Elementor PRO v2.9.5 NULLED (+ Pro Templates Pack) – WordPress Page Builder

58

Elementor PRO là trình xây dựng trang WordPress không có giới hạn. Đối với một nhà thiết kế cho phép bạn tạo ra một thiết kế chuyên nghiệp và được trang bị các tính năng tiên tiến chưa được nhìn thấy trên WordPress.

Elementor PRO là công cụ xây dựng trang kéo và thả ra, cho phép bạn tạo bố cục trang bằng giao diện chỉnh sửa trực tiếp rất trực quan, nhờ đó bạn có thể thấy ngay những thay đổi mà mình đã thực hiện.

Các tính năng nâng cao như cuộn parallax, hình nền cho bố cục rộng, các nút nâng cao, tiêu đề tùy chỉnh, v.v … được bao gồm. Ưu điểm lớn nhất của Elementor là tốc độ và dễ sử dụng.


 • Tiện ích bổ sung Addons for Elementor – The Most Advanced Page Builder Plugin For WordPress

addon for elementor

Woocommerce Elementor Pro

Elementor Pro v2.9.5 Changelog
* Fix: Added sanitization to Custom Attributes control to avoid security issue
* Fix: Hardened user role that is allowed to upload icon sets and unzip only allowed files in Custom Icons to prevent security vulnerability

Quan trọng!
Trong phiên bản thông thường của Elementor, tất cả các mẫu PRO đều được kiểm tra.

Bây giờ, để nhập mẫu trong các phiên bản mới (2.8+), bạn cần đăng ký tài khoản miễn phí trên Elementor.com

Demo: https://elementor.com/pro/

Đây là bản update bảo mật – vá lổ hổng nghiêm trọng, vui lòng nâng cấp ngay. Tìm hiểu thông tin lổ hổng tại đây

Elementor PRO v2.9.4 NULLED (dành cho Templates import thủ công)

Elementor PRO v2.9.5 Cloud NULLED (Templates Import tự động trực tiếp từ Elementor không cần import từ link 3 + 4)

Quan trọng: Ghi đè cả thư mục ElementorElementor-pro. Không bao giờ cập nhật phiên bản miễn phí từ máy chủ WordPress.


Elementorism – Landing Pages for Elementor

Elementor Pro Templates Pack

Templates – Elementor PRO – Demo link: https://library.elementor.com/


*** NEW Elementor Template Kits

(Demo: https://themeforest.net/category/template-kits/elementor)

Delicio – Restaurant Elementor Template Kit
Kube – Music Elementor Template Kit
Elipso – Digital Agency Elementor Template Kit
Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit
ZOI – Construction Elementor Template Kit
Vagabonds – Travel Blog Elementor Template Kit
SafetyKit – Pandemic Prevention & Awareness Elementor Template Kit
Aman — Multipurpose Elementor Template Kit
Black Cafe – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
Learnera | e-Learning Elementor Template Kit
Fooditi | Restaurant and Cafe Elementor Template Kit
Arton – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
Memoreel – Photography Elementor Template Kit
Trawell – Travel Blog Elementor Template Kit
Gontli – Interior Multipurpose Elementor Template Kit
EdSchool – Education Elementor Template Kit
Luxury – Hotel & Resorts Elementor Template Kit
Helpnest – Charity Elementor Template Kit
SanFair – Blog Magazine Elementor Template Kit
Mreiqo – Insurance Elementor Template Kits
AppLanding – Mobile App Elementor Template Kit
Tozee – Construction Elementor Template Kit
Repair Shop – Elementor Template Kit
Petto – Vetenary Pet Clinic Elementor Template Kit
Esportize | eSports Elementor Template Kit
Medicale | Medical & Health Elementor Template Kit
Lure – Modern Dermatology Elementor Template Kit
Drone Media – Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
Rumble – Boxing, MMA & Fighting Elementor Template Kit
Great Lotus – Buddhist Temple Elementor Template Kit
Obra – Kids Education & School Elementor Template Kit
Lumina – Creatives & Business Elementor Template Kit
Purekit – Creatives & Business Elementor Template Kit
Teqno – Technology Elementor Template Kit
NGOO – Non-profit Charity Elementor Template Kit
Erup – Business Elementor Template Kit
LMES – Education Elementor Template Kit
Nivos – Software Company Elementor Template Kit
Coffesse | Coffee Shop Elementor Template Kit
Shoppix – Luxury & Jewellery Shop Elementor Template Kit
Waves – Startup Agency Elementor Template Kit
Publibox – Blog, News & Magazine Elementor Template Kit
Burto – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
Jewella – Jewelry Elementor Template Kit
Dewok – Digital Agency Elementor Template Kit
Careerster – CV/Resume Elementor Templates
SoftUp – Saas & Startup Elementor Template Kit
Lawyere – Legal & Attorney Elementor Template Kit
Therapia – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
Asaya – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
Courso – Online University & Courses Elementor Template Kit
CrossGym – Gym & Fitness Elementor Template Kit
Foodo – Fast Food & Pizza Elementor Template Kit
veApp – Mobile Startup Elementor Template Kit
Eventico – Event & Conference Elementor Template Kit
Koffe – Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit
Loco Restaurant – Elementor Template Kit
Oxygon – Healthcare Medical Clinic Elementor Template Kit
Formula – Software & App Landing Elementor Template Kit
Expressoo – Online Food Delivery Elementor Template Kit
Baha – Apps Landing Elementor Template Kit
MEDO – Medical Delivery Startup Elementor Template Kit
ORFA – Organic Farm Products Elementor Template Kit
COWO – Coworking Elementor Template Kit
Couples – Wedding Planner Elementor Template Kit
Legale – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
Pizzeria Trattoria – Italian Restaurant Elementor Template Kit
Burger Food Truck – Popup Restaurant Elementor Template Kit
Wasat — Creative Portfolio Elementor Template Kit
Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
Dribo — Cleaning Company Elementor Template Kit
Dentalika — Dental Clinic & Medical Health Elementor Template Kit
DMA – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
ArchBuro – Architecture Bureau Elementor Template Kit
Cleaning – Small Business Elementor Template Kit
CoSpace Coworking – Modern Workspace Elementor Template Kit
SaaSy – SaaS & App Landing Page Template Kit
KickStart – Creative Digital Business Elementor Template Kit
Skape – Creative Multipurpose Digital Agency Business & Portfolio Elementor Template Kit
XYZ – Creative Digital Agency Business Elementor Template Kit
Arial – Architecture, Construction & Real Estate Elementor Template Kit
Renovar – Construction Elementor Template Kit
Ristoly – Restaurant Elementor Template Kit
Denton – Dentist Elementor Template Kit
Ukila – Lawyer & Attorney Elementor Template Kit
Automota – Car Repair Services Elementor Template Kit
Royal Limo – Limousine Rent Services Elementor Template Kit
Animal Sanctuary – Non-Profit Elementor Template Kit
Planty – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
Naturely – Natural Cosmetics & Beauty Elementor Template Kit
FLO – Creative Portfolio & Resume Elementor Template Kit
ARI – Agency Elementor Template Kit
Mont – Agency Elementor Template Kit
Svay – Personal Elementor Template Kit
Mig – Law & Attorney Elementor Template Kit
Poro – Photography Elementor Template Kit
Coliv – Restaurant Elementor Template Kit
CK – Lawyer Elementor Template Kit
Med Pets – Elementor Template Kit
Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
Eis – Ice Cream Shop Elementor Template Kit
Ash – Carpenter Elementor Template Kit
Lightwire – Construction And Industry Elementor Kit
Sheet – Modern Accounting Firm Elementor Template Kit
Chief – Modern Barbershop Elementor Template Kit
Space – Creative Agency Elementor Template Kit
Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
Broom – Cleaning Company Elementor Template Kit
Meety – Conference & Meetup Elementor Template Kit
GoFoodie – A Premium Elementor Template Kit
Reformoa – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
eFlorist – Flower Boutique & Decoration Elementor Template Kit
Cafe No.1 – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
Starcom – Saas & Startup Elementor Template Kit
Saascom – Digital Marketing & SEO Agency Elementor Template Kit
Petro – Industrial Elementor Template Kit
Fintec – Finance, Business Company Elementor Template Kit
Fotro – Food & Restaurant Elementor Template Kit
Evtro – Conference Elementor Template Kit
WeCreative – Digital Agency Elementor Template Kit
Mashura – Portfolio Elementor Template Kit
Statum – Business & Agency Elementor Template Kit
Takei – News & Magazine Elementor Template Kit
Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit
LAWE – Lawyer and Attorney Elementor Template Kit
Transco – Business Elementor Template Kit
Cakeryshop – Bakery Business Elementor Template Kit
Doris – Blog & Magazine Elementor Template Kit
Coachie – Life Coach Elementor Template Kit
Fitx – Fitness & Gym Elementor Template Kit
Knox – Technology & Apps Elementor Template Kit
Kids – Kindergarten & Child Care Elementor Template Kit
Finess – Fitness Elementor Template Kit
Translang – Language Courses & Translation Services Elementor Template Kit
Diamonic | Jewellery Elementor Template Kit
DashBag | Bags Shop Elementor Template Kit
Novely | Book Elementor Template Kit
Agenture | Agency Elementor Template Kit
Bresto | Restaurant Elementor Template Kit
Touraza | Tour Elementor Template Kit
Finterior | Interior Elementor Template Kit
Ovolio – Creative Elementor Template Kit
Bookup | Book Elementor Template Kit
Stylishion | Fashion Elementor Template Kit
WoodArt – Artisan Elementor Template Kit
Bikeo – Cycling Elementor Template Kit
Manan – Interior Designer Elementor Template Kit
Khubi – Dermatologist & Skin Care Elementor Template Kit
Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
Uplift – Charity Elementor Template Kit
Retrave | Travel Elementor Template Kit
Sweeding – Bridal Elementor Template Kit
Architude | Architecture Elementor Template Kit
Startery | Business & Startup Elementor Template Kit
Clevent | Event Elementor Template Kit
Coursly | Offline Course Elementor Template Kit
Portfoliode | Portfolio Elementor Template Kit
Startly – Startups, SaaS & Software Elementor Template Kit
FinCorp – Insurance & Marketing Elementor Template Kit
Impacto Patronus – Petitions & Social Activism Elementor Template Kit
Holy – Church & Charity Elementor Template Kit
Quanzo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
Katelyn – Modern Blog Elementor Template Kit
Especio – Food Blog Elementor Template Kit
Revirta – Virtual Assistant Business Elementor Template Kit
Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit
Morgan & Finch – Law Elementor Template Kit
Balton – Construction & Architecture Elementor Template Kit
Kaleo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
Faber – Elementor Template Kit For Tech Company
Encore – Multi-purpose Business Elementor Template Kit
Grade – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
Hostplus – Hosting Services Elementor Template Kit
Menzone – Modern eCommerce Elementor Template Kit
Porta – Creative Portfolio Elementor Template Kit
Thyme – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
Medici – Hospital & Health Services Elementor Template Kit – 26195659
Justcoffee – Cafe and Coffee Elementor Template Kit – 26375417
Gymsite – Gym Elementor Template Kit – 26054198
Mendoz – Hotel & Travel Elementor Template Kit – 26187292
Pumpman – Plumbing Service Elementor Template Kit – 26272569
Venexy – Lawyer Elementor Template Kit – 26070516
Eduliv – Education Elementor Template Kit – 26308223
FabPhoto – Photography and Portfolio Elementor Template Kit – 2638057
FinCap – Finance Elementor Template Kit – 25869852
PetCare – Pet Boarding and Care Centre Elementor Template Kit – 25888025
Fit Point – Gym & Fitness Elementor Template Kit – 26009664
WeTravel – Travel and Tourism Elementor Template Kit – 26283635
Medyplus – Medical, Clinic Elementor Template Kit – 26327075
Gymax – Gym, Fitness Elementor Template Kit – 25855998
Carhub – Auto Services Elementor Template Kit – 26300704
Eko – Environment & Ecology Elementor Template Kit – 26126348
Artsy – Tattoo Studio Elementor Template Kit – 26412842
Helion – Creative Portfolio Elementor Template Kit – 25909353
Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295
Dentario – Dentist & Medical Elementor Template Kit – 26311805
Vihara – Ashram & Oriental Buddhist Temple Elementor Template Kit – 26397789
TravelKit – Journal & Blog Elementor Template Kit – 26138379
Food & Nutrition Elementor Template Kit – 25980836
The Clinic – Health & Medical Elementor Template Kit – 26301524
The Restaurant – Elementor Template Kit – 26343247
eTutor – Education & Online Course Elementor Template Kit – 26316076
Medisale – Medical Shop Elementor Template Kit – 25904680
Indev – Portfolio Elementor Template Kit For Developer – 26143449
Serving – Service & Business Elementor Template Kit – 26423459
OrangeBee – Agency Elementor Template Kit – 25854542
Envy – Elementor Template Kit News Magazine – 25926975
Coax – Agency And Personal About Us Elementor Template Kit – 25900196
Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
Stractura – Construction Elementor Template Kit – 25852185
Dinery | Restaurant Elementor Template Kit – 26126769
MedikAid | Medical Healthcare Elementor Template Kit – 26320677
Banshee – News & Magazine WordPress Elementor Template Kit – 26337212
Donche – News & Magazine Elementor Template Kit – 26302249
Consults – Business Elementor Template Kit – 25860973
Constructio – Architecture & Construction Elementor Template Kit – 25860560
TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
Nicdark Hotel Booking – Elementor Template Kit – 25997014
NextApp – App Landing Page Elementor Template Kit – 26303219
Eventer – Meetup & Conference Elementor Template Kit – 26394740
MediKit – Medical Elementor Template Kit – 26115049
FoodKit – Restaurant Elementor Template Kit – 26028833
Saras – Wine Elementor Template Kit – 26423554
Villenoir – Wine Elementor Template Kit – 26169934
Confence – Event & Conference Elementor Template Kit – 25954528
Ukil – Law Firm Elementor Template Kit – 25869783
Techcom – Consulting Elementor Template Kit – 25933062
Selio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560
Silion – Digital Marketing Elementor Template Kit – 25971635
TopClass – Business & Agency Elementor Template Kit – 26003980
FrontOne – Creative Photography Elementor Template Kit – 25973742
Himara – Hotel Elementor Template Kit – 26058964
Coastal Travel and Surf Grunge Elementor Template Kit – 25865555
Spring Watercolor and Floral Elementor Template Kit – 25853973
Boho Babe – Elementor Template Kit – 25867495
Childhood Kids Child Care Center Elementor Template Kit – 25908361
Festival Events – Elementor Template Kit – 26094698
Home School – Elementor Template Kit – 26279945
Wellness – Elementor Template Kit – 26325114
Refresh – Women in Business Elementor Template Kit – 26350988

58 bình luận
 1. Keith Axom đã bình luận

  hi admin i need password to download tamplates elementor pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   You do not need to import a manual template anymore, just install Elementor Pro v2.9.5 and register an account at elementor.com. Then log in to your account at the WordPress admin page and import normally

 2. Keith Axom đã bình luận

  admin i need the key plz !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   You do not need to import a manual template anymore, just install Elementor Pro v2.9.5 and register an account at elementor.com. Then log in to your account at the WordPress admin page and import normally

 3. Phúc đã bình luận

  Hello admin. Mình đã cài và kết nối với tài khoản elementor free của mình nhưng vẫn ko import template trực tiếp được. Mong Admin giúp đỡ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   vẫn bthuong nha, bạn đăng nhập tài khoản trên wordpress chưa

 4. tu duong đã bình luận

  Ban admin oi cho minh xin key dowl nhe

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này không cần key, bạn tải về đăng ký tài khoản free ở trang elementor xong rồi đăng nhập tài khoản vừa tạo trong trang admin wordpress, xong rồi bạn import template bthuong nha

 5. mee đã bình luận

  Ad ơi, cho mình xin key với ạ, cảm ơn ạ! [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Này import như license rồi, ko cần key gì cả nha

 6. Bokul đã bình luận

  Please send me the key for elementor template kit collection

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần bản “Template Kits” nào thì để lại tên nhé. Không hỗ trợ tải về tất cả trong bộ “full pack” này

 7. nguyen van đã bình luận

  cho mình xin key elementor pro với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Này ko cần key bạn ơi, tải về cài đặt xong import template tự động luôn r
   Đăng ký 1 tk free trên Elementor là dc nha

 8. Nguyễn Hoàng Anh đã bình luận

  Cho mình xin key với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   từ bản v2.9.5 bạn import trực tiếp từ library elementor nhé. Tạo 1 tài khoản free trên elementor là dc

 9. Gia Bảo đã bình luận

  Bạn ơi mình xin key với, mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   từ bản v2.9.5 bạn import trực tiếp từ library elementor nhé. Tạo 1 tài khoản free trên elementor là dc

 10. đã bình luận

  Cho mình xin mã download và hướng dẫn với nha. Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn import binh thuong nha

 11. ismail bennor đã bình luận

  Hello,
  I need the key to download elementor pro and the landing pages and also the pro templates

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, the decryption key has been sent to your mail!

 12. linh đã bình luận

  [email protected] cho minh xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok rồi nhé bạn

 13. Hoa đã bình luận

  Cho mình xin key với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key và hướng dẫn được gửi qua mail này rồi nha

 14. Kien Mai đã bình luận

  Hi ad, bạn vui lòng cho mình xin key nha

  Tks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok rồi nhé

 15. hamouz0dz đã bình luận

  ho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check lại nhé

 16. quang đã bình luận

  Cho mình xin key download nhé. Thanks
  mail: [email protected]

 17. sanjhi đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn kiểm tra lại mail nha, không share link ra ngoài giúp ad

 18. TuTiny đã bình luận

  bạn ơi cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   A check lại mail nha

 19. Tuyen đã bình luận

  cho mình xin key download với. Thanks.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mail ad đang bị blacklist, nhận qua line chat nha

 20. Hoa đã bình luận

  Bạn vui lòng cho mình xin Key nhé! Cảm ơn bạn nhiều!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key ad gửi rồi nha, nếu bạn cần hỗ trợ tải file hãy để lại thông tin qua Linechat

 21. Thái đã bình luận

  Em xin mã giải khoá Elementor Pro ạ. Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Sr đã gửi file chậm nha, mail ad đang nhận spam lớn, nếu cần gấp liên hệ qua Linechat góc phải bài viết nha

 22. Quý đã bình luận

  Admin ơi cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key ad gửi r nha, bạn check thử

 23. Thanh An đã bình luận

  cho em xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check lại mail nha

 24. Hung đã bình luận

  Hi ad, cho mình xin mã download với, thank bạn nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, kiểm tra trong hộp thư spam nếu không tìm thấy

 25. Luiz đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad gửi rồi nha

 26. Hoa đã bình luận

  Templates, Cho mình xin mã download nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key ad gửi r

 27. Nguyễn ngọc anh đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, ad gửi rồi á

 28. Trung đã bình luận

  Templates – Elementor PRO – Cho mình xin mã download nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, này import thủ công qua tệp json á

 29. trường đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nhé

 30. Affiliate đã bình luận

  Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.