Thông tin chung

WP ERP

Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng các tiện ích mở rộng Extensions được xây dựng cho WP ERP. Tự động hóa & Quản lý doanh nghiệp đang phát triển của bạn tốt hơn nữa bằng cách sử dụng Quản lý Nhân sự,
Quan hệ Khách hàng, Quản lý Tài khoản ngay trong WordPress của bạn