WP Import Export v3.3.7 – Nhập xuất dữ liệu WordPress

1

WP Import Export Plugin là một plugin nhập và xuất dữ liệu đơn giản, nhanh chóng và tiên tiến.

WP Import Export cho bạn cơ hội xuất dữ liệu trang web của bạn sang nhiều định dạng tệp và bạn có thể nhập các tệp này vào bất kỳ trang web nào của mình.

Tất cả các loại bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại, nhận xét và người dùng của bạn được nhập / xuất bằng một cú nhấp chuột. Một cách tuyệt vời để quản lý dữ liệu trang web WordPress giữa nhiều trang web.

Demo: https://codecanyon.net/item/wordpress-import-export/24035782

Tính năng nổi bật WP Import Export

 • Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng quá trình nhập và xuất
 • Import Export chạy nền
 • Import Export theo lịch trình
 • Bộ lọc mạnh mẽ có sẵn để nhập và xuất
 • Ánh xạ trường kéo và thả
 • 17+ AddOns để hỗ trợ nhiều plugin
 • Hỗ trợ nhiều định dạng cho xuất nhập khẩu
 • Nhật ký Export

Tạm dừng, tiếp tục và dừng

 • nhập và xuất có thể là Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng.
 • plugin hỗ trợ Tạm dừng và Tiếp tục với nhập & xuất nền
 • bạn có thể dừng bất kỳ việc xử lý xuất nhập khẩu nào

Xuất nhập trong nền

 • xuất nhập khẩu chế biến trong nền.
 • Nhập & xuất nền có thể được tạm dừng, tiếp tục và dừng.
 • nhiều xuất nhập khẩu có thể được xử lý cùng một lúc.
 • nhập và xuất đơn giản có thể được chuyển đổi sang nhập & xuất nền

Bộ lọc mạnh mẽ

 • bạn có thể lọc bất kỳ dữ liệu nào khi bạn xuất như bài đăng id lớn hơn 50.
 • để nhập, bộ lọc có sẵn để lọc dữ liệu tệp đã tải lên của bạn

Quản lý Field

 • Để xuất, bạn có thể sắp xếp lại và chỉnh sửa các trường chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Để nhập, kéo và thả cơ sở ánh xạ trường có sẵn.

Định dạng nhiều tệp

 • hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập và xuất cả
 • hỗ trợ lưu trữ zip
 • hỗ trợ định dạng csv, xls, xlsx, json, txt, ods và xml

Lịch trình Import & Export

 • lịch trình nhập khẩu tự động
 • quản lý xuất nhập khẩu
 • hỗ trợ xuất nhập khẩu tự động

Nhật ký quá trình Import

 • hoàn thành quá trình đăng nhập có sẵn
 • Từng bước nhập từng bản ghi có sẵn

17+ AddOns

 • Tương thích Major plugin
 • ACF, ACF Pro
 • WPML
 • WooCommerce
 • Schedule import & export
WP Import Export Changelog

= v3.3.7 – December 14, 2020 =
- Fixed : Import Image Skip when name is sequential

v3.3.6 – November 29, 2020
- Fixed : WC Product Attributes include and exclude attribute not working

v3.3.5 – November 08, 2020
- Improvement : Find existing product variation by post id
- Improvement : User email notification for imported user
- Fixed : Schedule import not show in manage import list

v 3.3.4 – November 01, 2020
- Improvement : Find WC Order item product variation import
- Improvement : Find existing product variation import
- Improvement : Post and except filters for import
- Fixed : ACF custom field meta not saved for import
- Improvement : user email notification for imported user
- Improvement : Houzez – Real Estate WordPress Theme Support
- Improvement : Display & Saving schedule
- Improvement : Download File & Images
- Fixed : Image file name is random when image generate based on url
- Fixed : Post parent generate error
- New Feature : GZ & TAR file support
- New Feature : Skip empty nodes on xml
- Improvement : Post & Page parent search
- Improvement : WC Order number
- Fixed : Download from url not working for some url
- Fixed : Gallery image not set

password: hotrowordpress

1 bình luận
 1. olalavui đã bình luận

  Key giải mã mega.nz là gì đó thím

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.