WP Courseware v4.8.18 – WordPress LMS Plugin by Fly Plugins

3

WP Courseware cho phép bạn tạo một chương trình giảng dạy trực tuyến hoặc khóa học điện tử, còn được gọi là hệ thống quản lý học tập.

Bạn chỉ cần thiết kế khóa học của mình bằng cách sử dụng các mô-đun và thêm các mô-đun tùy thuộc vào cách bạn muốn tùy chỉnh chương trình giảng dạy hoặc nội dung tuần tự. Bạn có thể thêm video, âm thanh, tài liệu văn bản, câu đố hoặc thậm chí các bài học có thể tải xuống cho các đơn vị của bạn.

Demo: https://demo.wpcferenceware.com/

Xem thêm: Plugin miễn phí cao cấp cập nhật hằng ngày tại đây!

Bạn có thể đặt hàng các đơn vị và câu đố bằng cách kéo và thả chúng vào các mô-đun khác nhau. Cuối cùng, hệ thống WordPress là một hệ thống quản lý học tập sẽ đơn giản hóa khóa học trực tuyến của bạn. Với WP Courseware, không có giới hạn nào được đặt ra!

Plugin Courseware WordPress tích hợp với một số plugin thành viên phổ biến nhất

Chẳng hạn như thành viên iTheme Exchange, thành viên Paid Memberships Pro, MemberPress, thành viên WishList, thành viên Magic, thành viên S2 và những người khác. Tích hợp thành viên tạo ra một nền tảng học trực tuyến mạnh mẽ, hoàn toàn tự động cho thành viên trực tuyến.

 • Mời bạn xem video giới thiệu sau để hiểu thêm về cách hoạt động Plugin Courseware WordPress

WP Courseware - WordPress LMS Plugin by Fly Plugins v4.8.18 Nulled Free Changelog

= v4.8.18 =
* New: Added Enfold Avia Layout support for course units
* Fix: Fixed issue where using post module in Divi would cause duplicate content
= v4.8.17 =
* New: Thrive Architect support

= v4.8.16 =
* Fix: Fixed issue where certificate blocks were available on other post types
* Fix: Fixed issue where content was not being displayed with Beaver Themer

= v4.8.15 =
* Fix: Various issues with visibility of unit content
* New: BeaverBuilder Themer support
* New: Divi Theme Builder support

v4.8.14
Fix: Fixed issue where password protected units were diplaying content
Fix: Fixed issue where dripped content was displaying content
Fix: Fixed issue where viewing unassigned units was causing a fatal error
Tweak: Adjusted a couple of filters that were depricated in WordPress core
= v4.8.13 =
* Fix: Fixed issue where unit title is duplicated in the content

= v4.8.12 =
* Fix: Fixed issue where quiz "begin" and quiz "retake" buttons wouldn't initiate a quiz.

v4.8.11
Fix: Fixed issue where expired courses were listed on the course archive page
Fix: Fixed issue where expired courses were listed on the account->courses page
Fix: Fixed issue where expired courses were listed when using the course progress shortcode
Fix: Fixed issue where expired course units were accessible
Fix: Fixed issue with course progress widget throwing a PHP notice
Fix: Fixed issue with course progress bar widget throwing a PHP notice

= v4.8.8 =
* Fix: Fixed issue where courses with status of draft, pending review, or private were still visible on course progress and course outline.
* New: Added new fonts for certificate.

= v4.8.7 =
* Fix: Fixed issue with download quiz results from student progress page.
* New: Added new fonts for certificate.

v4.8.6
Fix: Fixed the course expired text string to be translatable.
Fix: Fixed issue where certificate uppercase text for characters with accents would remain lower case.
Fix: Fixed issue where duplicating at the course or module level would not duplicate post_meta for units.
Fix: Purchase and installment text was not translating properly.
Fix: Fixed issue where translating the string \"WP Courseware\" would break Javascript on the settings page.

= v4.8.5 =
* Fix: Fixed frontend CSS issue.

= v4.8.3 =
* Fix: Fixed issue where syntax was causing fatal error on certain versions of PHP 7.2.x.

= v4.8.2 =
* Fix: Fixed WP Courseware Reports on dashboard to display correct symbol when amount is 0.
* Fix: Fixed issue where accordion menu in course settings was not opening/closing properly.
* Fix: Fixed issues causing PHP notices with PHP 8.
* Fix: Fixed issue where activating incorrect license would not display an admin message.
* Fix: Fixed issue where order item tooltip would always show discount amount in 'dollars'.
* Fix: Fixed issue where emailing classroom or individual in classroom would recieve email from admin rather than instructor.
* Fix: Fixed issue where exporting survey results was html encoding characters.
* Fix: Fixed issue on detailed student quiz page where time stamp was displayed as universal time rather than local time.
* Tweak: Modified the spinner in checkout to be centered on screen when making purchase.
* Tweak: Added quiz question images (not responses) to display on the detailed student quiz page.
* Tweak: Added a download quiz results button to the detailed student quiz page for easy access.
* Tweak: Updated the plugin updater function.
* New: Added new filter 'wpcw_course_single_outline_args' to the course single template to modify the course outline paramters.

= v4.8.0 =
* New: Fully customizable certificates.
* New: All major elements are duplicatable (courses, modules, units, quizzes).
* New: Instructor feedback per question.
* New: Course expiration with option to reset students progress.

= v4.7.3 =
* Fix: Fixed issue where end users were unable to add quiz questions.

= v4.7.1 =
* Fix: Dashboard report widget was reporting incorrect total sales.
* Fix: Improved compatibility with WordPress 5.5
* Fix: Stabilized Course Builder saving.
* Fix: PayPal receipts correctly showing paid tax.
3 bình luận
 1. Fawkes đã bình luận

  Admin kiểm tra lại giúp, tập tin không còn tồn tại nữa. Cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   de ad update lại link

 2. Affiliate đã bình luận

  Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.