X | The Theme v8.1.5 NULLED + X Pro v4.1.5 – Mẫu WordPress đa năng

0

X | The Theme là một chủ đề đa chức năng cho bất kỳ nhu cầu và trang web của bất kỳ chủ đề. Chủ đề có hai tùy chọn màu, xanh dương và xanh lá cây.

X | The Theme được cấu trúc theo cách mà khi đọc bài viết, người dùng tập trung vào nội dung được xuất bản càng nhiều càng tốt. Mẫu dễ dàng được cài đặt thông qua bảng quản trị hoặc bằng cách giải nén nó bằng cách đặt nó trên máy chủ, sau đó kích hoạt Thiết kế tại điểm mong muốn.

  • Chủ đề có mục cài đặt riêng, sẽ đơn giản hóa rất nhiều cấu hình của nó và cho phép bạn trích xuất tối đa các cơ hội từ nó. Chủ đề này có thể được sử dụng cả như một blog và như một tạp chí thông tin.
  • Ví dụ: từ các trang trên blog của bạn, bạn có thể cho người dùng biết ultrabook là gì. Và ngay tại thời điểm đó, tính năng đầu tiên của chủ đề sẽ hoạt động, người dùng sẽ hiểu đầy đủ thông tin được trình bày cho anh ta.

Tính năng X | The Theme

Tiện ích mở rộng (addons) – Dễ dàng xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc X | The Theme đã cung cấp một loạt các bổ sung đáng kinh ngạc.

Trong hệ sinh thái X | The Theme, Addons mở rộng bao gồm các plugin được nhân viên của chúng tôi xây dựng để hoạt động liền mạch với X, cũng như các plugin của bên thứ ba mà các nhà phát triển chúng tôi đã hợp tác để mang đến cho bạn các tính năng tuyệt vời mà chúng tôi đã tích hợp chặt chẽ vào chủ đề.

  • Điều này giữ X | The Theme cho những người có thể không cần một tính năng nhất định và hiệu quả nhất có thể cho những người làm!
  • Hãy chắc chắn kiểm tra danh sách đầy đủ các Tiện ích mở rộng của chúng tôi để biết thêm thông tin về các tính năng tuyệt vời này được bao gồm miễn phí với mỗi lần mua duy nhất cũng như Câu hỏi thường gặp này giải thích cách cấp phép hoạt động.

The Theme – X được xây dựng dựa trên đầu vào của các chuyên gia đầu ngành. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​của nhiều cá nhân và hỏi họ loại tính năng nào họ muốn thấy trong một chủ đề từ quan điểm SEO, thiết kế, bộ tính năng, et cetera và xây dựng đề xuất của họ ngay trong chủ đề. Quên lời tiếp thị, X thực sự mang đến những gì nó hứa hẹn

  • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Changelog: X | The Theme

Download X The Theme v8.1.5 - X Pro v4.1.5 WordPress Nulled Free

X 8.1.5 - February 4, 2021
Bugfix: Fix fatal PHP error in TGM_Plugin_Activation class when using X with plugins that also include the class

Pro 4.1.5 - February 4, 2021
Updated: Apply price formatting to WooCommerce Dynamic Content price fields
Updated: Add cs_content_settings_update filter

X 8.1.3 - January 30, 2021
Updated: Add x_slider_scroll_top_anchor_content hook

Pro 4.1.3 - January 30, 2021
Updated: Rename Term Title to Name in Dynamic Content to be more consistent with WordPress conventions
Updated: Add WC Product Price HTML to Dynamic Content
Updated: Add WC Product Type to Dynamic Content and Element Conditions
Updated: Add x_slider_scroll_top_anchor_content hook
Bugfix: Avoid PHP warnings in the WP Block parser by ensuring only scalar values are passed intp wp_kses
Bugfix: Fix Element Conditions not applying to individual Tab elements
Bugfix: Fix Layout Builder unable to assign WooCommerce layouts to Cart and Checkout
Bugfix: Fix Search Element not starting with x-search-has-content class when applicable

X 8.1.2 - January 28, 2021
Bugfix: Fix Portfolio not showing if Theme Options haven't been saved
Bugfix: Fix usage of get_terms to avoid PHP warnings when results are empty

X v8.1.1 - January 27, 2021
Updated: Add toggle to disable Portfolio
Bugfix: Fix legacy font options getting saved in the wrong format

Pro v4.1.2 - January 28, 2021
Updated: Custom loopers will detect WP_Post objects and set them up as the current post when consumed
Bugfix: Fix Grid element now showing in WooCommerce Layout Builder modes
Bugfix: Fix option to check specific WooCommerce product not showing in element conditions
Bugfix: Fix performance leak causing high CPU usage when switching between builders
Bugfix: Fix PHP notices and warnings
Bugfix: Fix usage of get_terms to avoid PHP warnings when results are empty
Bugfix: Fix responsive text not applying on front end

X 8.0.11 - January 6, 2021
Updated: Updated bundled version of Cornerstone

Pro 4.0.11 - January 6, 2021
Bugfix: Fix classic elements stripping some HTML tags
Bugfix: Fix textarea DOM nodes preventing elements from previewing
Bugfix: Fix dynamic content breaking when previous or next post is called on the first or last post
Bugfix: Fix original post data not being restored after a post looper is used
Bugfix: Fix looper index dynamic content being incremented by one for array based loopers

Cornerstone 5.0.11 - January 6, 2021
Bugfix: Fix classic elements stripping some HTML tags
Bugfix: Fix textarea DOM nodes preventing elements from previewing
Bugfix: Fix dynamic content breaking when previous or next post is called on the first or last post
Bugfix: Fix original post data not being restored after a post looper is used
Bugfix: Fix looper index dynamic content being incremented by one for array based loopers

X 8.0.10 - December 24, 2020
Updated: Updated bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix nav item padding not outputting correct dimension when navbar is fixed left or right
Bugfix: Fix duplicated output of WooCommerce cross sells

Pro 4.0.10 - December 24, 2020
Bugfix: Fix nav item padding not outputting correct dimension when navbar is fixed left or right
Bugfix: Fix duplicated output of WooCommerce cross sells
Bugfix: Fix Global Blocks not alawys outputting if entirely composed of classic elements
Bugfix: Fix additional Soliliquy fatal error on some installs

Cornerstone 5.0.10 - December 24, 2020
Bugfix: Fix placeholder messages in code editors
Bugfix: Fix Global Blocks not alawys outputting if entirely composed of classic elements
Bugfix: Fix additional Soliliquy fatal error on some installs

X 8.0.9 - December 23, 2020
Updated: Updated bundled version of Cornerstone

X 8.0.8 - December 22, 2020
Updated: Updated bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix scroll top anchor not working when used on a slider below the masthead
Bugfix: Fix jQuery 3.0 breaking changes related to outerHeight and outerWidth return value

Pro 4.0.9 - December 23, 2020
Bugfix: Fix graphic interaction animation not working when using images
Bugfix: Fix Global JS code editing using incorrect linting rules
Bugfix: Fix fatal error caused by trying to load Soliloquy sliders too early
Bugfix: Fix top seperator not working in the preview
Bugfix: Fix Query Builder "Must have all selected terms" option not working
Bugfix: Additional fixes to ilightbox javascript

Pro 4.0.8 - December 22, 2020
Updated: Use span instead of h1 as default for WooCommerce Product price element and Cart total element
Bugfix: Fix scroll top anchor not working when used on a slider below the masthead
Bugfix: Fix jQuery 3.0 breaking changes related to outerHeight and outerWidth return value
Bugfix: Fix inconsistent order of device icons in inspector
Bugfix: Fix template and Global Block selects not sorting alphabetically
Bugfix: Avoid sending request URIs that are too long when loading the builder
Bugfix: Fix bug preventing content from saving if plugins try to run the shortcodes during the save_post hook
Bugfix: Fix observer getting stuck when mouse leaves iframe

= X v8.0.7 - December 19, 2020 =
Updated: Updated bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix WooCommerce product shortcode not outputting as a single column

= Pro v4.0.7 - December 19, 2020 =
Bugfix: Fix builder preview no longer setting DONOTCACHE constants to signal caching plugins
Bugfix: Fix translation builder content in WPML not associating translation with original content
Bugfix: Fixed Inspector crashing when enabling a box shadow on a Tab element
Bugfix: Fix WooCommerce product shortcode not outputting as a single column
Bugfix: Fix content template controls not working when the workspace is horizontal

= X v8.0.4 - December 17, 2020 =
Updated: Updated bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix classic pricing table element always being displayed as three columns
Bugfix: Fix javascript dependencies loading in incorrect order

= Pro v4.0.6 - December 18, 2020 =
Bugfix: Fix Classic Column V2 element collapsing when empty
Bugfix: Fix javascript errors generated by ilightbox script. The lightbox shortcode still has unaddressed behavioral issues (see release notes FAQ)
Bugfix: Fix builder not loading in Chrome OS
Bugfix: Fix inability to update image controls in classic elements.

= X 8.0.1 - December 16, 2020 =
Updated: Add WPForms Lite to Approved Plugins
Updated: Update bundled version of Cornerstone
Bugfix: Fix Classic Feature Box and Feature List element animations not activating.

= X 8.0.0 - December 15, 2020 =
Updated: Display hidden Woocommerce cart label's for smaller devices
Updated: Removal of review/comment schema that conflict with existing Woocommerce review schema
Updated: Search layout now dependent on archive layout options per doc's feature description
Bugfix: Design Cloud's import conflict with ConvertPlus plugin
Bugfix: Menu's custom fields duplicating issue due to WordPress v5.4
Bugfix: Wrong Header offset upon load of hashed page
Bugfix: IE11 submenu issues
Bugfix: Responsive embed wrapper for non-video embeds
Bugfix: Integrity background color missing from footer
Bugfix: Cart Elements not showing cart contents consistently in preview
Bugfix: Adjusted media query CSS to account for subpixel rendering

= Pro 4.0.1 - December 16, 2020 =
Updated: Add WPForms Lite to Approved Plugins
Bugfix: Fix fatal PHP error in E&P form builder integration
Bugfix: Avoid fatal PHP error related to lazy loading images in WordPress 5.4 and earlier
Bugfix: Fix Dynamic Content not working in Video element source URL
Bugfix: Fix length Dynamic Content parameter not applying to manual excerpts
Bugfix: Fix inability to inspect elements that have interaction effects enabled
Bugfix: Fix Global Blocks create form not working
Bugfix: Fix Classic Feature Box and Feature List element animations not activating.

= Pro 4.0.0 - December 15, 2020 =
Feature: Layout Builder
Feature: Loopers
Feature: Element Effects Module
Feature: Conditional Elements
Feature: Revamped UI
Feature: Added a Dev Console to expose tooling used by Themeco developers
Feature: Three new Posts Elements
Feature: Comments Elements
Feature: Pagination Elements
Feature: Div Element
Feature: Post Navigation Element
Feature: Form Integration Element
Feature: Numerous Dynamic and WooCommerce Elements
Updated: More assignment rules and contexts for Headers and Footers
Updated: Added superscript and subscript options in Rich Text mode and inline editing
Updated: Removed inline editing button for blockquote
Updated: Added min, max, step options to Number control in element API
Updated: Moved Custom UI CSS preference into a code editor in the Dev Console
Updated: Add code folding in the code editor gutters
Updated: Added linting to CSS and JavaScript code editors
Updated: Add element context menu to inspector sortables
Updated: Clear caches when version increments
Updated: Display hidden Woocommerce cart label's for smaller devices
Updated: Element favorites are stored per user profile instead of local storage
Updated: Removal of review/comment schema that conflict with existing Woocommerce review schema
Updated: Search layout now dependent on archive layout options per doc's feature description
Updated: Add loop option for background videos
Bugfix: Image box shadow interactive color not applying unless the "link" option was enabled
Bugfix: Sourcemap warnings
Bugfix: Header's sticky header clipping causing wrong offset position
Bugfix: Classic Section, Row, and Column's custom classes not reflecting to the builder preview
Bugfix: Design Cloud's import conflict with ConvertPlus plugin
Bugfix: WordPress v5.4 Gutenberg editor display issue
Bugfix: Menu's custom fields duplicating issue due to WordPress v5.4
Bugfix: Multiple Pro Header Bars offset positioning
Bugfix: Wrong Header offset upon load of hashed page
Bugfix: IE11 submenu issues
Bugfix: Some front hand event handlers to listen passively
Bugfix: Anchor particles overlaping border radius in Safari
Bugfix: Text Shadow control not appearing in Safari
Bugfix: Color picker modal issue with editor's expander
Bugfix: .woff mime type issue with WordPress v5.4
Bugfix: Compatibility issue with Jetpack's opengraph and cs_content_seo
Bugfix: Header and Footer assignment for posts pag
Bugfix: Estimation form warnings
Bugfix: Replace wp_make_content_images_responsive with wp_filter_content_tags (WordPress v5.5)
Bugfix: Responsive embed wrapper for non-video embeds
Bugfix: Integrity background color missing from footer
Bugfix: Classic Code Snippet element not previewing correctly
Bugfix: Accordion's duplicate IDs due to icon indicator
Bugfix: Adjusted media query CSS to account for subpixel rendering

Demo: https://themeforest.net/search/5871901

Download: 

pass: Xem hướng dẫn bên dưới

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

  • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
  • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.