YITH Product Description in Loop for WooCommerce – Mô tả sản phẩm cho WooCommerce

0

YITH Product Description in Loop for WooCommerce là một plugin cơ bản và phổ quát cho phép bạn tùy chỉnh văn bản mô tả của sản phẩm được hiển thị trong một vòng lặp (ví dụ: trên trang cửa hàng, trong thanh trượt sản phẩm, v.v.). Bản thân bạn có thể chọn cách hiển thị các sản phẩm của mình trên trang chủ hoặc trên trang cửa hàng với các mô tả có cấu trúc có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng và khiến họ nhấp vào sản phẩm để tìm hiểu thêm về nó.

  • Thêm một mô tả tùy chỉnh ngắn của sản phẩm để hiển thị trên trang Cửa hàng.
  • Hiển thị mô tả cũng trong trang Danh mục và Thẻ.
  • Nhập mô tả bằng trình chỉnh sửa nâng cao hoặc trình chỉnh sửa chuẩn.
  • Tùy chỉnh màu văn bản mô tả và vị trí.
  • Cho phép đếm từ để bạn có thể thiết lập số lượng từ tối đa cho tất cả các mô tả sản phẩm trong các trang lưu trữ.
  • Sử dụng bất kỳ shortcode trong mô tả của bạn. Mới

Demo: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-pr…or-woocommerce/

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.