Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WordPress Store Locator Plugin v2.1.2 NULLED – welaunch

0

Bạn có biết rằng gần 45% doanh thu nằm ở các cửa hàng địa phương? Sử dụng điều này như một lợi thế và thêm bộ định vị cửa hàng cho các trang sản phẩm của bạn. Với WordPress Store Locator Plugin định vị cửa hàng WordPress của chúng tôi, bạn có thể mang đến cho Khách hàng cơ hội mua sản phẩm của bạn tại cửa hàng địa phương!

Hiển thị store locator cửa hàng trên trang sản phẩm của bạn hoặc nhúng nó vào trang định vị đại lý và tăng doanh số bán hàng của bạn!

Source: https://codecanyon.net/item/woocommerce-store-locator/15762057

Bản trình diễn Demo WordPress Store Locator Plugin:

Tính năng của WordPress Store Locator Plugin

WordPress Store Locator - Tính năng

 • Hơn 10 bố cục có thể
 • Hơn 90 lựa chọn
 • Mở công cụ định vị cửa hàng trong Modal
 • Chức năng nhập / xuất Excel (.xls)
 • Thêm Store Locator vào bất kỳ Page nào qua Shortcode: [wordpress_store_locator]
 • Tự động định vị (qua HTML5)
 • Đặt vị trí mặc định, loại bản đồ và thu phóng
 • Đặt đơn vị khoảng cách
 • Đặt bán kính mặc định
 • Đặt các biểu tượng mặc định
 • Tùy chỉnh Infowindow
 • Tùy chỉnh Danh sách kết quả (Kết quả tối đa, biểu tượng mục kết quả, vị trí của Danh sách kết quả)
 • Tùy chỉnh Hộp tìm kiếm (Tự động xác định vị trí người dùng, lưu trong cookie hoặc bật Tự động hoàn thành)
 • Tùy chỉnh màn hình tải (biểu tượng, màu sắc, độ trong suốt)
 • Kiểm tra Dữ liệu nào và Call to Actions (CTA) nào bạn muốn hiển thị
 • Đặt Mặc định cho Cửa hàng mới
 • Đa ngôn ngữ
 • Có tài liệu tốt

Thử nghiệm với WordPress Store Locator Plugin

Cấu hình cần thiết

Changelog: WordPress Store Locator Plugin

Download WordPress Store Locator v2.1.2 WordPress Plugin Nulled Free

v2.1.2
- NEW: Online Stores & Offline Retailers Filter
- NEW: Added support for our Multi Inventory Plugin
That you can select an inventory from our Maps plugin
https://www.welaunch.io/en/product/woocommerce-multi-inventory/
- NEW: Template 14
- NEW: Set custom Radius Circle Stroke & Fill Color
- NEW: Moved below address fields to a new setting
- NEW: Change the query operator for filters:

v2.1.1
- NEW: Search Stores along a route:
- NEW: Reset filters & added icons:
- NEW: You can now Open & Close the Result listing
- NEW: Adjusted the Text for get positition click, but denied HTML5 Geolocation
Make sure IP Gelocation fallback is disabled
- FIX: Marker cluster showed old stores after filtering

2.1.0
======
- NEW: Store Locator List Shortcode
https://www.welaunch.io/en/knowledge-base/faq/list-stores-shortcode/
Demo: https://demos.welaunch.io/wordpress-store-locator/simple-stores-list/
- NEW: Enable / Disable the single store page

- NEW: Set custom single store icon

- NEW: Added a live location feature on single store pages

- NEW: Find on Map Headline on single store pages

- NEW: Live location button & hide map headline when no live location

- NEW: Show custom field data after address
https://imgur.com/a/jl8ejzu
- NEW: Disable Google Maps Control UI Elements
https://imgur.com/a/bR4Germ
- NEW: Infowindow contact buttons moved to the bottom
- FIX: Infowindow no line breaks
- FIX: Zoom result list item disabled by default
- FIX: Comma showing in single store page when country removed

v2.0.16
======
- NEW: Added Translation files for
Italian, German, French, Spanish, Dutch
- NEW: Applied basic stylings for better theme support
- FIX: Filter chevron by default open wrong
- FIX: Added background color to import log
- FIX: Single store description wrapped into store locator columns 12
======

2.0.15
======
- NEW: Store Locator importer uses AJAX functionality to support
large file imports + avoid timeouts
- NEW: When using images to show in the store locator it is linked to your
result list / infowindow action

v2.0.15======
- NEW: Store Locator importer uses AJAX functionality to support
large file imports + avoid timeouts
- NEW: When using images to show in the store locator it is linked to your
result list / infowindow action

v2.0.14
======
- NEW: Map Marker Clustere Functionality
- NEW: Email placeholder functionality
- FIX: Default store map marker in export file corrected
- FIX: Single store map not showing

v2.0.13
======
- NEW: Many new parameters added to our shortcode
See updated shortcode docs:
https://www.welaunch.io/en/knowledge-base/faq/wordpress-store-locator-shortcodes
- NEW: default_address parameter for store locator shortcode
- NEW: default_category and default_filters (comma seperated) for shortcode
- NEW: Beside "categories" you can now also set "filters" in the shortcode
filter parameter MUST contain also the parent filter ID
- NEW: Search by store name now work with address combination
e.g. You can search for Store with name "Music" in "Los Angeles"
- NEW: Excerpt support for stores
- NEW: Store locator search shortcode accepts button_text argument
- NEW: No stores text is now a paragraph and no longer a h4
- NEW: Single store page cols added
- FIX: Readded PHP 5.6 support (You should upgrade - it is 2021)
- FIX: Categories selector showed when not categories created
- FIX: Predefined query string filters not working
- FIX: PHP notice for product categories array

v2.0.12
======
- NEW: Change the query operator for filters (AND or OR)
- FIX: Selected category icon not shown

======
2.0.9
======
- NEW:  Disable bootstrap will only remove JS bootstrap
- FIX:  Keep Filter when all Stores clicked not removed loading
- FIX:  Added performance to WPML keys (performanceRenderOnThesePages)

======
2.0.8
======
- FIX:  Moved updater into weLaunch framework

======
2.0.7
======
- NEW:  Dropped Redux Framework support and added our own framework 
    Read more here: https://www.welaunch.io/en/2021/01/switching-from-redux-to-our-own-framework
    This ensure auto updates & removes all gutenberg stuff
    You can delete Redux (if not used somewhere else) afterwards
    https://www.welaunch.io/updates/welaunch-framework.zip

v2.0.4
======
- NEW: Custom result list order for "all stores"
- FIX: Upgraded bootstrap JS to version 4.5.3

v2.0.1
======
- FIX: Breadkpoints for 13 layout changed
- FIX: Fallback if sorting field could not be saved in backend
 • Xem thêm: tổng hợp Plugin WordPress được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.