bug-fix rename folder.

v1.1.0
2019 - 08 - 23
feature Language: English, German
feature Context Menu.
feature Bulk select files by dragging the mouse over the files.
bug-fix Filter image

v1.0
2019 - 08 - 05
feature Init.

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.