WP Fastest Cache Premium v1.5.9 – Plugin lưu đệm cho WordPress

0

WP Fastest Cache Premium – Plugin này tạo các tệp html tĩnh từ WordPress của bạn.

Khi trang được hiển thị, php và mysql được sử dụng. Do đó, hệ thống yêu cầu RAM và CPU. Nếu nhiều khách truy cập đến trang web, hệ thống sử dụng rất nhiều RAM và CPU, do đó ảnh hưởng tốc độ tải trang nên website hiển thị rất chậm.

Trong trường hợp này, bạn cần một hệ thống lưu trữ để hiển thị trang này nhiều lần. Hệ thống lưu trữ tạo một tệp html tĩnh và lưu nó. Những người dùng khác tiếp cận trang tĩnh html.

Demo: https://www.wpfastestcache.com/

 • Tính năng nổi bật WP Fastest Cache Premium | The Fastest WordPress Cache Plugin

Tính năng WP Fastest Cache Premium

 • Desktop Cache
 • Mobile Cache
 • Widget Cache
 • Minify HTML
 • Minify HTML Plus
 • Minify CSS
 • Minify CSS Plus
 • Combine CSS
 • Minify JS
 • Combine JS
 • Lazy Load
 • Combine JS Plus
 • Render Blocking JS
 • GZIP
 • Browser Caching
 • Image Optimization
 • Convert WebP
 • Cache Statics
 • Delete Cache Logs
 • Database Cleanup
 • Google Fonts Async
WP Fastest Cache Premium v1.5.9 Changelog
- to remove new line from css selectors with comma for minify css plus feature
- to change optimized image list page
- to fix Text chunk(s) found after PNG IDAT (fixed) error on image optimization
- to add Fremont (California) located server for image optimization
- to add Sweden located server for image optimization
- to add Roubaix (France) located server for image optimization

Xem thêm: Plugin WP Rocket – Plugin Bộ Nhớ Cache WordPress Tốt Nhất

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.