WPNotif v2.2.0.9 – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

0

WPNotif cho phép bạn gửi thông báo qua SMS hoặc WhatsApp cho khách hàng của bạn từ trang web WordPress của bạn.

Plugin cũng hoàn toàn tương thích với WooCommerce và bạn có thể thiết lập trình kích hoạt thông báo tự động cho khách hàng của mình khi tạo đơn hàng mới hoặc khi thay đổi trạng thái của đơn hàng này. Quản trị viên trang web, bao gồm chủ cửa hàng, biên tập viên, v.v. cũng có thể tự thiết lập tin nhắn hoặc thông báo WhatsApp.

Demo: https://codecanyon.net/search/24045791

Bạn cũng có thể định cấu hình các cổng khác nhau cho các quốc gia khác nhau, có thể giúp bạn giảm chi phí SMS và tăng hiệu quả gửi cùng lúc. Bạn có quyền chọn cổng rẻ nhất hoặc sử dụng kết hợp chúng.

Tính năng cao cấp WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

Tính năng WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

 • Hỗ trợ nhiều trang
 • Hơn 20 cổng tích hợp SMS
 • Gửi SMS nhanh (Thủ công)
 • Gửi tin nhắn SMS từ trang đặt hàng
 • Tuân thủ GDPR
 • Sẵn sàng dịch
 • Hỗ trợ WooCommerce đầy đủ
 • Thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng WooCommerce tự động
 • Kích hoạt thủ công SMS trạng thái
 • Hỗ trợ đa quốc gia

SMS GATEWAYS – WPNotif

 • Twilio
 • MSG91
 • Alibaba
 • Amazon SNS
 • Clickatell
 • ClickSend
 • ClockWork
 • Kalyera
 • MessageBird
 • Mobily.ws
 • Nexmo
 • Pilvo
 • SMSAPI
 • TextLocal
 • Unifonic
 • Melipayamak
 • Adnsms
 • Netgsm
 • Smsc.ru
 • TargetSMS
 • Yunpian
 • Ghasedak
 • Farapayamak

WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Notifications v2.2.0.9 Nulled Free Changelog

= 21 November 2020 - Version 2.2.0.1 =
- New: Messagebird WhatsApp Gateway
- New: Karix WhatsApp Gateway
- New: Gupshup WhatsApp Gateway
- Fixed: Line break not working in Newsletter WhatsApp route

= v2.1.3 =
- Improved: Option to pass number with or without country code to mobile app
- Improved: Twilio WhatsApp integration
- Improved: Newsletter compatbility with WC Billing Phone
- Fixed: 2factor gateway issue
- Fixed: MimSMS BD portal not working
- Fixed: User consent causing crash when WC not installed
- Fixed: Tracking placeholder crash in some sites
- Fixed: # rendering with placeholder
- New: Shortcode for edit phone field
- New: ExpertTexting Gateway
- New: Route option for contact forms
- New: Message encoding option for custom gateway
- Improved: Nonce verification getting failed in Newsletter subscription form in some cases
- Fixed: WhatsApp Business App not opening from WPNotif App
- Fixed: Custom gateway not working when post data is sent as string
- Fixed: WhatsApp Business not working for Manual SMS trigger
- Fixed: Custom placeholder not working for guest checkout fields
- Fixed: Gravity forms admin notifications not working in rare cases
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Codecanyon cao cấp miễn phí cập nhật hằng ngày

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.