LoftLoader Pro v2.3.3 – Preloader Plugin for WordPress

0

LoftLoader Pro là một plugin tải trước trang WordPress nhỏ nhưng mạnh mẽ để thêm hình ảnh động tải trước độc đáo và thú vị vào trang web của bạn.

Giao diện plugin LoftLoader Pro từ cửa hàng Codecanyon có một số lượng lớn các tùy chọn hữu ích. Không giới hạn màu sắc để phù hợp với thương hiệu của bạn. Chất lượng và tốc độ cao. Được xây dựng trên CSS3. Dễ dàng chỉnh sửa và xem trước thời gian thực. Bảng cài đặt cải tiến và thanh lịch.

Demo: https://codecanyon.net/search/17339671

Tính năng nổi bật LoftLoader Pro – Preloader Plugin for WordPress

Tính năng LoftLoader Pro - Preloader Plugin for WordPress

 • Bật hoặc tắt trình tải trước.
 • Chọn hiển thị trên trang bất kỳ hoặc tất cả các trang.
 • Chỉ hiển thị trên trang chủ.
 • Hiển thị nó cho khách truy cập một lần mỗi phiên.
 • Chọn ẩn bộ tải cho các loại đã chọn: products, portfolios, v.v.
 • Chọn chỉ hiển thị trình tải cho các loại bài đã chọn: products, portfolios, v.v. ( Tính năng mới )
 • Thủ công, bật nó cho các trang hoặc bài viết cụ thể.
 • Hiển thị hoặc ẩn bộ nạp.
 • 19 hình ảnh động để lựa chọn.
 • 6 hỗ trợ hình ảnh tùy chỉnh.
 • Chọn bất kỳ màu nào.
 • Vòng lặp hoạt hình mãi mãi hoặc chỉ một lần (kết thúc sau khi trang đã được tải).
 • Màu nền không giới hạn.
 • 11 hiệu ứng chuyển tiếp khi kết thúc: ade, split horizontally/vertically, slide to left, slide to right, slide up, shrink & fade, split & reveal vertically, split & reveal horizontally, split diagonally.
 • Kiểm soát độ mờ. Hạ thấp độ mờ để cho người dùng dễ nhìn hơn
 • Gradient màu nền.
 • Hình nền: Lặp lại mô hình, hoặc hình ảnh đầy đủ.
 • Tính năng mới được thêm vào trong phiên bản 2.2: khi sử dụng hình nền, người dùng có thể chọn tải lên hình nền riêng cho thiết bị di động.
 • Thông điệp chào mừng tùy chỉnh

 • Đặt thời gian tải tối thiểu , do đó, ngăn trình tải trước biến mất quá nhanh.
 • Đặt thời gian tải tối đa để buộc bộ tải trước biến mất sau x giây (tính năng mới được thêm vào v2.2).
 • Chọn hiển thị màn hình tải trên các loại thiết bị…
LoftLoader Pro - Preloader Plugin for WordPress v2.3.3 Nulled Free Changelog

= v2.3.3 =
* New: Smooth Page Transition - Reverse background animation direction when reappearing (works for: Slide to Left / Slide to Right / Slide Up / Slide Down)
* New: Added the Custom CSS box
* Improved: Ensured images in loading screen are available earlier by adding rel="preload" attribute value
* Improved: When "Once Per Session" is enabled, the loader no longer appears when opening the page in a new tab or new window
* Fixed: A minor conflict with Divi Theme (causing "Once Per Session" to not work)
= v2.3.2 =
* New: Option to enable Adaptive Height for the loading screen on mobile devices
* New: Gradient background color for the progress bar
* Updated: Google Fonts List
* Fixed: CSS issues for ending animations (Fade, Slide Up)

v2.3.1 - June 28, 2021
* Fixed: JS error when the visitor disables browser cookie on the device (cookie-related/once-per-session feature will not work at this time, but the loader can display and end)
* Improved: When Cloudflare Rocket Loader feature is enabled, the "Once Per Session" feature can work
* Improved: Added width and height attributes to image elements
* Improved: Removed most non-composited animations

= v2.3.0 =
* New: Background Section - new Ending Animation: Slide Down
* New: Added "Additional Display Option" for Smooth Page Transition
* New: For developers - added API for Smooth Page Transition. Then developers can use Smooth Page Transition on custom HTML element
* Improved: Random Message content issue when Smooth Page Transition is enabled
* Improved: Option to adjust the order of loading JavaScript
* Changed: Minimum Load Time - The upper limit of the value is changed to 30 seconds
* Fixed: Display On - Handpick request error
* Fixed: Minor CSS issues on Chrome browser on iOS

= v2.2.3 =
* Improved: Compatibility with WordPress 5.5
* New: Display On - "Sitewide" - New option to manually exclude pages/posts
* New: Display On - "All Pages" - New option to manually exclude pages
* New: Loader - New option to use custom HTML loader
* Fixed: Conflicts between "Translate Press" and the "Smooth Page Transition" feature of LoftLoader Pro
* Fixed: Minor CSS issues

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.