Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WPNotif v2.6.3.3 – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

1

WPNotif cho phép bạn gửi thông báo qua SMS hoặc WhatsApp cho khách hàng của bạn từ trang web WordPress của bạn.

Plugin cũng hoàn toàn tương thích với WooCommerce và bạn có thể thiết lập trình kích hoạt thông báo tự động cho khách hàng của mình khi tạo đơn hàng mới hoặc khi thay đổi trạng thái của đơn hàng này. Quản trị viên trang web, bao gồm chủ cửa hàng, biên tập viên, v.v. cũng có thể tự thiết lập tin nhắn hoặc thông báo WhatsApp.

Demo: https://codecanyon.net/search/24045791

Bạn cũng có thể định cấu hình các cổng khác nhau cho các quốc gia khác nhau, có thể giúp bạn giảm chi phí SMS và tăng hiệu quả gửi cùng lúc. Bạn có quyền chọn cổng rẻ nhất hoặc sử dụng kết hợp chúng.

Tính năng cao cấp WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

Tính năng WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

 • Hỗ trợ nhiều trang
 • Hơn 20 cổng tích hợp SMS
 • Gửi SMS nhanh (Thủ công)
 • Gửi tin nhắn SMS từ trang đặt hàng
 • Tuân thủ GDPR
 • Sẵn sàng dịch
 • Hỗ trợ WooCommerce đầy đủ
 • Thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng WooCommerce tự động
 • Kích hoạt thủ công SMS trạng thái
 • Hỗ trợ đa quốc gia

SMS GATEWAYS – WPNotif

 • Twilio
 • MSG91
 • Alibaba
 • Amazon SNS
 • Clickatell
 • ClickSend
 • ClockWork
 • Kalyera
 • MessageBird
 • Mobily.ws
 • Nexmo
 • Pilvo
 • SMSAPI
 • TextLocal
 • Unifonic
 • Melipayamak
 • Adnsms
 • Netgsm
 • Smsc.ru
 • TargetSMS
 • Yunpian
 • Ghasedak
 • Farapayamak

WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Notifications v2.6.3.3 Nulled Free Changelog

28 February 2022 - Version 2.6.2
- Improved: Performance
- Improved: Phone validation
- Improved: JazzCMT Gateway improved
- Fixed: Test gateway not working when using template
- Fixed: Buddypress settings not getting saved in some cases
- Fixed: Gupshup WhatsApp Business API
- Fixed: {{vendor-name}} rendering multiple items rarely in case of multiple quantity
- Fixed: Buddypress email not working in rare cases
9 January 2022 - v2.6.1
- Improved: Android 12 Support for WPNotif App
- Improved: Gupshup WhatsApp integration
- Improved: Gateway.sa integration
- Improved: Branded SMS Pakistan integration
- Improved: SMSCountry gateway unicode support
- Improved: From support in sms.ru
- Improved: Test gateway phone number field
- Fixed: Gravity Forms Edit Entry not saving phone number
- Fixed: WC Order status change notification not triggering from Vendor Dashboard
- Fixed: Newsletter sending duplicate in very rare cases
- Fixed: WhatsApp notification not working when SMS template is empty
- Fixed: Issues with 360Dialog gateway
- Fixed: Issues with eskiz.uz gateway
- Fixed: Disable cron job setting not getting saved
- Fixed: Custom trigger not working in some cases
- Fixed: {{vendor-name}} not working when using {{orderitem- in same template
27 November 2021 - Version 2.6
- New: Buddypress Compatibility / Notification triggers
- New: Elementor Forms compatibility
- New: Routes in Quick Notification
- New: Ability to update order status without sending notification
- New: Conditional logic compatibility with Gravity Forms
- New: Individual Items price shortcode
- New: Ability to trigger notification for different status from orders page
- New: Ability to disable cron
- New: 360Dialog WhatsApp Gateway
- New: OurSMS.net SMS Gateway
- New: WholesaleSMS SMS Gateway
- New: Mobile.net.sa SMS Gateway
- New: Eskiz.uz SMS Gateway
- New: GlobeLabs SMS Gateway
- Improved: Toast SMS Gateway API
- Fixed: WPNotif field in gravity forms not showing in some sites
- Fixed: SMSFactor gateway issue
- Fixed: Select and checkbox rendering as array in CF7
- Fixed: Multiple user groups not getting selected in New Post Notifications

8 October 2021 - Version 2.5.1
Improved: Foxglove Gateway API Update
Improved: Kalyera settings
Improved: Allow theme to overwrite our font
Improved: DLT Template ID support in custom gateway
Fixed: Esendex gateway issue
Fixed: Gravity forms edit phone field not working
Fixed: Not being able to remove number from account
Fixed: Add taxes in vendor order total

21 July 2021 - Version 2.5
New: SKU Shortcode
New: Individual item price shortcode for multiple items
New: Option to use WhatsApp Web or Desktop App
New: Msg91 Unicode support
New: Yith Vendor compatbility
New: DLT compatibility in Custom Gateway feature
Improved: Added taxes in vendor order total
Improved: Change the separater from : to => in DLT templates
Improved: Multivendor support in single order
Fixed: TurkeySMS gateway issue
Fixed: Send Quick SMS label translation

= 23 April 2021 - Version v2.4.0.7 =
New: smsaleart.co.in gateway integration
New: hubtel.com gateway integration
New: toast.com gateway integration
New: telesign.com gateway integration
New: kavenegar.com gateway integration
New: brandedsmspakistan.com gateway integration
New: beeline.ru gateway integration
New: sms.ru gateway integration
New: routee.net gateway integration
New: web2sms237.com gateway integration
New: smsmode.com gaetway integration
New: turkeysms.com.tr gateway integration
New: sozuri.net gateway integration
New: kivalosolutions.com gateway integration
New: sms.ninja gateway integration
New: websms.com gateway integration
New: DLT compatibility with many Indian gateways
New: Android app does not request delivery report now
Improved: Integration with WCFM marketplace
Improved: Unifonic URL update
Improved: Phone number recognition
Fixed: Menu conflict with WC vendor plugin
Fixed: Issue with SMSMasivos
Fixed: WooCommerce Tax placeholder not working
Fixed: User group not working when size of user role is more than 30 characters

= 8 February 2021 - Version 2.3 =
New: Realtime push update to android app for SMS Gateway
New: Pending Payment Notification wait time
New: User Approval (Digits Plugin) Notifications
New: Vendor Name placeholder
New: Site URL, WordPress URL, Tagline, Privacy Policy Placeholder
New: Line break allowed in newsletter
New: Variable product support in shortcode
New: Order Item support in custom placeholder
New: WooCommerce Billing Phone field support in newsletter
New: OsonSMS gateway integration
New: SMS.ir gateway integration
New: Doo.ae gaeway integration
New: Notify.lk gateway integration
New: Malath.net.sa gateway integration
Improved: Phone number support
Improved: WhatsApp Business API Gateway test
Improved: Added route option in Msg91
Improved: Sender name in orange gateway
Improved: Plugin size
Fixed: App not sending SMS in some devices
Fixed: Issues with some gateways
Fixed: Phone number input mask on admin's end
Fixed: libphonenumber issue with some plugins

= 21 November 2020 - Version 2.2.0.1 =
- New: Messagebird WhatsApp Gateway
- New: Karix WhatsApp Gateway
- New: Gupshup WhatsApp Gateway
- Fixed: Line break not working in Newsletter WhatsApp route

= v2.1.3 =
- Improved: Option to pass number with or without country code to mobile app
- Improved: Twilio WhatsApp integration
- Improved: Newsletter compatbility with WC Billing Phone
- Fixed: 2factor gateway issue
- Fixed: MimSMS BD portal not working
- Fixed: User consent causing crash when WC not installed
- Fixed: Tracking placeholder crash in some sites
- Fixed: # rendering with placeholder
- New: Shortcode for edit phone field
- New: ExpertTexting Gateway
- New: Route option for contact forms
- New: Message encoding option for custom gateway
- Improved: Nonce verification getting failed in Newsletter subscription form in some cases
- Fixed: WhatsApp Business App not opening from WPNotif App
- Fixed: Custom gateway not working when post data is sent as string
- Fixed: WhatsApp Business not working for Manual SMS trigger
- Fixed: Custom placeholder not working for guest checkout fields
- Fixed: Gravity forms admin notifications not working in rare cases
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Codecanyon cao cấp miễn phí cập nhật hằng ngày

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

1 bình luận
 1. Brittany đã bình luận

  Hi Admin.
  It says Invalid Purchase Code

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.