MainWP Vulnerability Checker v4.1 NULLED

0

Tiện ích mở rộng MainWP Vulnerability Checker sử dụng API MainWP NVD miễn phí hoặc API cơ sở dữ liệu lỗ hổng WPScan trả phí để cung cấp cho bạn thông tin về các plugin và chủ đề dễ bị tấn công trên Trang web con của bạn để bạn có thể hành động phù hợp.

Demo: https://mainwp.com/extension/vulnerability-checker/

Nhận thông tin về các plugin và chủ đề dễ bị tấn công và vấn đề là gì, trực tiếp từ MainWP Dashboard của bạn.

  • Phần mở rộng Lỗ hổng bảo mật thu thập thông tin mới nhất trong thời gian thực.
  • Nhận thông báo về các lỗ hổng trên trang web của bạn.
  • Cập nhật các plugin dễ bị tấn công.
  • Xóa các plugin dễ bị tấn công.

API MainWP NVD – MainWP Vulnerability Checker

MainWP Vulnerability Checker 3

Đây là một API miễn phí được cung cấp bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

NIST NVD là kho lưu trữ dữ liệu quản lý lỗ hổng bảo mật dựa trên tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ được trình bày bằng Giao thức Tự động hóa Nội dung Bảo mật (SCAP). Dữ liệu này cho phép tự động hóa việc quản lý lỗ hổng bảo mật, đo lường bảo mật và tuân thủ. MainWP Vulnerability Checker bao gồm cơ sở dữ liệu tham chiếu danh sách kiểm tra bảo mật, lỗi phần mềm liên quan đến bảo mật, cấu hình sai, tên sản phẩm và số liệu tác động.

Cơ sở dữ liệu NVD Nist API không thể được tìm kiếm bằng plugin / theme slug (sẽ là duy nhất cho mỗi mục) và đảm bảo độ chính xác tốt hơn, nó chỉ có thể được tìm kiếm bằng từ khóa. Điều này có nghĩa là API có thể trả về một số kết quả dương tính giả.

NVD Nist API thiếu thông tin “Đã sửa trong phiên bản” cho một số lỗ hổng, dẫn đến Phần mở rộng hiển thị các lỗ hổng đã được giải quyết. Để loại bỏ các kết quả dương tính giả và nhận được kết quả chính xác, bạn có thể sử dụng chức năng “Bỏ qua” để phát hiện các lỗ hổng nếu bạn nhận ra chúng là dương tính giả.

API WPVulnDB – MainWP Vulnerability Checker

Settings MainWP Vulnerability Checker

Cơ sở dữ liệu lỗ hổng WPScan là phiên bản có thể duyệt trực tuyến của các tệp dữ liệu của WPScan cùng với MainWP Vulnerability Checker được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng lõi, plugin và chủ đề WordPress đã biết. Cơ sở dữ liệu này do Nhóm WPScan và nhiều cộng tác viên khác biên dịch kể từ khi WPScan phát hành. Dự án 5by5 của BruCON đã tài trợ cho sự phát triển của Cơ sở dữ liệu về lỗ hổng bảo mật WPScan.

API WPVulnDB có thể được sử dụng miễn phí, với giới hạn yêu cầu API là 50 mỗi ngày. Để tăng giới hạn này, WPVulnDB cung cấp việc sử dụng API trả phí để tăng giới hạn yêu cầu hàng ngày lên 250. Xin lưu ý rằng việc đạt đến giới hạn yêu cầu API hàng ngày là rất dễ dàng. Nếu bạn có mười trang web với ba plugin và một chủ đề, bạn sẽ đạt ngay con số 50 miễn phí.

  • 10 kiểm tra WordPress (1 * 10)
  • 30 lần kiểm tra plugin (3 * 10)
  • 10 Trình kiểm tra chủ đề (1 * 10)

Khi bạn đạt đến giới hạn Yêu cầu API hàng ngày, tiện ích sẽ ngừng báo cáo và có khả năng dẫn đến kết quả sai lệch.

Download MainWP Vulnerability Checker v4.1 Nulled Free

Version 4.0.3.1 – 9-10-2020
Updated: MainWP Dashboard 4.1 compatibility
Version 4.0.3 – 4-13-2020
Fixed: multiple typos
Version 4.0.2 – 3-6-2020
Fixed: multiple cosmetic issues
Added: option to disable automated checks
Preventative: security improvements
Version 4.0.1 – 10-1-2019
Added: option to save WPVulnDB Token
Added: saveState property to the sites list
Added: colReorder property to the sites list
Added: horizontal scroll to the sites list
Updated: support for WPVulnDB API v3
Updated: multiple cosmetic updates
Version 4.0 – 8-28-2019
Updated: extension UI/UX redesign
Updated: support for the MainWP 4.0
Version 1.5 – 10-19-2018
Fixed: an issue with triggering checks via an external cron job
Version 1.4 – 6-29-2018
Updated: plugin/theme update button will not show if there is no update available
Version 1.3 – 4-19-2018
Fixed: an issue with an empty response from WPVulnDB server
Version 1.2 – 1-26-2018
Fixed: an issue with a missing hook parameter
Version 1.1 – 12-15-2017
Fixed: an issue with the extension activation
Fixed: an issue with forcing the sites recheck process
Added: French translation
Version 1.0 – 2-24-2017
First version
  • Xem thêm: Tổng hợp tiện ích bổ sung MainWP WordPress Manager cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.