Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Workreap v2.5.1 – Freelance Marketplace and Directory WordPress Theme

2

Workreap Theme là một chủ đề WordPress thị trường tự do với một số tính năng thú vị và chất lượng với mã tuyệt vời. Theme đã được thiết kế và phát triển sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng để phục vụ yêu cầu của những người quan tâm đến việc xây dựng thị trường tự do hoặc các dự án tương tự khác.

Thiết kế hiện đại nhưng đồng thời Workreap Theme tập trung vào khả năng sử dụng, phân cấp thị giác và tính thẩm mỹ để đảm bảo điều hướng dễ dàng cho người dùng cuối.

Workreap Theme này sẽ cho phép các freelancer và nhà tuyển dụng đăng ký và tạo hồ sơ của họ trong vài bước đơn giản. Sau khi nhiệm vụ được đăng trên thị trường, các dịch giả tự do sẽ có tùy chọn để gửi đề xuất của họ cho nhà tuyển dụng xem xét.

Khi đề xuất được chấp nhận, nhà tuyển dụng sẽ được yêu cầu thực hiện thanh toán mà quản trị viên sẽ nhận được nhưng nó cũng sẽ được hiển thị trong hệ thống ví của freelancer đó sau khi trừ tiền hoa hồng của quản trị viên trong phần thanh toán đang chờ xử lý.

Khi dự án được nhà tuyển dụng hoàn thành và phê duyệt, số tiền đó sẽ chuyển từ phần số dư đang chờ xử lý sang số dư khả dụng trong ví của freelancer. Hệ thống hoa hồng sẽ cho phép quản trị viên kiếm tiền từ hệ thống này.

Workreap Theme này cũng có hệ thống hộp thư đến tích hợp để cho phép người dùng liên lạc với nhau nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến công việc hoặc đề xuất, v.v. Workreap cũng có một hệ thống đánh giá tích hợp cho phép nhà tuyển dụng phản hồi và đánh giá công việc được thực hiện ra bởi dịch giả tự do.

Ngoài ra, Workreap được tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời và bạn có thể xem danh sách đầy đủ các tính năng ở phần dưới của chủ đề này.

Workreap là một trong những chủ đề WordPress của Freelance Marketplace Job Board tốt nhất trên thị trường. Nó bao gồm, danh sách dự án, đấu thầu dự án, bán dịch vụ, danh sách nhà tuyển dụng, danh sách freelancer và có thể là một lựa chọn tuyệt vời để tạo ra một thị trường tự do.

Demo: https://themeforest.net/search/23712454

Tính năng nổi bật Workreap – Freelance Marketplace and Directory WordPress Theme

Workreap Theme

 • Bảng điều khiển của chủ đề này được thiết kế chuyên nghiệp để nâng cao khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng
 • Ứng dụng Android được hỗ trợ

 • Chủ đề này đã được thực hiện tương thích với WooCommerce để cung cấp sự linh hoạt cho người dùng
 • Tìm kiếm mạnh mẽ cho Công việc, freelancer và Nhà tuyển dụng

 • Hệ thống này cũng có hệ thống hộp thư đến tích hợp một đến một để cho phép người dùng liên lạc với nhau nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến công việc hoặc đề xuất, v.v.
 • Một hệ thống đánh giá được xây dựng cho phép nhà tuyển dụng phản hồi và đánh giá công việc được thực hiện bởi các freelancer.
 • Trình tạo trang kéo và thả sẽ giúp người dùng cuối thiết kế trang của họ rất thuận tiện.
 • Tính năng này sẽ loại bỏ mọi rắc rối để thiết lập trang web như bản demo. Bạn có thể cài đặt nội dung demo bằng cách làm theo một số bước đơn giản.
 • Tính năng tuyệt vời trong đó người dùng có thể được nhập hàng loạt mà không phải tạo từng người dùng.
 • Cài đặt mẫu email mở rộng sẽ cho phép bạn sửa đổi email hệ thống theo yêu cầu của bạn.
 • 20+ Shortcodes
 • Sidebars không giới hạn
 • Phông chữ Google
 • Tìm kiếm cơ sở ngôn ngữ
 • Màu sắc không giới hạn
 • Quản lý gói không giới hạn với thanh toán WooCommerce
 • Quản lý đánh giá
 • Đáp ứng đầy đủ 100%
 • Tùy chọn trang / bài tùy chỉnh mạnh mẽ
 • Mỗi trang có thể tùy chỉnh hoàn toàn
 • Tùy chọn Đăng nhập / Đăng ký Giao diện người dùng (Có BẬT / TẮT)
 • Revolution Slider và tùy chọn tích hợp Shortcode tùy chỉnh cho các trang Sub Headers.
 • Hiệu ứng thị sai
 • Breadcrumbs với tùy chọn ON / OFF
 • Trang 404 tích hợp
 • Dịch Sẵn sàng WPML, Polylang chủ đề này được chuẩn bị đầy đủ để dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào bằng tệp po, mo
 • Khả năng tương thích trình duyệt chéo (IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome và Edge)
Workreap - Freelance Marketplace and Directory WordPress Theme Nulled Free Changelog

Release 2.5.1( 11 April 2022)​
-- Portfolio slider issue has been fixed on the portfolio detail page
-- Employer invoice detail page issue has been fixed
-- Show the country on the project and the service detail page has been added
-- Allow the user to submit posts without identity verification
-- Workreap Core plugin updated to version 2.5.1
-- Workreap Cron plugin updated to 2.5.1
Release 2.5.0( 09 April 2022)​
-- Offer were showing in all the users dashboard issue has been fixed
Release 2.4.8( 29 March 2022)​
-- Freelancer indentity verification check issue has been fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.4.8
-- Workreap Cron plugin updated to 2.4.8
Release 2.4.7( 25 March 2022)​
-- Hide employer detail pages settings have been added
-- Hide employer listing page for visitors settings have been added
-- Elementor compatibility issue has been fixed
-- Post a service quote from freelancer to employers module has been added
-- Workreap Core plugin updated to version 2.4.7
-- Workreap Cron plugin updated to 2.4.7
Release v2.4.6 ( 20 March 2022)
-- Project featured post on the back-end issue has been fixed
-- Milestone and featured post toggle button issue has been fixed
-- Order time display issue on the invoice listing and detail page issue has been fixed
-- Hide employers search result page if a user is not logged in and show banner settings have been added
-- Workreap core plugin updated
-- Workreap cron plugin updated
Release v2.4.4 ( 03 March 2022)
-- Project text on employers detail page issue has been fixed
-- Hide thumbnail if the user only uploaded one item on the service detail page
-- Some translations issues fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.4.4
-- Workreap Cron plugin updated to 2.4.4

Release 2.4.3 ( 01 March 2022)
-- Display the location field in single steps registration form
-- Purchase code verification redirect issue has been fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.4.3
-- Workreap Cron plugin updated to 2.4.3
Release 2.4.2 ( 01 March 2022)
Please note: in this release we have added purchase code verification. We strongly recommend taking a complete backup of files and database before updating to the new version-- Back-end freelancer edit profile box, showing text issue has been fixed
-- Project type display issue in the listing has been fixed
-- WP Guppy compatibility with the latest version has been fixed
-- Purchase code verification has been added.
-- Job listing type issue has been fixed on the back-end
-- Edit job on the back-end, milestone enabled settings issue has been fixed
-- Edit FAQ issue with mouse edit has been fixed
-- Search the services, projects, and portfolios with keyword form have been added throughout the dashboard
-- Add country options in the registration
-- Verification account POPUP message display issue has been fixed
-- Some translation issue with the uploading has been fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.4.2
-- Workreap Cron plugin updated to 2.4.2
Release 2.4.1( 10 February 2022)​
-- Services slider issue has been fixed
-- Invoice listing page issue has been fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.4.1
-- Workreap Cron plugin updated to 2.4.1

Release 2.4.0( 08 February 2022)​
-- RTL issue with the services slider has been fixed
-- Delete service images if service is deleted issue has been fixed
-- Service detail page slider issue has been fixed
-- Hide carousel arrows if only one image is uploaded to a service
-- Arrows design improvement in services listing
-- WordPress password hint text has been added as translation
-- Workreap Core plugin updated to version 2.4.0
-- Workreap Cron plugin updated to 2.4.0

Release 2.3.9( 05 February 2022)​
Please backup your files and database before updating the latest version-- Same name upload file replace issue has been fixed
-- English level of freelancer display issue has been fixed
-- Services grids and detail page owl carousel improvements and also thumbnails
-- WP Guppy email notification issue has been fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.3.9
-- Workreap Cron plugin updated to 2.3.9
-- Hiring email template to the employer has been added
-- Edit hourly proposal price issue has been fixed
-- Left sub menu on responsive screens issue has been fixed
-- Add term link in one of the registration forms where it was missing
-- Multi-currency plugin compatibility with invoices issue has been fixed
-- Request for withdrawing when Bank name is disabled issue has been fixed
-- Hide payouts from Theme Settings have been added
-- Delete media attachment if removed from user dashboard for below items
-- Profile banner
-- Resume
-- Gallery images
-- Services edit
-- Employer banner
-- Job edit
Release 2.3.8( 04 January 2022)​
-- Hourly project submit proposal commission calculation issue has been fixed
-- Recaptcha in multi-step registration page issue has been fixed
-- Hide invoice menu issue has been
-- WP Guppy email notification issue has been fixed
-- FAQ special characters display issue has been fixed
-- Service advance filter button display issue has been fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.3.8
-- Workreap Cron plugin updated to 2.3.8
Release 2.3.7( 24 December 2021)​
-- Chosen translation issue has been fixed
-- Commission tiers issue has been fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.3.7
-- Workreap Cron plugin updated to 2.3.7
v2.3.6 ( 17 December 2021)
-- Identity verification alert banner settings have been added which will appear in the user dashboard if this is enabled for the user
-- Currency symbol showing issue in field placeholder has been fixed
-- Email content width option has been added(Fixed: Proposal duration issue in case of hourly projects)
-- Hourly project email templates have been added
-- English level filter settings have been added and also added on the detail page
-- Workreap Core plugin updated to version 2.3.6
-- Workreap Cron plugin updated to 2.3.6

Release 2.3.5 (23 November 2021)
-- Delete job settings have been added if the job is in the published state.
-- Email templates for the freelancers who submit the proposals on the job have been added. This email will trigger when an employer will delete the project
-- Reset password, password check issue has been fixed
-- Compatibility issues with WP Guppy has been fixed
-- Tooltip alignment issue with select options has been fixed
-- Workreap Core plugin updated to version 2.3.5
-- Workreap Cron plugin updated to 2.3.5
Release v2.3.4
-- Commission/taxes fees settings for employers have been added
-- Edit proposal hourly rate issue has been fixed
-- Cometchat hiring message into inbox issue has been fixed
-- Project expiry data with proposal submissions issue has been fixed
-- Project expiry mandatory or optional settings have been added
-- Map has been added on the service detail page
-- Get direction link has been added on the job and service details page
-- Service posting admin email issue has been fixed
-- Services categories display icon issue has been fixed
-- Freelancers projects display issue in the firefox issue has been fixed
-- Project display on employer profile issue has been fixed. Please try to check settings in Theme Settings > Directory Settings > Company Settings
-- Hide dashboard menus settings have been added, After the update left and top menus will effect. So if you want to show all the menus in both then go to Theme Settings > Directory Settings and change settings according to your needs
Release v2.3.3 - (2 October 2021)
-- Remove location from service posting settings have been added
-- Service commission issue has been fixed
-- Commission for services issue has been fixed
-- Email issue in the proposal has been fixed
-- Minor styling improvement
-- Registration with validation issue has been fixed
-- Back-end freelancer tab toggle issue
-- Workreap Core plugin updated to version 2.3.3
-- Workreap Cron plugin updated to 2.3.3

Release 2.3.2(30 September 2021)​
-- Ongoing services issue when an order gets deleted has been fixed
-- Accordion issue with faq has been fixed
-- Skills required settings options have been added to Theme Settings > Directory Settings > Jobs Settings
-- Search freelancer by skills shortcode issue has been fixed
-- Company name tooltip issue has been fixed
-- Show video at the start in services detail and search result pages
-- Phone number options in the registration email templates have been added if enabled from theme settings
-- Auto-login when verification link clicked improvement
-- Add options to included or exclude ongoing and completed projects on the search result page
-- User registration strong password disable options or change validation options have been added
-- Added: Skills options optional or mandatory for project posting
-- Scroll to top options have been added
-- Detail buttons hover effect issue has been fixed
-- Account creation password with & sign issue has been fixed
-- Packages, promotional price style issue has been fixed
-- Unyson page builder shortcodes support has been deprecated. From this release, unyson shortcodes will no longer be available, however, unyson plugin is still being used for the Theme Settings and breadcrumbs and demo import etc
-- Restrict users to view the search pages role base options have been removed. Like if the employer is logged in then he/she will not be able to see any options related to jobs and employers in search forms
-- Workreap Core plugin updated to version 2.3.2
-- Workreap Cron plugin updated to 2.3.2

Release 2.3.1(11 September 2021)​
-- Chat attachment download issue has been fixed
-- Project listing page wrong job expiry tooltip appear issue has been fixed
-- Switch account and hiring freelancer alert boxes has been removed
-- Service uncheck some optional fields issue has been fixed
-- leave feedback, description is now optional
-- Options added for the join now buttons shortcode to hide after login
-- Pending and available balance in edit profile on the back-end issue has been fixed
-- Return to shop URL and text updated with home URL
-- Responsive issue with notification dropdown when names were short issue has been fixed
-- Show hint text settings for password field in registration have been added
-- When project location type would be remote then map and address will not display on the project detail page.
-- Address added on the job detail page with map
-- Project has been added to search list and shows detail page when completed or hired
-- Checkout service title was showing title, the issue has been fixed
-- Restrict users to view search results and detail pages settings have been added
1) Restrict employers to views jobs and other employer search result pages and their detail pages
2) Restrict freelancers to view services or other freelancer search result and their detail pages
-- Workreap Core plugin update 2.3.1
-- Workreap CRON plugin update 2.3.1

Release 2.3.0(27 August 2021)​
-- Freelancer detail page type display issue has been fixed
-- Folder misplaced issue has been fixed

Release 2.2.8 (18 August 2021)​
-- Twitch & Discord social links options added
-- Default sidebar for pages and post types has been added
-- Invoice layout taxes display issue has been fixed
-- Add/remove the username from registration forms settings have been added
-- Identity verification name, contact, and ID fields have been added
-- Identity verification for employers have been added(optional)
-- Confirmation alert for purchase service has been removed
-- Checkout Style improvements
-- Workreap Core plugin update 2.2.8
-- Workreap CRON plugin update 2.2.8

Release 2.2.7(31 July 2021)​
-- Download attachment message show issue has been fixed
-- Services display issue with feature tag layout issue has been fixed
-- Jobs by location widget issue has been fixed
-- Unyson Sidebars extension has been deprecated, and we have added sidebar options in the pages and posts
-- Workreap Core plugin update 2.2.7
-- Workreap CRON plugin update 2.2.7

Release 2.2.6(19 July 2021)​
-- AAAA was being printed on search pages banner issue has fixed
-- Dropdown, arrow click issue all over the site
-- Chat floating window upload file issue has been fixed
-- Workreap Core plugin update 2.2.6
-- Workreap CRON plugin update 2.2.6

Release 2.2.5(9 July 2021)
-- Option to rename chat attachment files after the upload has been added.
-- Chat preview display issue has been fixed.
-- Chat send attachment issue has been fixed.
-- Download issue for withdrawal list has been fixed.
-- Further checks have been implemented so that resume can be visible to logged in employers only.
-- Further encryption has been added for files upload/download.
-- Select click issue has been fixed.
-- Minor styling issues fixed.
-- Workreap Core plugin update 2.2.5
-- Workreap CRON plugin update 2.2.5

Release 2.2.4(5 July 2021)​
-- Google login no kiddies issue has been fixed
-- Signup multi-steps form login link issue has been fixed
-- Linkedin login enable issue has been fixed
-- Human readable format added in chat messages
-- Date translation issue on blogs detail page has been fixed
-- Multi-currency hourly project min price issue has been fixed
-- Workreap Core plugin update 2.2.4
-- Workreap CRON plugin update 2.2.4

Release 2.2.3(2 July 2021)
-- Employer profile mandatory fields settings have been added
-- At least one image upload for the service posting settings have been added
-- Registration layout improvements
-- WooCommerce member only plugin compatibility for user profile creation has been added
-- Workreap Core plugin update 2.2.3
-- Workreap CRON plugin update 2.2.3

Release 2.2.2 (29 June 2021)
- no change logs details provided by author

This is an important update in which we have added more features and security improvements and we highly recommend to update both, the theme files and workreap core plugin. If you have any questions or need help, please let our support team know and they would be happy to assist you as always!-- Added validation for upload file type.
-- After login redirect options for employers have been added.
-- Comissions settings will not show on submit proposal section if it is disabled from the back-end.
-- Further checks have been applied to make sure user interaction is from an active user session where possible.
-- Further restriction in uploading of files to users with acquired privileges where required.
-- Placeholder image option for freelancer projects has been added.
-- Skill value is made a required field for adding the skills.
-- Social registration redirect issue has been fixed.
-- Work reap core plugin updated to version 2.2.1

Release 2.1.9 (2 June 2021)
Please try to update the commission settings because we have made the changes in commission settings. You must have to add it again.

Cometchat has re-branded to AtomChat, those who were using CometChat, please delete CometChat plugin and then install AtomChat plugin https://wordpress.org/plugins/atomchat/
-- Add new skill click, remove the selected languages issue has been fixed

-- Disable verification for social registration settings have been added
-- Social accounts auto verify setting has been added
-- Inbox messages notification text issue has been fixed
-- Top right menu issue has been fixed
-- RTL issues for the new pages have been fixed
-- Send offer notification issue has been fixed
-- Notification counter issue on notification listing page has been fixed
-- Project level commission settings have been added
-- Fixed, Percentage, and Commission tiers settings have been added
-- Online and offline payments improvements
-- Tax on the invoice display issue has been fixed
-- Invoice details improvements
-- Sticky messages time settings in the Theme Settings have been added
-- Services layout slider issue has been fixed
-- Character or words limit on Tagline, Project title, service title has been added
-- Clear search filters option have been added for search result pages.
-- Add admin address for the invoices in the freelancer's dashboard

Release 2.1.8 (11 May 2021)​
-- Send offer button click issue has been fixed when the user is not logged in
-- From the second page, search result display 0 record issue has been fixed
-- Search Filters: Advance filter icon showing issue has been fixed
-- Workreap Core plugin update 2.1.8
-- Workreap CRON plugin update 2.1.8

Release 2.1.7 (1 May 2021)​
-- Notifications post type showing in search issue has been fixed
-- Portfolio video upload issue has been fixed
-- Workreap Core plugin update 2.1.7
-- Workreap CRON plugin update 2.1.7

Release 2.1.6(27 April 2021)​
-- Same notification issue on service purchased issue has been fixed
-- No kiddies issue in back-end chat view has been fixed
-- Login and registration single step layout issue has been fixed
-- WooCommerce deprecate order meta hooks issue has been fixed
-- Mailchimp newsletter shortcode has been added
-- Languages display on service detail page has been added
-- Billing details saving issue has been fixed
-- Services listing layout issue on small devices issue has been fixed
-- New pages popular searches services categories selection settings have been added
-- Workreap Core plugin update 2.1.6
-- Workreap CRON plugin update 2.1.6

Release 2.1.5(20 April 2021)
-- Pagination records display issue has been fixed
-- Downloadable service overlap issue has been fixed
-- Footer menu display issue has been fixed
-- Workreap Core plugin update 2.1.5
-- Workreap CRON plugin update 2.1.5

Release 2.1.4 (14 April 2021)​
Important: Please backup your files and database before update this mega release. Also please make sure to update both workreap core and workreap cron plugins-- Freelancer side invoice display if employer pay for the job or service has been added
-- Invoice improvements
-- Hide delete account settings have been added
-- Colors settings for the new landing pages issue has been fixed
-- Send message from freelancer profile issue has been fixed
-- Custom skills save issue if already exist has been fixed
-- Workreap Core plugin update 2.1.4
-- Workreap CRON plugin update 2.1.4

= Release 2.1.3 (10 April 2021)​ =
Important: Please backup your files and database before update this mega release. Also please make sure to update both workreap core and workreap cron plugins
-- Missing employer invoice logo has been added
-- Notification time step has been added on notification listing page
-- Addon titles in the invoice has been added
-- Remove attachment from job posting settings have been added
-- Empty video being showing on service detail page issue has been fixed
-- Invoice listing for freelancer issue has been fixed
-- Workreap Core plugin update 2.1.3
-- Workreap CRON plugin update 2.1.3

= Release 2.1.2(09 April 2021)​ =
Important: Please backup your files and database before update this mega release. Also please make sure to update both workreap core and workreap cron plugins
-- PayPal redirect thank you page issue has fixed
-- Proposal submit, service fee display issue has been fixed
-- Proposal email, %proposal_duration% variable issue has been fixed
-- Workreap Core plugin update 2.1.2
-- Workreap CRON plugin update 2.1.2

= Release v2.1.1 (08 April 2021) =
Important: Please backup your files and database before update this mega release. Also please make sure to update both workreap core and workreap cron plugins-- Portfolio search result page responsive issue has been fixed
-- Services response time, delivery time and videos settings have been added to remove from add/edit pages in the dashboard
-- Invoice counter variable define issue has been fixed
-- Restrict Search pages for non logged in users settings have been added
Theme Settings > Search Settings > Search Filters
-- Workreap Core plugin update 2.1.1
-- Workreap CRON plugin update 2.1.1

= Release 2.0 (07 April 2021)​ =
Important: Please backup your files and database before update this mega release. Also please make sure to update both workreap core and workreap cron plugins-- Google Login redirect issue has been fixed
-- Hide brochures from employers profiles settings has been added
-- Addon service price was being added other than numeric, issue has been fixed
-- Resend verification link email button has been added in dashboard
-- Remove project level and project duration from theme settings has been added
-- Hint text for starting price settings has been added
-- Missing sign in link on signup POPUP has been added
-- Latest proposal button color has been added depends upon their status
-- CRON issue when withdrawal request options were enabled, has been fixed
-- Service thumbnail slider on detail page issue has been fixed
-- Disable project categories filter options has been added
-- Project attachment show to visitors is now default set to off.
-- Snapchat and tiktok social link for employers and freelancers has been added
-- Separate dispute settings for both users settings has been added
-- Phone number for the Admin purpose settings has been added
-- Enable phone
-- Include in registration
-- Mandatory phone number in registration and dashboard
-- Keyword search issue has been fixed
-- Minimum service price settings has been added for add/edit a service
-- Portfolio detail page thumbnail image has been fixed
-- User.com api integration has been deprecated/removed
-- PayPal logged out issue when payment completed has been fixed
-- Show message if job is expired or proposal is sent already
-- Add options to remove location in registration
-- New login page shortcode has been added
-- New registration page shortcode has been added
-- Hide searches after some results, and only logged in users will be able to see full search result page settings has been added
-- Checkout page issue: fatal error issue has been fixed
-- New layout(Home page) for the services has been added
-- New layout(Home page) for the projects has been added
-- Separate menu for employers and freelancers has been added. Now admin can create separate menus for both type of users
-- Project detail page map options has been added
-- Dashboard sub menu open issue has been fixed
-- Billing settings has been added in Users > Account Settings
-- Invoices detail page has been added
-- Pagination all over the site improvements
-- Banner video POPUP issue has been fixed
-- Faq for the freelancers has been added
-- Faq for the services has been added
-- Faq for the projects has been added
-- Show videos in the services listing slider has been added
-- Change job list icons settings have been added
-- Commission for the services separately has been added
-- Send service reject reason email has been added
-- Send project reject reason email has been added
-- Separate service and project approval settings has been added
-- Short names in shortcode issues have been fixed
-- Switch role type options have been added. Now one user can be either employer or freelancer
-- Contact form 7 has been styled
-- Workreap Core plugin update 2.0
-- Workreap CRON plugin update 2.0

= Release 1.8.0(07 January 2021) =
-- Remove specific registration role settings has been added
-- Email from name and email has been deprecated from Theme Settings
-- Select terms on single step registration issue has been fixed
-- Workreap Core plugin update 1.8.0
-- Workreap CRON plugin update 1.8.0

= Release 1.7.9 (29 December 2020) =
-- Addon price on checkout page issue has been fixed
-- RTL and Style improvements.
-- Services, projects and freelancer profiles status get pending once any changes happen. Admin will get an email to review and publish it from the back-end. This settings has been added
-- Email template added for the admin to get notified if Services, projects and freelancer needs verification
-- Hourly filter display on the back-end issue has been fixed
-- Checkout table hiring name replaced with project, service and milestone name
-- Workreap Core plugin update 1.7.9
-- Workreap CRON plugin update 1.7.9

Release 1.7.8 (24 December 2020)
-- Service order price issue has been fixed
-- Service order listing, offered by user details issue has been fixed
-- Addon service price in order issue has been fixed
-- Document verification issue on the back-end has been fixed
-- Workreap Core plugin update 1.7.8
-- Workreap CRON plugin update 1.7.8

Release 1.7.7 (22 December 2020)
-- Hide saved items from Theme settings, options has been added
-- Registration authentication code settings has been removed
-- Email link verification settings has been added
-- Responsive design layout issues has been fixed
-- Top featured freelancer layout issue has been fixed
-- Add photo limit in services
-- Project notification CRON improvements. Previously it was getting a current date project, while now we added it as a recent projects.
-- Workreap Core plugin update 1.7.7
-- Workreap CRON plugin update 1.7.7

= Release 1.7.6(16 December 2020) =
-- Date translation issue on job detail page has fixed
-- Minimum withdraw request issue has been fixed
-- Featured service and job button was appearing if system is free to use, issue has been fixed
-- Remove job notification which was being sent to freelancer in next interval of cron
-- Profile read more issue has fixed
-- Remove freelancer education settings has been added
-- Remove freelancer Experience settings has been added
-- Workreap Core plugin update 1.7.6
-- Workreap CRON plugin update 1.7.6
-- Price range filter was added under services, now it has moved under freelancers.

= Release 1.7.5(12 December 2020) =
-- RTL issues has been fixed
-- Add currency sign in posting job and service price field as placeholder
-- Withdraw post type was showing when payout type was admin. It has fixed now
-- Micro services price filter dynamic settings has been added
-- Job notification issue with CRON plugins has been fixed
-- Workreap Core plugin update 1.7.5
-- Workreap CRON plugin update 1.7.5
-- Withdraw request approval email to freelancers issue has been fixed

= Release v1.7.3 =
-- Withdraw funds options has been added in users dashboard
-- Withdraw funds email to admin, settings has been added
-- Download CSV for withdraw has been added
-- Freelancer award hide options has been added
-- Profile health settings has been added
-- Include profile health in search and detail page settings has been added
-- Set percentage, to show which profiles should be visible in the search result page.
-- Workreap Core plugin update 1.7.3
-- Workreap CRON plugin update 1.5.3

Release 1.7.2 (27 November 2020)
-- Project categories issue has been fixed
-- Project bidder layout issue on project detail page has been fixed

Release 1.7.0 (23 November 2020)
-- Update proposal issue has been fixed
-- Smush plugin conflict with services display issue has been fixed
-- Admin can add his feedback into the ongoing, cancelled or completed projects and services. On add some comments both user will get an email that admin has left a feedback, Email settings has been added
-- Message showing proposal page, "This job has been expired" issue has been fixed
-- Options to remove languages, freelancer type and english has been added from freelancers profiles
-- Workreap Core plugin update 1.7.0
-- Workreap CRON plugin update 1.5.0

Release 1.6.9 (09 November 2020)
-- Remove dispute from menu settings has been added
-- Remove job fields settings has been added in Theme Settings > Directory Settings > Job Settings
-- Theme Settings improvements
-- Workreap Core plugin update 1.6.8
-- Workreap CRON plugin update 1.4.9
-- Styling and some others improvements

-----------------------------------------------------------------------
-- New job notification email to freelancer when disable from freelancer dashboard issue has been fixed
-- Hide proposal on project detail page settings have been added
-- Service video display layout issue has been fixed
-- Services category issue has been fixed
-- Payoneer payout method settings added
-- Options to enable or disable payout methods has been added
-- Bank account payout, disable fields settings has been added
-- File content replace issue with same name has been fixed
-- Multi-currency compatibility added for services process : https://wordpress.org/plugins/woo-multi-currency/
-- Freelancer type project search issue has been fixed
-- Add check for terms and conditions in registration
-- Show how many values selected in each filters for projects, freelancers and services
-- Service slider pretty photo added to view full images
-- Service Purchase email to employers has been added
-- Dispute email to user to notify the user has been added
-- Service order rating change from back-end has been removed.
-- Workreap Core plugin update 1.6.8
-- Workreap CRON plugin update 1.4.8
-- Styling and some others improvements
 • Xem thêm các chủ đề WordPress trên Themeforest đa năng, chuẩn SEO
2 bình luận
 1. Nguyễn Hồng Khôi đã bình luận

  Ad có theme Katen – Minimal Blog & Magazine HTML Template không ạ ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này ko phải template wordpress, ko hỗ trợ nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.