Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator Plugin v2.4.1 NULLED

4

Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator Plugin for WordPress giúp cào nội dung và thu thập dữ liệu, plugin tạo trình tự động đăng bài sử dụng thu thập dữ liệu trang web và cào để biến trang web của bạn thành một trang tự động hoặc thậm chí là một máy kiếm tiền!

Nhận nội dung từ hầu hết các trang web! Bạn không còn cần API yêu cầu đăng ký và cung cấp quyền truy cập hạn chế, bạn cũng có thể truy xuất dữ liệu từ các trang web không cung cấp API. Lên lịch cho nó một lần và để nó tự động crawl bài viết của bạn 24/7

Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator này sẽ thu thập thông tin URL mà bạn cung cấp (thu thập thông tin có nghĩa là nó sẽ tìm kiếm tất cả các liên kết mà trang web chứa) và sẽ truy cập và trích xuất nội dung từ mỗi URL được thu thập.

Quá trình thu thập thông tin có thể tùy chỉnh: bạn có thể đặt độ sâu thu thập dữ liệu, tốc độ thu thập dữ liệu, số lượng bài viết được thu thập tối đa, chỉ thu thập thông tin liên kết với class hoặc ID cụ thể và nhiều tùy chỉnh khác.

Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator có thể cạo nội dung từ hầu hết các trang web mà bạn mở trong trình duyệt của mình. Chỉ cần chắc chắn rằng nội dung không được tạo tự động bằng javascript. Ngoài ra, bạn có thể tự động tạo số lần thu thập và quét trang web tùy chỉnh không giới hạn.

 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://codecanyon.net/search/20476010

Tính năng nổi bật Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator Plugin for WordPress

Tính năng Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator Plugin for WordPress

 • Hỗ trợ Google Dịch – chọn ngôn ngữ bạn muốn đăng bài viết của mình
 • Hỗ trợ Spinner văn bản – tự động sửa đổi văn bản đã tạo, thay đổi từ bằng từ đồng nghĩa của chúng – tích hợp, The Best Spinner, SpinRewriter, WordAI, TurkceSpin và những thứ khác – giá trị SEO tuyệt vời!
 • Trạng thái bài đăng được tạo tùy chỉnh (published, draft, pending, private, trash)
 • shortcode để liệt kê tất cả các bài đăng được tạo bởi plugin này: [crawlomatic-list-posts type => ‘any’, order => ‘ASC’, ‘orderby’ => ‘date’, ‘posts’ => 50, ‘category’ => ’’, ‘ruleid’ => ’’]
 • Tự động tạo danh mục bài đăng hoặc thẻ từ các mục trên thị trường
 • Tự thêm danh mục bài viết hoặc thẻ vào mục
 • Chọn nếu bạn muốn cập nhật bài viết nếu nó đã được đăng
 • Gửi cookie tùy chỉnh với yêu cầu đến trang web được thu thập thông tin (xác thực)
 • Tạo bài đăng hoặc trang hoặc bất kỳ loại bài tùy chỉnh
 • Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator giúp nhúng video từ YouTube, Vimeo, Flickr, IGN, Ustream.tv và DailyMotion bằng cách thu thập dữ liệu và quét trang web
 • Xác định các ràng buộc xuất bản: không xuất bản các bài đăng không có hình ảnh, bài đăng có tiêu đề / nội dung ngắn / dài
 • Tự động tạo một hình ảnh đặc trưng cho bài viết
 • Bật / tắt nhận xét, pingback hoặc trackbacks cho bài đăng được tạo
 • Tùy chỉnh tiêu đề và nội dung bài đăng (với rất nhiều mã ngắn bài đăng có liên quan)
 • Tool Công cụ thay thế từ khóa: Mục đích của nó là xác định các từ khóa được thay thế tự động bằng các liên kết liên kết của bạn, bất cứ nơi nào chúng xuất hiện trong nội dung trang web của bạn.
  • Ví dụ: bạn có thể xác định từ khóa ‘codecanyon’ và thay thế nó bằng một liên kết đến http://www.codecanyon.net/?ref=user_name bất cứ nơi nào nó xuất hiện trong nội dung trang web của bạn.
 • ‘Công cụ tạo câu ngẫu nhiên’ (câu liên quan – khi bạn xác định chúng)
 • Tùy chọn tự động xóa bài viết được tạo sau một khoảng thời gian
 • Đăng nhập chi tiết hoạt động
 • Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator tạo quy tắc theo lịch trình chạy
 • Hỗ trợ trường tùy chỉnh cho bài viết được tạo
 • Hỗ trợ phân loại tùy chỉnh cho bài viết được tạo
 • Nhập biến được thu thập thông tin không giới hạn (phần được nhập không giới hạn của các trang được thu thập)
 • Tùy chọn sao chép hoặc không hình ảnh cục bộ
 • Tùy chọn để thêm thẻ meta chuẩn cho bài viết được tạo
 • Giới hạn bài viết tối đa / tối thiểu
 • Giới hạn chiều dài nội dung tối đa / tối thiểu
 • Chỉ thêm bài đăng nếu các từ khóa bắt buộc được xác định trước được tìm thấy trong tiêu đề / nội dung
 • Chỉ thêm bài đăng nếu không tìm thấy từ khóa bị cấm được xác định trước trong tiêu đề / nội dung
 • Lưu và khôi phục danh sách quy tắc plugin từ tệp
Crawlomatic Multisite Scraper Post Generator Plugin for WordPress v2.4.1 Nulled Free Changelog

Version 2.4.1 Release Date 2022-03-05
Added the ability to scrape image galleries for WooCommerce products

v2.3.9 Release Date 2021-10-19
WooCommerce product scraping related improvements

v2.3.8 Release Date 2021-09-15
Added the ability to set the WPML language to created posts

Version 2.3.6 Release Date 2021-08-30
Added the ability to set featured images of posts from website screenshots
Added the ability to remove HTML content (leave text only) of XPath matched content

= v2.3.0 Release Date 2021-05-19 =
Added the ability to make screenshots of websites using the HeadlessBrowserAPI feature

= v2.2.9 Release Date 2021-05-03 =
Added the ability to skip publishing of new posts if not images found (separately, for each rule)

= Version 2.1.0 Release Date 2021-01-02 =
Added support for using the Tor Browser to crawl dark web sites! Scrape .onion websites like you would scrape any other public website!

= v1.6.9.7 =
- New features added for content templates
- Bugfix update

Version 1.0 Release Date 2017-08-15
First version released!
Version 1.1 Release Date 2017-08-16
Fixed some small issues
Version 1.2 Release Date 2017-08-17
Added the ability to crawl page by div class or id
Version 1.2.1 Release Date 2017-08-18
Fixed incompatibility with some WordPress installs
Version 1.2.2 Release Date 2017-08-22
Added a shortcode to display post generated by this plugin
Version 1.2.3 Release Date 2017-08-30
Added an option to crawl the page from Google cache when direct crawling fails (blocked)
Version 1.2.4 Release Date 2017-08-31
Added the ability to set proxies for crawling pages
Version 1.2.5 Release Date 2017-09-04
Added the canonicalization for generated articles
Version 1.2.6 Release Date 2017-09-13
Made the plugin timezone aware
Version 1.2.7 Release Date 2017-09-14
Fixed post date for non gmt blogs
Version 1.2.8 Release Date 2017-09-23
Added paginated post importing support
Version 1.2.9 Release Date 2017-09-27
Bugfixes
Version 1.3.0 Release Date 2017-09-28
Fixed rule restore
Version 1.3.1 Release Date 2017-10-20
Fixed featured image generation
Version 1.3.2 Release Date 2017-10-22
Added crawling helper
Version 1.3.3 Release Date 2017-11-06
Fixed a memory issue
Version 1.3.4 Release Date 2017-11-07
Bugfixes
Version 1.3.5 Release Date 2017-12-14
Fixed class selector not working in all cases
Version 1.3.6 Release Date 2017-12-18
Added the ability to specify a custom user agent for each crawled webpage
Version 1.3.7 Release Date 2018-01-20
Added a new text spinner service: Spinrewriter
Version 1.3.8 Release Date 2018-01-22
Plugin can now continuously import content
Version 1.3.9 Release Date 2018-02-02
Fixed issue when multiple crawl classes where specified
Version 1.4.0 Release Date 2018-02-22
Major update: added the ability to crawl imported product prices (WooCommerce compatible)
Added the ability to crawl serial content (paged crawling - crawling for articles will continue on the next page)
Version 1.4.1 Release Date 2018-03-07
Bugfixes
Version 1.4.2 Release Date 2018-03-21
Fixed a duplicate posting issue
Version 1.4.3 Release Date 2018-03-22
Fixed a critical issue with multiple rule running
Version 1.4.4 Release Date 2018-04-04
Added the ability to define multiple proxies. The plugin will select one at random at each page access
Version 1.4.5 Release Date 2018-07-13
Updated built-in readability module
Version 1.4.6 Release Date 2018-07-16
Critical bugfixes
Version 1.4.7 Release Date 2018-07-19
Added the ability to not translate links
Version 1.4.8 Release Date 2018-09-05
Added JavaScript execution support for crawled pages - requires PhantomJS installed on server
Version 1.4.9 Release Date 2018-09-18
Bugfixes
Version 1.5.0 Release Date 2018-09-24
Added the ability to add custom post taxonomies from crawled content
Added the ability to add unlimited crawled variables to posts's content/ meta/ taxonomies
Version 1.5.1 Release Date 2018-10-16
Fixed issue when importing large pages
Version 1.5.2 Release Date 2018-10-24
Added the ability to shorten links using Shorte.st
Version 1.5.3 Release Date 2018-10-29
Fixed issue when importing paginated posts
Version 1.5.4 Release Date 2018-11-06
Added the ability to strip HTML elements by tag name (div,a,span,etc.)
Version 1.5.5 Release Date 2018-11-07
Added WooCommerce product category creation support
Version 1.5.6 Release Date 2018-12-16
Added nested importing support - import mixed content into a single post, from multiple plugins created by CodeRevolution
Version 1.5.7 Release Date 2018-12-16
Added the ability to define a list of URLs to skip from crawling and importing
Version 1.5.8 Release Date 2019-01-08
Added the ability to import royalty free images for created posts
Version 1.5.9 Release Date 2019-01-12
Added Gutenberg blocks support
Version 1.6.0 Release Date 2019-02-01
Added the ability to make screenshots of scraped pages
Version 1.6.1 Release Date 2019-02-06
Improved compatibility with some crawled pages
Version 1.6.2 Release Date 2019-04-19
Security update
Version 1.6.3 Release Date 2019-05-15
Fixed some recently found bugs with post pagination
Version 1.6.4 Release Date 2019-05-17
Added support for TurkceSpin content spinner
Version 1.6.5 Release Date 2019-05-27
Added a much demanded new feature: Visual Content Selector for assigning scraped page content
Added the ability to scrape pages from bottom to top
Added the ability to replace words in scraped content
Other minor bug fixes and functionality improvements
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Crawl nội dung tự động WordPress
4 bình luận
 1. Frank đã bình luận

  Link redirect to ciyashop responsive multipurpose theme, not to plugin.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Update link

 2. lamlam đã bình luận

  Update bản mới 2.2.7 đi Ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nguồn cập nhật bị close, hiện tại ad chỉ đang có bản v2.2.2 thôi. Bạn đợi thêm vài ngày nữa nhé hoặc có thể chuyển sang wordpress automatic plugin

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.