YITH WooCommerce Recover Abandoned Cart Premium v1.4.7

0

YITH WooCommerce Recover Abandoned Cart Premium là plugin cho WooCommerce sẽ giúp bạn chuyển đổi các giỏ bị bỏ quên thành các đơn đặt hàng.

Người dùng có vai trò cụ thể của WordPress có thể khôi phục các giỏ bị bỏ quên, xóa tất cả các giỏ bị bỏ quên sau một số giờ nhất định, người dùng chưa đăng ký cũng có thể khôi phục giỏ của họ, quản trị viên có thể được thông báo qua email khi khách hàng quên thanh toán trong giỏ hàng, tạo các loại chữ khác nhau cho người dùng của bạn và nhiều hơn nữa

Tính năng nổi bật YITH WooCommerce Recover Abandoned Cart Premium

YITH WOOCOMMERCE RECOVER ABANDONED CARTj

 • Người dùng có vai trò WordPress cụ thể có thể khôi phục các giỏ hàng quên thanh toán
 • Xóa tất cả các giỏ hàng bị bỏ quên sau một số giờ cụ thể
 • Người dùng chưa đăng ký cũng có thể phục hồi giỏ hàng của họ
 • Hỗ trợ các sản phẩm biến đổi
 • Quản trị viên có thể nhận được email thông báo khi giỏ hàng bị bỏ quên trở thành giao dịch mua
 • Tạo các loại email khác nhau cho người dùng của bạn
 • Gửi email tự động sau một khoảng thời gian nhất định
 • Thêm phiếu giảm giá cho từng loại email được định cấu hình
 • Danh sách đầy đủ của tất cả các xe bị bỏ quên và thông tin của họ
 • Nhật ký của mỗi email được phục hồi bởi plugin
 • Báo cáo nâng cao về:
  • tỷ lệ chuyển đổi của giỏ hàng bị bỏ quên trong đơn đặt hàng
  • lượt truy cập từ email đã gửi
  • xe phục hồi và chuyển đổi trong đơn đặt hàng
  • số lượng xe bỏ hoang
 • Khả năng tương thích WPML: bạn có thể khôi phục tên miền mà giỏ hàng bị bỏ qua để tùy chỉnh email với các ngôn ngữ liên quan được đặt trong cửa hàng của bạn

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.