Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

PowerPack Elements v2.9.6 NULLED – Take Elementor to The Next Level

0

PowerPack for Elementor – Thêm một bộ widget sáng tạo cho Elementor để giúp bạn cải thiện quy trình làm việc của mình. Đưa Elementor lên cấp độ tiếp theo với 70+ Widget Elementor và một loạt các khả năng thiết kế hoàn toàn mới. Tạo trang web đẹp nhanh hơn bao giờ hết.

Trọng lượng nhẹ và tải nhanh: PowerPack for Elementor được xây dựng với hiệu suất đặt làm trọng tâm phát triển. Vì vậy, bạn có thể tận dụng tốt nhất mà không ảnh hưởng đến thời gian tải.

Hỗ trợ White Label Branding: Tính năng này cho phép bạn thay đổi nhãn hiệu plugin và giúp bạn duy trì thương hiệu cá nhân của mình trong khi xây dựng trang web của khách hàng.

Demo: https://powerpackelements.com/

Tính năng nổi bật PowerPack Elements – Take Elementor to The Next Level

PowerPack Elements

  • Hoàn hảo cho cá nhân và doanh nghiệp: Làm cho sự sáng tạo và thiết kế của bạn trở nên sống động với bộ widget Elementor phong phú. Addon PowerPack Elementor được xây dựng dành cho các nhà thiết kế và nhà phát triển. Nó đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách cung cấp các tùy chọn nâng cao để khai thác tốt nhất Elementor.

  • Hơn 70 tiện ích hữu ích cho Elementor: Chọn từ một loạt các addon và widget đáp ứng yêu cầu thiết kế của bạn. Mỗi widget PowerPack được xây dựng với trọng tâm đặc biệt về trải nghiệm người dùng, sự sáng tạo và tính linh hoạt.

  • Addon PowerPack Elementor cung cấp cho bạn một bộ widget WooCommerce Elementor chuyên dụng. Vì vậy, bạn có thể tạo các trang web Thương mại điện tử đẹp, thân thiện với người dùng nhanh hơn bao giờ hết.
  • Tính năng sao chép tên miền chéo cho Elementor với công cụ PowerPack’s Magic Wand
  • Header Footer Builder
  • Advanced Display Conditions
  • White Label PowerPack
PowerPack Elements - Take Elementor to The Next Level v2.9.6 Nulled Free Changelog

= v2.9.6 = Release date: July 20, 2022
* Fixed: Woo Products - Fixed: Layout was breaking after last update
== v2.8.1 == Release date: March 23, 2022
* Hotfix: Compatibility issues with Elementor 3.6.0
* Set the minimum required Elementor version to 3.2.0

== v2.8.0 == Release date: March 23, 2022
* New: Business Reviews widget
* Enhancement: Added option to filter used and unused widgets in PowerPack settings
* Enhancement: Popup Box - Added justify alignment button option
* Enhancement: Twitter Tweet - Added dynamic tags support to Tweet URL field
* Enhancement: Info Box Carousel - Added grid layout option
* Enhancement: Info Box Carousel - Renamed widget to Info Grid & Carousel
* Enhancement: Woo Cart - Added em unit to Quantity Field and Image Width
* Enhancement: Woo Cart - Added styling options for Quantity Field
* Fixed: Advanced Posts - Pagination was not working
* Fixed: Dual Heading - Issue with long text
* Fixed: Instagram Feed - Cache Timeout option
* Fixed: Icon List - Icon Type text field is not showing
* Fixed: My Account - Spacing between Tabs option was not working
* Fixed: Woo Cart - Coupon input width option was not working
* Fixed: Advanced Posts - Global typography settings for links was overriding post meta typography when post meta link is enabled
== v2.7.10 == Release date: March 3, 2022
* Enhancement: Team Member, Team Member Carousel - Added button style option for social links
* Enhancement: Flip Box - Added dynamic tags support for title, description and icon image options
* Enhancement: Team Member Carousel - Add links for Flickr, Tumblr, Github and Vimeo
* Enhancement: Instagram Feed - Added option again to the widget for adding custom access token
* Enhancement: Video Gallery - Added option to show video content over or below video
* Enhancement: Info List - Added content padding option
* Enhancement: Info List - Added content separator option
* Enhancement: Info List - Added Text Shadow and Spacing options for title
* Enhancement: Info List - Added spacing option for button
* Enhancement: Icon List - Added icon size option for individual icons
* Enhancement: Categories - Added check to arrows and dots to hide when there are no categories to show
* Enhancement: Link Effects - Added HTML tag option
* Enhancement: Display Conditions - Added support for adding multiple parameters
* Enhancement: Moved PowerPack extensions settings tab below Advanced section for easy accessibility
* Fixed: Popup Box - Close button style options were not working
* Fixed: Dual Heading - Fixed minor CSS glitch
== v2.7.9 == Release date: February 8, 2022
* Added: Advanced Posts - Option to hide empty comments
* Fixed: Info List - Button was not showing on published page
* Fixed: Search suggestion for Pods was not working
* Fixed: Image Gallery, Image Slider, Album, Devices, Random Image, Showcase, Tabbed Gallery - Caption was not getting translated using WPML
* Enhancement: Add doc links to Twitter widgets
* Enhancement: TOC - Updated breakpoint for desktop
* Fixed: Link Effects - Spelling mistake in effect setting
* Fixed: Tabbed Gallery - Caption over image option was not working
* Fixed: Timeline - Responsive direction option was not working with Additional Custom Breakpoints option enabled
* Fixed: Woo Add to Cart - Quantity field styling options
* Fixed: Gravity Forms - Updated labels and field description selectors
* Added: Gravity Forms - Option to add spacing between labels and custom radio & checkboxes
* Added: Core - Plugin Short Name option in PowerPack White Label settings
* Enhancement: Random Image - Now different link can be added to each image
* Enhancement: Posts, Tabbed Gallery - Replaced slick slider with swiper slider
* Enhancement: Removed deprecated _register_controls function from all the widgets
* Set the minimum Elementor version required to 3.1.0

== v2.7.8 == Release date: January 21, 2022
* Fixed: Advanced Menu - Full width menu was not working
* Enhancement: Twitter Grid, Twitter Timeline - Converted Tweet Limit text fields to number fields

== v2.7.6 == Release date: January 3, 2022
* Fixed: Gravity Forms - Styles for multi step forms were not loading in the editor
* Fixed: PP prefix text overlapping with the search bar in the editor
* Fixed: Woo Products - PHP error in columns option
* Enhancement: Advanced Menu - Added icons control for submenu indicator
* Enhancement: Instagram Feed - Removed custom access token option from widget settings
== v2.7.5 == Release date: December 20, 2021
* Fixed: Advanced Posts - Issue with equal height option of carousel layout
* Added: Icon List - Apply Link On option
* Enhancement: Advanced Accordion - Added ability to open tabs by URL

== v2.7.4 == Release date: December 15, 2021
* Fixed: Slick slider issue with Elementor 3.5
* Fixed: Video Gallery - Layout issue with filters
* Fixed: Offcanvas Content - Burger icon hover color
* Fixed: Hotspots - Hotspots were not appearing in Safari
* Enhancement: Advanced Tabs - Updated transition for background color
* Enhancement: Timeline - Updated arrows control
== 2.7.3 ==
Release date: December 1, 2021
* Fixed: Magic Wand - Copy paste options were not showing on fresh install
* Fixed: Coupons - Click to copy and Click to reveal options were not working
* Fixed: Logo Grid - Minor CSS fix with the grid layout
* Fixed: Advanced Tabs - Updated active tab click behaviour for responsive devices
* Fixed: Table - 0 digit was not appearing in cell text
* Enhancement: Table - Removed unnecessary Element Type option from Table Footer
* Fixed: Advanced Posts - Page was scrolling to top on load more button click when masonry layout is used
* Fixed: Advanced Menu - Conflict with Elementor sticky effect and off canvas menu
* Fixed: Woo Products - Lazyload issue for Thumbnail Image with SG Optimizer plugin
* Fixed: Showcase - Items to Show option for Scrollable Navigation was not working when top and bottom Preview position is selected

== 2.7.2 ==
Release date: November 24, 2021
* Added: Display Conditions - Option to show Display conditions on columns
* Added: Display Conditions - Output HTML option for sections
* Fixed: Popup Box - Popup background color was not working
* Added: Logo Carousel - Background and padding options for logo title
* Fixed: Info Box Carousel - Issue with Additional Custom Breakpoints
* Fixed: Image Hotspots - Tooltip width option was set as minimum width
* Enhancement: Categories, Coupons, FAQ, Logo Grid, Testimonials, Video Gallery - Updated grid CSS code
== v2.7.1 == Release date: November 15, 2021
* Fixed: Advanced Menu - Links were not clickable in Off Canvas menu
* Added: Info Box - Text shadow option for title, subtitle and description
* Added: Info Box - Content padding option
* Enhancement: Info Box - Rearranged options

== v2.7.0 == Release date: November 10, 2021
* New: Single Product widget
* Fixed: Logo Carousel - Choose Arrow option was not working in the editor
* Fixed: Gravity Forms - Empty validation error field was showing below file upload field
* Added: Logo Grid - Option to apply custom styles to logo image or logo container
* Fixed: Testimonials - Outline rating style was not working

== v2.6.1 == Release date: October 27, 2021
* Added: Tiled Posts - Read More button option
* Fixed: Image Slider - Thumbnails were not showing in fancybox lightbox if equal height option is selected
* Fixed: Gravity Forms - Fields spacing option stopped working in latest version of Gravity Forms
* Fixed: Advanced Menu - Off-Canvas issue with Elementor motion effects
* Fixed: Logo Grid - Updated Logos Gap selector to fix the issue with column width when internal embedding css method is used from Elementor settings
* Fixed: Advanced Posts - Animation on saved template not allowing posts to show after load more action
* Enhancement: Advanced Posts - Added $widget parameter to Query ID action hook
* Enhancement: Login Form - Added filters to change error messages
== v2.6.0 == Release date: October 7, 2021
* New: Animated Gradient Background extension
* Fixed: Popup Box - URL Trigger option was disabling all the links on page
* Fixed: Advanced Posts - Option to change date format was not working with events date
* Fixed: Advanced Posts - Pagination was not working when search form is enabled
* Fixed: Image Slider - Duplicate images were showing on fancybox lightbox in carousel mode
* Fixed: Video Gallery - Vimeo video URL issue
== v2.5.2 == Release date: September 15, 2021
* Added: Recipe - Option to enable/disable schema markup
* Added: Recipe - Options to add rating and schema keywords
* Fixed: Info List - HTML structure issue when Link Type Box option is selected
* Fixed: Advanced Posts - Event date was not showing correct on some sites
* Fixed: Updated icons for Icon Type option in all the widgets
* Fixed: Woo Products - Quick view add to cart button issue with variable products
* Enhancement: Added support for Media post type in all the posts widgets
* Fixed: Album - Box shadow was not working
* Fixed: Content Toggle - The Toggle widget breaks when we click on a link that takes us to a different page and then return back
* Fixed: Instagram Feed - Refresh token issue

== v2.5.1 == Release date: August 16, 2021
* Fixed: Advanced Posts - Filters were showing excluded taxonomy when taxonomies were excluded from query
* Fixed: Video Gallery - Filters were not working if numeric value is used in the beginning of filter label
* Fixed: Popup Box - URL Trigger was not triggering with the anchor tag
* Fixed: Wrapper Link - JS was not loading through wrapper link extension
* Fixed: One Page Navigation - Issues on scroll when on Mobile
* Fixed: Testimonials - Undefined variable error
* Fixed: Background Effects - JS file was always loading once enabled from plugin settings
* Removed _content_template() deprecated function from all widgets
* Added: Core - pp_elementor_enabled_modules and pp_elementor_enabled_extensions filter hooks
* Performance Improvements

== 2.5.0 == Release date: July 21, 2021
* New: Content Reveal Widget
* Added: Pricing Table - Options to change HTML tag for title and subtitle
* Added: Price Menu - Option to change HTML tag for title
* Added: Video Gallery - Animation effects for filters
* Added: Buttons - Text shadow option
* Enhancement: Pricing Table - Updated Feature Text field with Textarea field

== 2.4.2 ==
Release date: July 15, 2021
* Added: Video, Video Gallery - 9:16 and 1:1 aspect ratio options
* Fixed: Image Slider - 0 spacing for carousel was not working
* Fixed: Team Member - HTML error when link is applied to title
* Fixed: Advanced Accordion, FAQ - Border radius was not working when background is applied to title and content
* Fixed: Compatibility issues with PHP 8

== 2.4.1 ==
Release date: July 8, 2021
* Fixed: Woo Products - PHP error in pagination in all skins except skin 1
* Added: Woo Products - Filters option
* Fixed: Woo Products - Custom image size was not working
* Added: Tiled Posts - Image Position option
* Added: Magazine Slider - Image Position option
* Fixed: Advanced Posts - If exclude current post is selected then load more button was duplicating the first post after new set of posts are loaded
* Added: Logo Carousel - Vertical and horizontal alignment options
* Added: Info Box Carousel - Pause on Hover option
* Enhancement: Info Box Carousel - Updated description control to WYSIWYG
* Fixed: Flip Box - Issue with Icon Size option
* Added: Team Member Carousel - Option to change direction of carousel

== v2.4.0 == Release date: June 23, 2021
* New: Wrapper Link extension
* New: Custom Cursor extension
* Added: Image Gallery - Filter ID option to filter the images using URL parameters
* Fixed: Info Box Carousel - Icon type text was not showing on frontend
* Enhancement: Info Box Carousel - Added Percentage unit support to icon image width
* Enhancement: Info Box Carousel - Added default size of 100px to icon image
* Fixed: Header Footer Builder - Choosing footer template option was showing header options
* Added: Table - wpml-config.xml file to add support for repeater fields
* Added: Advanced Posts - Center Mode option for Carousel layout
* Added: Advanced Posts, Coupons - Dropdown filters option
* Fixed: Advanced Menu - Mobile view overlay height issue
* Added: Products - Ajax pagination
* Fixed: Products - PHP error in quick view with slider
* Fixed: Advanced Tabs - Shortcode rendering in text editor
* Fixed: Core - PHP error in validate_html_tag() function

== v2.3.7 == Release date: June 1, 2021
* Added: Coupons - Filters and Pagination options for Posts source type
* Added: Info Box Carousel - Centered Slides option
* Fixed: Pricing Table - Ribbon flag background option was not applying to corner when position is set to left
* Fixed: Login Form - Registration link now redirects to login page link set by PPE settings else it redirects to default registration page
* Added: Tiled Posts, Magazine Slider - Option to change date format
* Fixed: Magazine Slider - Small Tiles post excerpt option was showing post excerpt on large tiles too from slide 2 onwards
* Fixed: Pricing Table - Table alignment issue
* Fixed: Pricing Table - Features icon position issue
* Fixed: Add to Cart - Loading animation position and color
* Enhancement: Add to Cart - Ajaxified the button
* Enhancement: Advanced Posts - Updated the Query ID action hook to powerpack/query/{$query_id}
* Enhancement: PowerPack Settings - Added separate tab for extensions
* Fixed: PowerPack Elements Settings - Toggle all button was not working well

== v2.3.6 == Release date: May 18, 2021
* Added: Woo Cart - Return to Shop Button Styling Options
* Fixed: Woo Products - Issue with posts per page
* Enhancement: Hotspots - Replaced Animation In and Animation Out options with Animation option
* Added: Testimonials - Conditional loading of scripts
* Fixed: Posts - Post terms were not working with main query
* Fixed: Advanced Menu - Menu anchor active class issue
* Added: Dynamic tag for PowerPack taxonomy thumbnails
* Added: Woo Products - Support for YITH Wishlist plugin
* Fixed: Team Member Carousel - Position style options were not working
* Added: Popup Box - Editor preview option
* Fixed: Popup box - Overlay was showing when Display Condition is set
* Added: Advanced Posts - Integration for The Events Calendar plugin
* Fixed: Woo Builder - Product archive template was overriding archive template of CPTs
* Fixed: Advanced Posts - Standard pagination was not working on pages
* Fixed: Dynamic background was not working in saved sections if used inside loop
* Fixed: Image Slider - Equal Height images were not showing in Carousel mode
* Fixed: Posts - Offset was creating issue on some sites
* Enhancement: Updated tooltip JS code

== v2.3.5 ==
Release date: May 3, 2021
* Fixed: Table - Column style options were not working in case of CSV file
* Fixed: Table of Content - TOC Collapse issue
* Fixed: Woo My account - Content width in mobile device
* Fixed: Registration Form - Registration was not working when widget is used inside other widget as saved template
* Fixed: Display Conditions - OS settings were not working
* Added: Timeline - Title HTML tag option
* Added: Login Form - Redirect to custom link after password reset option
* Enhancement: Login Form - Added dynamic support for URL fields
* Enhancement: Timeline - Updated escaping function for date option to add support for HTML tags
* Enhancement: Link Effects - Added support for HTML tags in Text field

== v2.3.4 == Release date: April 26, 2021
* Fixed: Logo Carousel - PHP error when logo title is used
* Fixed: Advanced Tabs - Default Active Tab Index option was not working
* Added: Buttons, Icon List - Support for HTML tags in input
* Fixed: Image Gallery - Load More button was not working
* Fixed: Registration Form - Registration was not working when widget is used inside other widget as saved template
* Fixed: Woo Add to Cart - Add to cart button was not working since last update
* Fixed: How To - schema markup error
* Fixed: Album - Lightbox was showing images from all posts if used inside Posts widget as template
* Fixed: Woo Products - Sale badge was not working
* Enhancement: You will now require Elementor v3.0.0 to use PowerPack

== v2.3.3 ==
Release date: April 21, 2021
* Fixed: Icon List, Promo Box, Posts - HTML character were appearing on frontend after last update
* Enhancement: Table - Updated alignment controls to responsive controls

== v2.3.2 == Release date: April 20, 2021
* Fixed: Team Member - Dynamic image tag was not working
* Fixed: Team Member - Name styling options were not showing
* Added: Advanced Posts - Post classes to post grid container
* Fixed: How To - Structured data error
* Fixed: Woo Mini Cart - Cart Button alignment option was not working
* Added: Woo Mini Cart - Option to preview cart in editor
* Fixed: Woo Offcanvas Cart - Cart was not opening on single add to cart button click
* Added: Tiled Posts - Separate typography controls for large tiles
* Added: Instagram Feed - Check in JS file if token is not valid
* Fixed: Advanced Posts - Filter Order By option in the Advanced Posts widget was not working
* Enhancement: Advanced Posts - Added post classes
* Enhancement: Login Form - Added pp_login_reset_success_message filter hook to change reset success message
* Fixed: ACF conditions were not working for archives
* Fixed: Sanitized and escaped data to enforce better security

== 2.3.1 ==
Release date: March 26, 2021
* Fixed: Flip Box - Link option was not working in zoom out effect
* Fixed: Info Box Carousel, Logo Carousel - Fade, Cube and Flip effects
* Added: Woo Product Images - Styling option for sale badge
* Fixed: Posts - Dynamic tag was not working for Read More Button text
* Fixed: Posts - Read More Button Icon position was not working
* Added: Posts - Read More Button Icon spacing option
* Added: Woo Products - Option to "Go to Cart" in the Quick View Lightbox when a product is added to cart
* Fixed: Woo Add to Cart - Styling Options for Variation Products
* Fixed: Card Slider - Appearance of fraction pagination
* Enhancement: Added support for Elementor Improved Assets Loading feature

== v2.3.0 ==
Release date: March 22, 2021
* New: Random Image widget
* Fixed: Woo Products - Image size option was not working for swapped image
* Added: Woo Products - Border radius option for add to cart button
* Added: Popup Box - Option to trigger Popup Box on a URL hash value
* Fixed: Card Slider, Content Ticker, Magazine Slider, Tiled Posts, Timeline - Query ID was not working
* Fixed: Info Box - Responsive Icon Position control was not working
* Added: Woo Offcanvas Cart - Option to open offcanvas cart when a product is added to cart
* Added: Woo Cart - Image size option
* Added: Woo Categories - Image size option
* Fixed: Display Conditions - Day of the Week was not working for Sunday
* Fixed: Table - Old rows style options were not working for striped rows
* Enhancement: Table - Updated column span and row span text fields to number fields
* Added: Login Form - Option to enable/disable ajax submission
* Enhancement: Posts - Updated code to support hash values in url for filters
* Added: Image Gallery - Option to choose default filter on page load
* Added: Image Gallery - Option to sort photos by date
* Added: Image Gallery - Filters hover effects
* Added: Image Gallery - Filters dropdown option
* Fixed: Gravity forms was enqueuing all scripts and styles on frontend
* Fixed: HowTo - Parse error when link is added to steps text
* Added: Login Form - pp_after_user_login hook
* Fixed: Woo Mini Cart - Global color option in Remove Item Color is getting overridden by WooCommerce's CSS
* Added: Timeline - Pause on Hover option
* Fixed: Instagram Feed - Removed Use API option as it was not working any more

== 2.2.7 == Release date: February 23, 2021
* Added: Video, Video Gallery - Self hosted video option
* Fixed: FAQ - CSS glitch with toggle icon in safari
* Added: Image Hotspots - Z-index option for tooltips
* Added: Card Slider - ppe_card_slider_the_date_format filter hook
* Added: Woo Categories - ppe_woo_categories_query_args filter hook
* Fixed: Showcase - Preview title typography option was not working
* Enhancement: Pricing Table - Added pointer cursor if click trigger is used for tooltip
* Fixed: Pricing Table - If tooltip content is left blank it was showing content from previous item's tooltip content
* Added: Pricing Table - Settings to change color and size for tooltip icon
* Fixed: Pricing Table - Tooltip icon was showing even if there was no tooltip content
* Fixed: Tabbed Gallery - Issue with RTL languages

== 2.2.6 == Release date: February 9, 2021
* Fixed: Instagram Feed - Added compatibility with new Instagram API changes
* Added: Gravity forms - Label spacing option
* Added: Table of Contents - Offset option

== 2.2.5 ==
Release date: February 3, 2021
* Added: Recipe - Options to change Ingredients, Instructions and Notes title
* Added: Timeline - Option to show dots in horizontal timeline
* Fixed: Timeline - Horizontal timeline was not working inside Advanced Accordion widget
* Added: Timeline - Option to show date in time ago format
* Added: Advanced Menu - option to always show submenu in case of vertical menu
* Fixed: Advanced Menu -Alignment option was not working for submenu items in case of Vertical menu
* Enhancement: Advanced Accordion- Updated default styling
* Added: Advanced Accordion - Hover and active colors for Items
* Added: Advanced Accordion - Title bottom spacing option
* Enhancement: Pricing Table - Updated default fonts and colors
* Added: Pricing Table - Tooltip option

== 2.2.4 == Release date: January 28, 2021
* Fixed: Compatibility with Elementor 3.0
* Enhancement: Products - Added ppe_woo_product_query_args filter
* Enhancement: Added ppe_faqs_query_args filter
* Added: Products - Custom Sale Badge Text now works for grouped products
* Fixed: Showcase - JS console error
* Added: Recipe - Recipe details unit and icons options
* Added: Advanced Posts - Default global fonts to post elements
* Fixed: Advanced Posts - Filter by option was not showing
* Fixed: Timeline - Wrong dates in horizontal timeline
* Fixed: Popup Box - Popup was not working if used as a template inside posts widget

== 2.2.3 == Release date: January 18, 2021
* Added: Team Member - Option to show content over image
* Added: Team Member Carousel - Option to show content over image
* Fixed: Posts - PHP error
* Enhancement: Posts - Updated author, date, comments and read more button icon controls
* Fixed: Magic wand was not working fresh install without saving options once
* Added: Advanced Menu - Option to show submenus on hover or click
* Added: Advanced Menu - Close icon horizontal position, vertical position, padding, border and hover color options
* Enhancement: Showcase - Updated arrows control
* Added: Categories - Slug, ID and description order by options

== 2.2.2 == Release date: January 13, 2021
* Enhancement: Posts - Renamed Date Format option to Date Type and added new Date Format option
* Added: Categories - Filter for arguments
* Fixed: Woo Products - Add to cart issue in Skin 2
* Fixed: Woo Products - Sale value was not showing for variable products
* Fixed: Posts - Translation issue with WPML
* Fixed: Posts - Search form and filters options were not appearing for checkerboard skin
* Fixed: Posts - When a category is chosen in query then posts from sub categories were not showing in filters
* Added: Advanced Tabs - Icon Type option
* Fixed: Image Slider - Console error when slider is empty
* Fixed: Taxonomy Thumbnail - All images were not showing in media library on some servers
* Fixed: Woo Categories - Slides to scroll was not working for desktop
* Added: Woo Categories - Support for Menu Order
* Fixed: How to - Steps image width issue on mobile
* Added: Timeline - Cards to Scroll option
* Added: Advanced Menu - Option to show submenus on hover or click
* Fixed: Advanced Menu - Submenu indicator was not appearing when font kit is in use
* Added: Login Form - pp_login_form_start and pp_login_form_end action hooks
* Added: Recipe - Options to change titles for options Prep Time, Cook Time, Total Time, Servings and Calories
* Added: Display Conditions - Post term display condition
* Fixed: Display Conditions - Timezone issue
* Fixed: Testimonials - Dots hover background color was not working

== v2.2.1 == Release date: December 3, 2020 ==
* Fixed: Breadcrumbs - Minor CSS glitch
* Fixed: Video Gallery - Dailymotion video was not working in lightbox
* Added: Video Gallery - Horizontal and vertical spacing options for filters
* Fixed: Posts - Formatting issue when no posts found message is displayed
* Added: Posts - Option to sort filters
* Fixed: Posts - Posts per page option was not working with Show Only Sticky Posts
* Enhancement: Posts - Updated code to hide filters when there are no posts in query
* Enhancement: FAQ - Removed dynamic tags from ACF repeater field name options
* Fixed: FAQ - Icon alignment for RTL layout
* Fixed: Updated code in frontend-offcanvas-content.js file to avoid conflict with FA kit
* Fixed: Recipe - Schema errors in recipe widget
* Added: Testimonials - Link option
* Fixed: Table - Hide table header option was giving error with responsive table
* Fixed: Flip Box - PHP notice
* Fixed: Image Gallery - Masonry gallery was not working inside modal popup
* Fixed: Image Gallery - Tilt Effect was

== v2.2.0 ==
* New: Added page templates in PowerPack Template Library
* Added: Logo Grid - Randomize logos option
* Fixed: Timeline - Connector background color option was not working for Horizontal layout
* Enhancement: Recipe - Updated recipe description textarea control to wysiwyg control
* Added: Categories - Order By option
* Enhancement: Categories - Added category ID to categories
* Enhancement: Woo Products - Added link to product page from quick view title
* Added: Woo Products - Open in a new tab link options
* Added: Content Ticker - Options to show post date and time
* Enhancement: Content Ticker - Added recommended icons for post author and category
* Added: Advanced Menu - Close icon background color option
* Added: Counter - Thousand separator option
* Fixed: Posts - Not found message was not showing when no search posts were found
* Fixed: Posts - Dynamic background image was not working in custom template skin
* Added: Posts - Options to open links in new tab for post title, post image and post button
* Added: Image Gallery - Border and border radius options for thumbnails
* Fixed: Image Gallery - Images not displaying correctly inside Advanced Accordion, Tabs and Toggle widgets
* Fixed: Login Form - Lost Password Text option was not working
* Fixed: Login Form - Styling options for lost password form were not working
* Added: Login Form - Options to change lost password form fields
* Fixed: Woo Add to Cart - Redirection to cart was not working
* Fixed: Showcase - Videos were not playing in video and devices widgets if used in Showcase widget as saved template
* Fixed: Buttons - Tooltip position option was not working
* Fixed: Instafeed - CORS issue on some servers
* Fixed: Image Hotspots - Minor CSS glitch in hotspot glow effect

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.