YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium v1.6.18 – Plugin đánh giá sản phẩm WooCommerce

0

YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium giúp tối ưu hóa phần đánh giá của bạn, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trên trang sản phẩm của bạn, với các bộ lọc, bộ đếm và các công cụ khác.

Tính năng YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium

Tính năng YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium

 • Tất cả các tính năng của phiên bản miễn phí
 • Nhấp vào thanh để lọc đánh giá theo xếp hạng
 • Hãy để người dùng đánh giá các đánh giá cá nhân là hữu ích hay không
 • Hãy để người dùng chưa đăng ký bỏ phiếu đánh giá
 • Hiển thị tóm tắt đánh giá cho đánh giá cá nhân
 • Hãy để tất cả người dùng hoặc chỉ những người đã đăng ký bỏ phiếu đánh giá
 • Mở đánh giá được lọc trong một cửa sổ phương thức
 • Khả năng thiết lập đánh giá hiển thị trong các khối của một số lượng phần tử nhất định để tải lên thông qua chức năng Tải trọng nhiều hơn
 • Các đánh giá về bộ lọc của gần đây nhất
 • Cho phép trả lời đánh giá
 • Chọn người dùng có thể trả lời đánh giá (không, tất cả, chỉ quản trị viên)
 • Vô hiệu hóa trả lời trên một đánh giá duy nhất
 • Phê duyệt thủ công các đánh giá
 • Người dùng có thể báo cáo đánh giá là không phù hợp
 • Đánh giá được ẩn tự động nếu chúng được báo cáo là không phù hợp nhiều hơn số lần đặt trước
 • Đánh dấu một hoặc nhiều đánh giá
 • Chọn xem người dùng có thể thêm một hoặc nhiều đánh giá
 • Recaptcha
 • Hiển thị danh sách đánh giá bất cứ nơi nào bạn muốn bằng cách sử dụng một shortcode Mới
 • Đánh giá có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Được tích hợp với các đoạn đánh giá của Google: xếp hạng sản phẩm cũng hiển thị trên các trang tìm kiếm của Google
Download YITH WooCommerce Advanced Reviews v1.6.18 Nulled Free

= v1.6.18 - Released on 31 December 2020 =
* New: Support for WooCommerce 4.9
* Update: plugin framework

= v1.6.17 - Released on 27 November 2020 =* New: Support for WooCommerce 4.8
* Update: plugin framework
* Fix: avoid showing not approved reviews on shortcode
* Dev: removed the .ready method from jQuery
* Dev: including a different upload folder for the reviews attached files
* Dev: added change to avoid possible XSS issues
* Dev: added a prevent default on edit button click
* Dev: added a stopImmediatePropagation on edit button click
* Dev: added a stopImmediatePropagation on reply button click
* Dev: avoid include unnecessary parameters in urls

= v1.6.16 - Released on 29 October 2020 =
* New: Support for WooCommerce 4.7
* New: Support for WordPress 5.6
* Update: update plugin fw
* Fix: fixed most helpful reviews order

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.