Elementor PRO v3.0.10 NULLED (+Pro Templates Pack) – WordPress Page Builder

237

Elementor PRO là trình xây dựng trang WordPress không có giới hạn. Đối với một nhà thiết kế cho phép bạn tạo ra một thiết kế chuyên nghiệp và được trang bị các tính năng tiên tiến chưa được nhìn thấy trên WordPress.

Elementor PRO là công cụ xây dựng trang kéo và thả ra, cho phép bạn tạo bố cục trang bằng giao diện chỉnh sửa trực tiếp rất trực quan, nhờ đó bạn có thể thấy ngay những thay đổi mà mình đã thực hiện.

kéo thả Elementor Page BuilderCác tính năng nâng cao như cuộn parallax, hình nền cho bố cục rộng, các nút nâng cao, tiêu đề tùy chỉnh, v.v … được bao gồm. Ưu điểm lớn nhất của Elementor là tốc độ và dễ sử dụng.


Tính năng nổi bật Elementor PRO – WordPress Page Builder và danh sách Addons for Elementor

Công cụ xây dựng chủ đề hàng đầu trong ngành

 • Tùy chỉnh header & footer của bạn
 • Thiết kế mọi phần của blog của bạn
 • Xây dựng các trang web năng động, tiên tiến
 • Kiểm soát chủ đề của bạn mà không kỹ năng code

50+ Top Notch Widgets

Hơn 50 widget hàng đầu

 • Premium media widgets
 • Toàn bộ các tiện ích truyền thông xã hội
 • Tiện ích menu, thanh tìm kiếm và nhiều hơn nữa
 • Widget bài viết toàn diện
 • Các tiện ích tiếp thị và chuyển đổi

Visual Form Builder With Built-in Integrations

Trình tạo biểu mẫu trực quan với được tích hợp

 • Xây dựng các hình thức chuyển đổi cao trên frontend
 • Thiết kế mẫu của bạn nhanh hơn bao giờ hết
 • Tích hợp với các công cụ tiếp thị marketing tools yêu thích của bạn
 • Trường mẫu nâng cao
 • Bộ lọc và bảo vệ thư rác

Showcase Your Best Posts & Projects

Giới thiệu bài viết và dự án tốt nhất của bạn

 • Lọc bài nâng cao
 •  portfolio đẹp và card skins
 • Hoạt động trên mọi loại bài tùy chỉnh
 • Tùy chọn bố cục grid layout & style options

Build Your Online Store With WooCommerce Builder

Xây dựng cửa hàng trực tuyến của bạn với WooCommerce Builder

 • Tùy chỉnh các trang lưu trữ sản phẩm và sản phẩm duy nhất của bạn
 • 18 Dynamic WooCommerce widgets
 • Thêm sản phẩm & danh mục vào trang của bạn
 • Thiết kế trang bán hàng độc đáo

Start Designing Amazing WordPress Popups

Bắt đầu thiết kế cửa sổ bật lên WordPress tuyệt vời

 • Trình tạo Popup theo định hướng thiết kế duy nhất
 • Kết hợp hơn 100 widget Elementor vào cửa sổ bật lên
 • Dễ dàng thêm nội dung từ WordPress
 • Tích hợp với các công cụ tiếp thị yêu thích của bạn

Powerful Animations That Bring Your Site to Life​

Ảnh động mạnh mẽ mang lại cho trang web của bạn phong cách mới

 • Cuộn parallax
 • Cuộn ngang & dọc
 • Nghiêng 3D
 • Xoay, Độ trong suốt, Độ mờ & Tỷ lệ
 • Theo dõi chuột

there is much more

 • 24/7 Premium Support
 • Price Table & Price List
 • Slides & Carousels
 • Global Widget
 • Sticky Elements
 • Embed Anywhere
 • Custom Field Integration
 • Access to all Updates
 • 200+ Pro Templates
 • Live Custom CSS
 • Custom Fonts
 • Adobe Fonts
 • Dynamic Content
 • Role Manager

addon for elementor

Danh sách các Addons Elementor phổ biển được sử dụng đi kèm

Woocommerce Elementor Pro

Elementor Pro - The Most Advanced Page Builder Plugin v3.0.10 Nulled Free Changelog

#### 3.0.10 - 2022-01-20
* Tweak: Added Editing Handles string translation compatibility with Elementor Pro v3.1

= 3.0.9 - 2020-12-29 =
- Tweak: Added compatibility to support Improved Asset Loading of Carousel and Slides widgets
- Fix: Wrong phrasing of Import template success message in Theme Builder
- Fix: Border color glitch in Theme Builder

= v3.0.8 - 2020-11-26 =
* Fix: Navigation arrows UI glitch in Media Carousel widget ([#13172](https://github.com/elementor/elementor/issues/13172))

= v3.0.7 - 2020-11-25 =
* Fix: Console Error when dragging Testimonials Carousel widget
* Fix: Arrows of Testimonial and Reviews Carousel widgets navigate to the wrong direction in RTL websites
* Fix: Removed the conditional loading of Webpack
* Fix: Fatal error is thrown after deleting an associated custom taxonomy when Posts widget with Cards skin has a badge
* Fix: Upload JSON files only when the user allowed to prevent security issues
* Fix: Gallery not displayed in Theme Builder templates preview

Elementor Page Builder Free v3.1.0 Changelog

= FREE 3.1.0 - 2021-01-24 =
* New: Elementor Experiments - Experience new features before they're officially released ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/elementor-experiments/))
* New: Compatibility Tag - Make sure your website plugins are compatible with Elementor ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/compatibility-tag/))
* Experiment: Landing Pages - Create beautiful landing pages in a streamlined workflow
* Experiment: Accessibility Improvements - Make Elementor widgets more accessible (may include markup changes) ([#13191](https://github.com/elementor/elementor/issues/13191))
* Experiment: Improved performance by loading JS and Swiper assets conditionally in frontend ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572), [Developer Documentation](https://developers.elementor.com/experiment-optimized-asset-loading))
* Tweak: Improved Tabs widget accessibility ([#11779](https://github.com/elementor/elementor/issues/11779), [#11561](https://github.com/elementor/elementor/issues/11561))
* Tweak: Added alignment options for Tabs widget ([#11997](https://github.com/elementor/elementor/issues/11997))
* Tweak: Updated Font Awesome icons library to v5.15.1 ([#12057](https://github.com/elementor/elementor/issues/12057))
* Tweak: Added "Custom" Columns Gap option in Section element ([#11978](https://github.com/elementor/elementor/issues/11978))
* Tweak: Added Border Radius support in Google Maps widget ([#11359](https://github.com/elementor/elementor/issues/11359))
* Tweak: Added dynamic capabilities to Tab Title control in Tabs widget ([#9710](https://github.com/elementor/elementor/issues/9710))
* Tweak: Added dynamic capabilities to Toggle Content control in Toggle widget ([#12405](https://github.com/elementor/elementor/issues/12405))
* Tweak: Added `em` unit to Border Radius control in Button widget ([#11561](https://github.com/elementor/elementor/issues/11561))
* Tweak: Introduced a new method for attaching a JS handler to an element ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/new-method-attaching-a-js-handler))
* Tweak: Added the option to add custom menu items in Site Settings ([Developer Documentation](https://github.com/elementor/elementor/pull/13243))
* Tweak: Added an option to choose Text element HTML tag in Divider widget ([#11499](https://github.com/elementor/elementor/issues/11499))
* Tweak: Updated `eicons` library to v5.10.0
* Tweak: Refactored YouTube source to use YouTube API in Video widget
* Tweak: Added dynamic capabilities to Poster control in Video widget
* Tweak: Global dropdown controls are now displayed for all user roles
* Tweak: Improved browsers detection utility functionality
* Tweak: Added "Find an Expert" link to the Admin Dashboard Overview widget
* Tweak: Added the new Theme Builder as a Finder item
* Tweak: Added `+` icon in multi-select control for better UX
* Tweak: Improved Select2 controls load
* Tweak: Added Elementor Beta (Developer Edition) promotion in WordPress dashboard
* Tweak: Migrated DOM Improvements to Elementor Experiments
* Tweak: Removed redundant extra padding in responsive controls
* Tweak: Modified the Theme Builder app link UI in the Admin Bar menu
* Fix: Some keyboards layout cannot open the keyboard shortcuts dialog ([#6145](https://github.com/elementor/elementor/issues/6145))
* Fix: Change Page Layout doesn't update the preview on the first attempt ([#13245](https://github.com/elementor/elementor/issues/13245))
* Fix: Update Post Title via Site Settings removes style from Post Title widget ([#12605](https://github.com/elementor/elementor/issues/12605))
* Fix: Can't rearrange items between sections in Navigator since WordPress 5.6 update ([#12256](https://github.com/elementor/elementor/issues/12256))
* Fix: Double click needed to play YouTube video when Poster image exists in Video widget
* Fix: Autoplay option doesn't work in mobile devices when YouTube source is muted in Video widget
* Fix: YouTube End Time option doesn't work when Loop option is active in Video widget
* Fix: Incompatible variable names in Base Swiper class and Elementor Pro carousels
* Fix: Landing Pages menu item directs to the wrong page
* Fix: Redundant spacing is added to WYSIWYG control if rich editing is disabled
* Fix: Editor Autoplay is not working consistently in Image Carousel widget
* Fix: Console errors are thrown when entering the Revisions menu in edge cases
* Fix: Column height is not correct when Optimized DOM experiment is inactive
* Fix: Wrong translation function caused errors in the Revisions panel
* Fix: Widgets empty state is not visible in WordPress 5.6
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-1-planned-deprecations/)

= v3.0.16 - 2021-01-06 =
* Tweak: String changes in Delete Site Settings screen
* Fix: Clicking "Recalculate" button in System info throws a PHP error ([#13100](https://github.com/elementor/elementor/issues/13100 ))
* Fix: Regenerate CSS is not working properly in large scale servers
* Fix: Template Library title sanitization to avoid security issues
* Fix: `libxml_disable_entity_loader` warning is thrown in PHP 8.0 instances

= v3.0.15 - 2020-12-21 =
* Tweak: Added "Theme" option to Page Layout options in Page Settings to allow customization of Site Setting value
* Tweak: Added a confirmation message before deleing Default Kit to trash to avoid unintentional Site Settings deletion
* Fix: Named parameters used in Dynamic Tags causes PHP errors in PHP 8.0 ([#13269](https://github.com/elementor/elementor/issues/13269))
* Fix: "Edit with Elementor" menu does not expands in the top admin-bar menu in WordPress 5.6 ([#13256](https://github.com/elementor/elementor/issues/13256))
* Fix: Stretch Section causes horizontal scroll when the vertical scrollbar is visible in WordPress 5.6 ([#13260](https://github.com/elementor/elementor/issues/13260))
* Fix: Unable to save Templates in WordPress 5.6 ([#12273](https://github.com/elementor/elementor/issues/12273), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/save-the-template-and-page-builder-loding/))
* Fix: Ninja Forms plugin conflict in WordPress 5.6 ([#13281](https://github.com/elementor/elementor/issues/13281), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-ninja-forms-bug/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-bug-ninja-forms/))
* Fix: Pinterest social sharing is not working when displaying a large image in Lightbox
* Fix: Manage Global Colors and Fonts buttons is not leading to the correct screen
* Fix: Permission error when trying to update site description with WP-CLI
= 3.0.14 – 2020-11-25 =
Tweak: Added 3rd party plugins compatibility to versions rollback mechanism
Fix: Updated Popup Builder promotional image
Fix: Upload SVG files only when the user allowed to prevent security issues
Fix: String updates in Style Settings tab

= v3.0.14 =
* Tweak: Added compatibility with WordPress v5.6 to the Editor panel (#12958)
* Tweak: Updated translation strings in Theme Builder promotional screen
* Fix: Tab content is animated when active in Tabs widget (#12724)
* Fix: “Edit with Elementor” button in admin top-bar is missing in some cases (#12951, #12995)
* Fix: “Edit with Elementor” button in a post removes draft
* Fix: “Edit with Elementor” doesn’t work for empty Elementor posts
* Fix: Some settings are not being updated in the Preview in Image Carousel widget
* Fix: Console error message when Global value is not found
* Fix: Revisions are not being saved in Site Settings
* Fix: Apply or Restore revision actions triggers console errors
* Fix: Paste action without any data throws a console error
* Fix: Pasting style with Global values is not reflected in the Panel
* Fix: Can’t submit forms from templates when the parent post is empty

Quan trọng!
Trong phiên bản thông thường của Elementor, tất cả các mẫu PRO đều được kiểm tra.

Bây giờ, để nhập mẫu trong các phiên bản mới (2.8+), bạn cần đăng ký tài khoản miễn phí trên Elementor.com

Demo: https://elementor.com/pro/

Đây là bản update bảo mật – vá lổ hổng nghiêm trọng, vui lòng nâng cấp ngay. Tìm hiểu thông tin lổ hổng tại đây

Elementor PRO v3.0.10 Cloud + Elementor free v3.1.0 NULLED bao gồm 2 pack cho bạn lựa chọn:

1. elementor+pro_pack1 Bạn cần phải đăng ký tài khoản tại trang elementor.com, sau đó đăng nhập vào elementor wordpress và tiến hành import template free + pro trực tiếp

2. elementor+pro_pack2 Không cần tài khoản, nhập thủ công bằng tệp json (Full demo)

Password Download Elementor Pro – WordPress Page Builder

 • Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để lấy password download và giúp admin duy trì hoạt động blog này. Nhớ click đúng link các bạn nhé, tks all~~~

Password HotrowordpressLicense: hotrowordpressdotcom25012021null (đã kích hoạt tự động)

Quan trọng: Ghi đè cả thư mục elementorelementor-pro. Không bao giờ cập nhật phiên bản miễn phí từ máy chủ WordPress.


Elementorism – Landing Pages for Elementor

Elementor Pro Templates Pack

Templates – Elementor PRO – Demo link: https://library.elementor.com/


*** Trọn bộ 454+ NEW Elementor Template Kits (update 26-01)

(Demo: https://themeforest.net/category/template-kits/elementor)

 • Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks (Tất cả các bộ và khối mẫu WordPress bất động sản và xây dựng cho Elementor Tìm thấy trên Envato Elements được đóng gói ở đây trong một tệp Zip)

Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks

 • Cyberguard – Cyber Security Elementor Template Kit
 • Fresh – Life Coach Elementor Template Kit
 • Sabertooth – Business Service Elementor Template Kit
 • Knight – e-Sports Elementor Template Kit
 • Humanite – Charity & Donation Elementor Template Kit
 • Olivia & Co – Perfume & Fragrance WooCommerce Template Kit
 • Ninja – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Marketin – Business Startup & Agency Elementor Template Kit
 • Edison – Online Education Elementor Template Kit
 • Mobel Looks – Furniture Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • iZPAY – Mobile App & Fintech Startup Elementor Template Kit
 • Gaveall – Charity Elementor Template Kit
 • Weddon – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • Lollipop – Kids & Baby Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • iTalk – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Uzino | Startup App Elementor Template Kit
 • Jetrans – Logistics & Transportation Elementor Template Kit
 • AutoTrics – Car Repair & Auto Service Elementor Template Kit
 • Furnitra – Modern eCommerce Elementor Template Kit
 • Extreme – Running Sports Shoes & Clothes Elementor Template Kit
 • Xarris – SaaS & Startup Elementor Template Kit
 • Vakum – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Reach – Digital Agency & Creative Elementor Template Kit
 • Shino – Real Estate Elementor Template Kit
 • Alleat – Restaurant Elementor Template Kit
 • Denaya – Business Agency Elementor Template Kit
 • Astonia – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Elysian – 3D Style SEO Agency Elementor Template Kit
 • Erudite – Education & Online Course Elementor Template Kit
 • Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
 • Kate & Steve – Wedding Invitation Elementor Template Kit
 • Quantex – Software Startup & SaaS Elementor Template Kit
 • Riverflow – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Tvam – Construction Elementor Template Kit
 • Nablus – Organic Food & Agriculture Template Kit
 • Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
 • Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
 • Xsapp – SAAS Company Elementor Template Kit
 • TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
 • Raint – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Creatifull – Creative Agency Elementor Template Kit
 • HomeShine – Cleaning & Laundry Elementor Template Kit
 • Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Creatifull – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Raint – Digital Agency Elementor Template Kit
 • TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
 • Xsapp – SAAS Company Elementor Template Kit
 • Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
 • Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
 • Edukit – Education Elementor Template Kit
 • Miso – Minimal Portfolio Elementor Template Kit
 • Nixa – Business & Services Elementor Template Kit
 • Bristol – Food Delivery & Catering Elementor Template Kit
 • Bilis – Agency Landing Page Elementor Block Kit
 • Financerr – Business & Finance Template Kit
 • Skape – Digital Agency Business Elementor Template Kit
 • Workity- Creative Business Elementor Template kit
 • Kaywo – Furniture Services Elementor Template Kit
 • Brandon & Clara – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • Adopt – Adoption Service & Charity Elementor Template Kit
 • Mapan – Digital Marketing Template Kits
 • Lezzatos | Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • GrozPastry – Bakery Elementor Template Kit
 • Ccoach – Business Coach Elementor Template Kit
 • Assasin – eSport Elementor Template Kit
 • Cakecrumbs – Bakery Elementor Template kit
 • Sanat – Industry Elementor Template Kit
 • Genion – Creative & Design Elementor Template Kit
 • Yogakit – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Autokar – Auto Care Elementor Template Kit
 • Softo – Template Kit for IT Solutions and Services Company
 • Byra – Hotel & Resort Elementor Template Kit
 • Anoroc – Coronavirus Awareness Elementor Template Kit
 • Trotol – Renovation Elementor Template Kit
 • AHENCY – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Thousand Sunny – Travel Elementor Kit
 • Ivent – Event & Conference Template Kit
 • Creativic – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit
 • Furnatur – Furniture eCommerce Template Kit
 • Aho – Agency & Business Elementor Template Kit
 • Briel – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Carjo – Car Services & Repair Elementor Template Kit
 • Startio – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Renovirta – Plumbing & Repair Elementor Template Kit
 • Burgos – Street Food Elementor Template Kit
 • DirtyWash – Dry Cleaning & Laundry Service Elementor Template Kit
 • Growceries – Food & Grocery Store Elementor Template Kit
 • SMAgency – SEO Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
 • Slamat – Pandemic Awareness Website Template Kit
 • Dailer – Startup Elementor Template Kit
 • Agrinice – Agriculture and Organic Food Elementor Template Kit
 • Agetha – Creative Portfolio Template Kit
 • Constkit – Construction and Industrial Elementor Template
 • Saku – Business Agency Elementor Template Kit
 • None – Stylish Fashion Template Kit
 • Hotte – Take Away Food Elementor Template Kit
 • FrontSix – Creative Photography Template Kit
 • Dentino – Dental Clinic Template Kit
 • Whoop – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Greeny – Interior Elementor Template Kit
 • Brailon – Multipurpose Elementor Template Kit
 • Gloas — Coach, Speaker & Trainer Template Kit for Elementor
 • Bakekit – Cake Elementor Template Kit
 • Dustri – Factory & Industrial Template Kit
 • Bubup – Kids Store & Baby Shop Elementor Template Kit
 • Hosty – Hosting Services Elementor Template Kit
 • Dreative | Agency Elementor Template Kit
 • Allfresh – Grocery Store Elementor Template Kit
 • CaYo – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Dexor – Furniture and Decor Shop Elementor Template Kit
 • Unleash – Life Coach Elementor Template Kit
 • DevBox – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Lovedy – Wedding Elementor Template Kit
 • Maser – Web Design Agency Elementor Template Kit
 • Ponya – Social Media Agency Elementor Template Kit
 • Travely – Travel Blog Elementor Template Kit
 • Subsco – Construction Elementor Template Kit
 • OrgaKit – Organic Farm Elementor Template Kit
 • Pixelate – Portfolio & Photography Elementor Template Kit
 • AlphaColor – Design & Printing Elementor Template Kit
 • GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
 • FrontThree – Creative Studio Elementor Template Kit
 • FrontFour – Creative Photography Elementor Template Kit
 • Disency | Agency Elementor Template Kit
 • Travosca – Travel Elementor Template Kit
 • Dentica – Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Reparo – Car Service Elementor Template Kit
 • Tordio – Portfolio Digital Agency Template Kit
 • Craftso – Crafting Elementor Template Kit
 • Sealosca – Sea Adventure Travel Template Kit
 • Tomahawk – Online Courses Template Kit
 • Tutoria – Education & Online Courses Elementor Template Kit
 • CETUS – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Vine Gloss – Wine Shop & Vineyard Template Kit
 • Darmali – Construction Template Kit
 • AppRaxx – App Landing Page Elementor Template Kit
 • Neema – Business Coach Elementor Template Kit
 • Qurux – Dermatology and Skin Care Template Kit
 • Pangke – Barbershop Elementor Template Kit
 • Duha – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
 • Partiez – Kids Party Planner Elementor Template Kit
 • Digim – SEO & Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Baek – Bicycle Repair and Service Elementor Template Kit
 • Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
 • Marielle – Cosmetics and Beauty Shop Elementor Template Kits
 • BizGUE – Business Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Medikor – Medical Healthcare Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • TechUp – Technology IT Solutions & Services Elementor Template Kits
 • Wiras – Covid-19 Health Elementor Template Kit
 • Rinjani – Template Kit for Illustrator and Designer
 • MIH – Personal Portfolio & Resume Template Kit
 • Food Delivery – Local Business
 • FrontTwo – Creative Studio Elementor Template Kit
 • SYNTRA – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Learnex – Distance Education & Learning Courses Elementor Template Kit
 • Educator – Online University & Courses Elementor Template Kit
 • Farmino – Organic Food Elementor Template Kit
 • InsureKit – Insurance Template Kits
 • LearnKit – e-Learning Elementor Template Kit
 • Billio – Engineering Service Template Kit
 • Thomas – CVPortfolio Elementor Template Kit
 • Megan – Hotel Booking Template Kit
 • Menica – Wedding Elementor Template Kit
 • bizNext – Corporate Business Template Kit
 • Comed – Comedian elementor Template Kit
 • Semeru – Furniture Store Elementor Template Kit
 • Alasia – Model Agency Elementor Template Kit
 • Doctor on Demand – Online Consultations Elementor Template Kit
 • Proto – Photographer Portfolio Template Kit
 • Tailwag – Dog Breeder & Adoption Template Kit
 • Byson – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Saasio – Saas & Startup Elementor Templates
 • Robbie & Magie – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • RareRadio – Music & Streaming Elementor Template Kit
 • Sheipa – Spa & Beauty Elementor Template Kit
 • Enkel – Furniture Company Template Kit
 • Atra – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Kelud – Real Estate Template Kit
 • Dement – Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Kargo – Delivery & Storage Elementor Template Kit
 • CarRepair – Local Business Elementor Template Kit
 • Clientcy | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Shelly – School Template Kit for Elementor
 • Koad – Restaurant & Bistro Elementor Template Kits
 • Solicians – Attorney Law Firm Elementor Template Kit
 • Manice – Business Template Kit
 • Yogger – Meditation and Yoga Elementor Template Kit
 • Cleanco – Cleaning Service Company Template Kit
 • PsycheKit – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
 • Gazek – Agency Portfolio Elementor Template Kit
 • eApp – Landing Page Elementor Template Kit
 • Gild – Agency Elementor Template Kit
 • Drago – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Raung – Dark Style Business Elementor Template Kit
 • Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
 • Veco – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Redial – Corporate & Business Elementor Template Kit
 • Quwa – CV Resume Elementor Template Kit
 • Warzon – Esport Elementor Template Kit
 • Blackink – Tattoo Studio Elementor Template Kit
 • Matar – Mental Health Therapy Elementor Template Kit
 • Gaco – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Techiz | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Merapi – Mobile App & Technology Elementor Template Kit
 • Cooper Studio Elementor Template Kit
 • Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
 • Vixus – Business Startup Elementor Template Kit
 • Rhodos – Business Portfolio Elementor Blocks & Template Kit
 • Bromo – Interior Design Portfolio Template Kit
 • Fiscale | Business & Services Elementor Template Kit
 • BizKit – Multipurpose Business Template Kit
 • Apper – App SaaS Elementor Template Kit
 • Dronix – SaaS & Startup Elementor Template Kit
 • Sassoft | AppKit Elementor Template Kit
 • Haya – App Elementor Template Kit
 • Delicio – Restaurant Elementor Template Kit
 • Kube – Music Elementor Template Kit
 • Elipso – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit
 • ZOI – Construction Elementor Template Kit
 • Vagabonds – Travel Blog Elementor Template Kit
 • SafetyKit – Pandemic Prevention & Awareness Elementor Template Kit
 • Aman — Multipurpose Elementor Template Kit
 • Black Cafe – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Learnera | e-Learning Elementor Template Kit
 • Fooditi | Restaurant and Cafe Elementor Template Kit
 • Arton – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
 • Memoreel – Photography Elementor Template Kit
 • Trawell – Travel Blog Elementor Template Kit
 • Gontli – Interior Multipurpose Elementor Template Kit
 • EdSchool – Education Elementor Template Kit
 • Luxury – Hotel & Resorts Elementor Template Kit
 • Helpnest – Charity Elementor Template Kit
 • SanFair – Blog Magazine Elementor Template Kit
 • Mreiqo – Insurance Elementor Template Kits
 • AppLanding – Mobile App Elementor Template Kit
 • Tozee – Construction Elementor Template Kit
 • Repair Shop – Elementor Template Kit
 • Petto – Vetenary Pet Clinic Elementor Template Kit
 • Esportize | eSports Elementor Template Kit
 • Medicale | Medical & Health Elementor Template Kit
 • Lure – Modern Dermatology Elementor Template Kit
 • Drone Media – Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Rumble – Boxing, MMA & Fighting Elementor Template Kit
 • Great Lotus – Buddhist Temple Elementor Template Kit
 • Obra – Kids Education & School Elementor Template Kit
 • Lumina – Creatives & Business Elementor Template Kit
 • Purekit – Creatives & Business Elementor Template Kit
 • Teqno – Technology Elementor Template Kit
 • NGOO – Non-profit Charity Elementor Template Kit
 • Erup – Business Elementor Template Kit
 • LMES – Education Elementor Template Kit
 • Nivos – Software Company Elementor Template Kit
 • Coffesse | Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Shoppix – Luxury & Jewellery Shop Elementor Template Kit
 • Waves – Startup Agency Elementor Template Kit
 • Publibox – Blog, News & Magazine Elementor Template Kit
 • Burto – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Jewella – Jewelry Elementor Template Kit
 • Dewok – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Careerster – CV/Resume Elementor Templates
 • SoftUp – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Lawyere – Legal & Attorney Elementor Template Kit
 • Therapia – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
 • Asaya – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Courso – Online University & Courses Elementor Template Kit
 • CrossGym – Gym & Fitness Elementor Template Kit
 • Foodo – Fast Food & Pizza Elementor Template Kit
 • veApp – Mobile Startup Elementor Template Kit
 • Eventico – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Koffe – Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Loco Restaurant – Elementor Template Kit
 • Oxygon – Healthcare Medical Clinic Elementor Template Kit
 • Formula – Software & App Landing Elementor Template Kit
 • Expressoo – Online Food Delivery Elementor Template Kit
 • Baha – Apps Landing Elementor Template Kit
 • MEDO – Medical Delivery Startup Elementor Template Kit
 • ORFA – Organic Farm Products Elementor Template Kit
 • COWO – Coworking Elementor Template Kit
 • Couples – Wedding Planner Elementor Template Kit
 • Legale – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • Pizzeria Trattoria – Italian Restaurant Elementor Template Kit
 • Burger Food Truck – Popup Restaurant Elementor Template Kit
 • Wasat — Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
 • Dribo — Cleaning Company Elementor Template Kit
 • Dentalika — Dental Clinic & Medical Health Elementor Template Kit
 • DMA – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • ArchBuro – Architecture Bureau Elementor Template Kit
 • Cleaning – Small Business Elementor Template Kit
 • CoSpace Coworking – Modern Workspace Elementor Template Kit
 • SaaSy – SaaS & App Landing Page Template Kit
 • KickStart – Creative Digital Business Elementor Template Kit
 • Skape – Creative Multipurpose Digital Agency Business & Portfolio Elementor Template Kit
 • XYZ – Creative Digital Agency Business Elementor Template Kit
 • Arial – Architecture, Construction & Real Estate Elementor Template Kit
 • Renovar – Construction Elementor Template Kit
 • Ristoly – Restaurant Elementor Template Kit
 • Denton – Dentist Elementor Template Kit
 • Ukila – Lawyer & Attorney Elementor Template Kit
 • Automota – Car Repair Services Elementor Template Kit
 • Royal Limo – Limousine Rent Services Elementor Template Kit
 • Animal Sanctuary – Non-Profit Elementor Template Kit
 • Planty – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Naturely – Natural Cosmetics & Beauty Elementor Template Kit
 • FLO – Creative Portfolio & Resume Elementor Template Kit
 • ARI – Agency Elementor Template Kit
 • Mont – Agency Elementor Template Kit
 • Svay – Personal Elementor Template Kit
 • Mig – Law & Attorney Elementor Template Kit
 • Poro – Photography Elementor Template Kit
 • Coliv – Restaurant Elementor Template Kit
 • CK – Lawyer Elementor Template Kit
 • Med Pets – Elementor Template Kit
 • Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
 • Eis – Ice Cream Shop Elementor Template Kit
 • Ash – Carpenter Elementor Template Kit
 • Lightwire – Construction And Industry Elementor Kit
 • Sheet – Modern Accounting Firm Elementor Template Kit
 • Chief – Modern Barbershop Elementor Template Kit
 • Space – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
 • Broom – Cleaning Company Elementor Template Kit
 • Meety – Conference & Meetup Elementor Template Kit
 • GoFoodie – A Premium Elementor Template Kit
 • Reformoa – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
 • eFlorist – Flower Boutique & Decoration Elementor Template Kit
 • Cafe No.1 – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Starcom – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Saascom – Digital Marketing & SEO Agency Elementor Template Kit
 • Petro – Industrial Elementor Template Kit
 • Fintec – Finance, Business Company Elementor Template Kit
 • Fotro – Food & Restaurant Elementor Template Kit
 • Evtro – Conference Elementor Template Kit
 • WeCreative – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Mashura – Portfolio Elementor Template Kit
 • Statum – Business & Agency Elementor Template Kit
 • Takei – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • LAWE – Lawyer and Attorney Elementor Template Kit
 • Transco – Business Elementor Template Kit
 • Cakeryshop – Bakery Business Elementor Template Kit
 • Doris – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Coachie – Life Coach Elementor Template Kit
 • Fitx – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Knox – Technology & Apps Elementor Template Kit
 • Kids – Kindergarten & Child Care Elementor Template Kit
 • Finess – Fitness Elementor Template Kit
 • Translang – Language Courses & Translation Services Elementor Template Kit
 • Diamonic | Jewellery Elementor Template Kit
 • DashBag | Bags Shop Elementor Template Kit
 • Novely | Book Elementor Template Kit
 • Agenture | Agency Elementor Template Kit
 • Bresto | Restaurant Elementor Template Kit
 • Touraza | Tour Elementor Template Kit
 • Finterior | Interior Elementor Template Kit
 • Ovolio – Creative Elementor Template Kit
 • Bookup | Book Elementor Template Kit
 • Stylishion | Fashion Elementor Template Kit
 • WoodArt – Artisan Elementor Template Kit
 • Bikeo – Cycling Elementor Template Kit
 • Manan – Interior Designer Elementor Template Kit
 • Khubi – Dermatologist & Skin Care Elementor Template Kit
 • Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
 • Uplift – Charity Elementor Template Kit
 • Retrave | Travel Elementor Template Kit
 • Sweeding – Bridal Elementor Template Kit
 • Architude | Architecture Elementor Template Kit
 • Startery | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Clevent | Event Elementor Template Kit
 • Coursly | Offline Course Elementor Template Kit
 • Portfoliode | Portfolio Elementor Template Kit
 • Startly – Startups, SaaS & Software Elementor Template Kit
 • FinCorp – Insurance & Marketing Elementor Template Kit
 • Impacto Patronus – Petitions & Social Activism Elementor Template Kit
 • Holy – Church & Charity Elementor Template Kit
 • Quanzo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Katelyn – Modern Blog Elementor Template Kit
 • Especio – Food Blog Elementor Template Kit
 • Revirta – Virtual Assistant Business Elementor Template Kit
 • Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit
 • Morgan & Finch – Law Elementor Template Kit
 • Balton – Construction & Architecture Elementor Template Kit
 • Kaleo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Faber – Elementor Template Kit For Tech Company
 • Encore – Multi-purpose Business Elementor Template Kit
 • Grade – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
 • Hostplus – Hosting Services Elementor Template Kit
 • Menzone – Modern eCommerce Elementor Template Kit
 • Porta – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Thyme – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Medici – Hospital & Health Services Elementor Template Kit – 26195659
 • Justcoffee – Cafe and Coffee Elementor Template Kit – 26375417
 • Gymsite – Gym Elementor Template Kit – 26054198
 • Mendoz – Hotel & Travel Elementor Template Kit – 26187292
 • Pumpman – Plumbing Service Elementor Template Kit – 26272569
 • Venexy – Lawyer Elementor Template Kit – 26070516
 • Eduliv – Education Elementor Template Kit – 26308223
 • FabPhoto – Photography and Portfolio Elementor Template Kit – 2638057
 • FinCap – Finance Elementor Template Kit – 25869852
 • PetCare – Pet Boarding and Care Centre Elementor Template Kit – 25888025
 • Fit Point – Gym & Fitness Elementor Template Kit – 26009664
 • WeTravel – Travel and Tourism Elementor Template Kit – 26283635
 • Medyplus – Medical, Clinic Elementor Template Kit – 26327075
 • Gymax – Gym, Fitness Elementor Template Kit – 25855998
 • Carhub – Auto Services Elementor Template Kit – 26300704
 • Eko – Environment & Ecology Elementor Template Kit – 26126348
 • Artsy – Tattoo Studio Elementor Template Kit – 26412842
 • Helion – Creative Portfolio Elementor Template Kit – 25909353
 • Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295
 • Dentario – Dentist & Medical Elementor Template Kit – 26311805
 • Vihara – Ashram & Oriental Buddhist Temple Elementor Template Kit – 26397789
 • TravelKit – Journal & Blog Elementor Template Kit – 26138379
 • Food & Nutrition Elementor Template Kit – 25980836
 • The Clinic – Health & Medical Elementor Template Kit – 26301524
 • The Restaurant – Elementor Template Kit – 26343247
 • eTutor – Education & Online Course Elementor Template Kit – 26316076
 • Medisale – Medical Shop Elementor Template Kit – 25904680
 • Indev – Portfolio Elementor Template Kit For Developer – 26143449
 • Serving – Service & Business Elementor Template Kit – 26423459
 • OrangeBee – Agency Elementor Template Kit – 25854542
 • Envy – Elementor Template Kit News Magazine – 25926975
 • Coax – Agency And Personal About Us Elementor Template Kit – 25900196
 • Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
 • Stractura – Construction Elementor Template Kit – 25852185
 • Dinery | Restaurant Elementor Template Kit – 26126769
 • MedikAid | Medical Healthcare Elementor Template Kit – 26320677
 • Banshee – News & Magazine WordPress Elementor Template Kit – 26337212
 • Donche – News & Magazine Elementor Template Kit – 26302249
 • Consults – Business Elementor Template Kit – 25860973
 • Constructio – Architecture & Construction Elementor Template Kit – 25860560
 • TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
 • Nicdark Hotel Booking – Elementor Template Kit – 25997014
 • NextApp – App Landing Page Elementor Template Kit – 26303219
 • Eventer – Meetup & Conference Elementor Template Kit – 26394740
 • MediKit – Medical Elementor Template Kit – 26115049
 • FoodKit – Restaurant Elementor Template Kit – 26028833
 • Saras – Wine Elementor Template Kit – 26423554
 • Villenoir – Wine Elementor Template Kit – 26169934
 • Confence – Event & Conference Elementor Template Kit – 25954528
 • Ukil – Law Firm Elementor Template Kit – 25869783
 • Techcom – Consulting Elementor Template Kit – 25933062
 • Selio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560
 • Silion – Digital Marketing Elementor Template Kit – 25971635
 • TopClass – Business & Agency Elementor Template Kit – 26003980
 • FrontOne – Creative Photography Elementor Template Kit – 25973742
 • Himara – Hotel Elementor Template Kit – 26058964
 • Coastal Travel and Surf Grunge Elementor Template Kit – 25865555
 • Spring Watercolor and Floral Elementor Template Kit – 25853973
 • Boho Babe – Elementor Template Kit – 25867495
 • Childhood Kids Child Care Center Elementor Template Kit – 25908361
 • Festival Events – Elementor Template Kit – 26094698
 • Home School – Elementor Template Kit – 26279945
 • Wellness – Elementor Template Kit – 26325114
 • Refresh – Women in Business Elementor Template Kit – 26350988

Tạm ngừng download trọn bộ NEW Elementor Template Kits, vui lòng comment bản template kits bạn cần + mã code sau cùng URL link author admin sẽ share quyền download qua mail trong comment (chỉ gửi y/c template nằm trong list phía trên)

Elementor Template Kits Themeforest

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

 • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~

Password Hotrowordpress

237 bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận
 1. KUMAR đã bình luận

  Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 2. Vinh Vu đã bình luận

  cho em xin template Inner – Interior Design & Architecture Template Kit với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ y/c các templatekits liệt kệ trong nằm trong bài viết nhé. Còn template kits này bạn có thể gửi link author để admin get giúp nhé

 3. harry đã bình luận

  cảm ơn admin nha

 4. Duc đã bình luận

  Cho minh xin template Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: template Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit
   password: hotrowordpress

 5. harry đã bình luận

  Admin ơi, cho mình xin 2 cái này với:
  Sheipa – Spa & Beauty Elementor Template Kit – 27820705
  Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Elementor Template kits 27820705 – 26203295
   pass: hotrowordpress33998

 6. Bảo Châu đã bình luận

  Admin ơi cho mình xin 2 template này với ạ
  • Qurux – Dermatology and Skin Care Template Kit
  • Khubi – Dermatologist & Skin Care Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Elementor Template kits #33999
   pass: hotrowordpress33999

 7. Vinh đã bình luận

  đăng nhập vào elementor wordpress là như nào hả anh, k cài plugins trực tiếp = cách tải file lên ạ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko quantrong đâu. Bạn cứ cài bth nhé. nếu đã cài các bản cũ trước thì ghi đè lên là dc

 8. aqeel ur rehman đã bình luận

  bristol-food-delivery-catering-elementor-template-kit
  I need a bristol theme for free

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 9. Nguyễn Nam đã bình luận

  Cho mình xin template add nhé:
  Home School – Elementor Template Kit – 26279945

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Home School – Elementor Template Kit – 26279945
   Pass: hotrowordpress

 10. Duy đã bình luận

  Cảm ơn các bạn 🙂
  Bạn cho mình xin: Grade – Engineering & Industrial Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Grade – Engineering & Industrial Template Kit
   pass: hotrowordpress

 11. đức đã bình luận

  e xin plugin này với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tải bth mà chứ có khóa đâu.check lại nhé

 12. Thùy Dương đã bình luận

  Cho mình xin templetes : Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 13. Trần quang hiếu đã bình luận

  Bài viết rất có giá trị, rất cảm ơn admin . Sau khi lọc hết thì mình cũng kiếm được vài templates bạn cho mình xin với:
  Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Subsco – Construction Elementor Template Kit
  Dexor – Furniture and Decor Shop Elementor Template Kit
  gmail: [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Elementor Template kits #33744
   Pass: hotrowordpress33744

 14. GD đã bình luận

  Bro I need Travosca Elementor Template Kit free. Please Help me.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Travosca Elementor Template Kit free
   Pass: hotrowordpress

 15. Tobias đã bình luận

  Dạ Em xin chào Admin, và Cảm ơn Admin đã tạo ra trang web đầy thông tin bổ ích này.
  Nếu được phép cho em xin các loại Template liên quan đến Bất Động Sản với ạ.

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  Em xin trân trọng cảm ơn Anh Admin !!
  Y/c #3772 & Link download

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Check mail nhe

 16. Hoàng đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ hỗ trợ elementor template trong bài viết thôi nha. Ad chưa có thời gian update thêm

 17. Khang đã bình luận

  bạn ơi cho mình hỏi hiện này trên WP mình đang có phiên bản Elenmentor thường và pro , đang muốn up lên bản pro 3.0.8 thì mình tải bản pro của bạn về rồi xóa bản pro cũ đi cài lại bình thường hả bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài đè lên

 18. Kh huy đã bình luận

  Cho e xin template Semeru và Menzone với ạh! tks diu

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: template Semeru và Menzone
   Pass: hotrowordpress33567

 19. Min đã bình luận

  Cho em xin lại bộ template bất động sản ạ

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   List bạn quá nhiều (spam). Vui lòng gửi 1 y/c về mail admin. Sẽ có link ngay nhé

 20. Dân Nguyễn đã bình luận

  Ad cho em xin Template này với ah Faber – Elementor Template Kit For Tech Company. Em cảm ơn ah

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 21. Truong Tuan đã bình luận

  Silion – Digital Marketing Elementor Template Kit – 25971635
  Cảm ơn team ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 22. VinhD đã bình luận

  có sợ bị mã độc ko a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   có á, đừng có cài.

 23. hung đã bình luận

  Cho mình xin Template này với: Porta – Creative Portfolio Template Kit
  cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link download: Porta – Creative Portfolio Template Kit
   Pass: hotrowordpress

 24. Trần hiếu đã bình luận

  Dentalika — Dental Clinic & Medical Health Elementor Template Kit
  Denton – Dentist Elementor Template Kit
  Mình xin 2 theme này với ạ

 25. Toàn đã bình luận

  AHENCY – Creative Digital Agency Elementor Template Kit – 28458539
  Sassoft | AppKit Elementor Template Kit – 27021324
  Cho mình xin 2 cái này nha ad
  Tkss ad
  [email protected]

 26. vy đã bình luận

  quley-construction-engineering-elementor-template-kit
  Cho mình xin mã bộ này với, cám ơn nhiều nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ yêu cầu list trong bài viết giúp admin

 27. hosseinkr đã bình luận

  Can I have the download code for me?

  [email protected]
  tnk

 28. võ duy khải đã bình luận

  Cho mình xin mã download Constructio – Architecture & Construction Elementor Template Kit – 25860560 với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 29. minh tu đã bình luận

  saasy saas app landing page template kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: SaaSy – SaaS & App Landing Page Template Kit
   pass: hotrowordpress

 30. Elnino đã bình luận

  Cho em xin template Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 31. Nobita đã bình luận

  Cho mình xin template này với: Marielle – Cosmetics and Beauty Shop Elementor Template Kits
  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 32. Millegz đã bình luận

  NextApp – App Landing Page Template Kit
  cho mình xin template này với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: NextApp – App Landing Page Template Kit
   pass: hotrowordpress

 33. MInh đã bình luận

  Chi mình xin template này với
  TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
  Cảm ơn ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 34. Millegz đã bình luận

  Cho mình xin với nhé, cảm ơn bạn!
  Dentario – Dentist & Medical Elementor Template Kit – 26311805

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 35. sam mcneely đã bình luận

  code to download Server 2 (Mega Pro update 30-10)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để lại tên template kits bạn cần tại comment này nhé

 36. Hoàng Long đã bình luận

  cho em xin mã download Server 2 (Mega Pro update 30-10)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần template kits nào thì để lại tên nhe

 37. SoN đã bình luận

  Cho me xin theme này với ạ

  theme][forest[.]net/item/kid-toys-opencart-multi-purpose-responsive-theme/20626562

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Vui lòng ko gửi y/c spam vào comment giúp admin. Bạn gửi qua Form Liên Hệ, Hoặc Form Cập Nhật nhé

 38. Ton trat tri đã bình luận

  Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 39. Lee đã bình luận

  Dạ Em xin chào Admin, và Cảm ơn Admin đã tạo ra trang web đầy thông tin bổ ích này.
  Nếu được phép cho em xin các loại Template liên quan đến Bất Động Sản với ạ.

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  Em xin trân trọng cảm ơn Anh Admin !!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Template kits Bất Động Sản
   Password: hotrowordpress#3772
   Liên kết tự hủy vui lòng tải xuống trước ngày 09/11 (nếu sau ngày này bạn cần tải thì gửi y/c #3772 về mail admin nhé)

 40. ds đã bình luận

  Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 41. Thắng đã bình luận

  cho mình xin kit Financerr – Business & Finance Template Kit. Cảm ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Financerr – Business & Finance Template Kit
   pass: hotrowordpress

 42. Ngô Dũng đã bình luận

  Cho mình xin link get bộ “Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks” với.
  Xin cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks
   Password: hotrowordpress
   Expiry date: 1/11

 43. Hưng đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đây là bài viết về Elementor, này là Theme không phải template kits. Lưu ý yêu cầu getlink đúng Form giúp admin nhé

 44. tập sự seo đã bình luận

  Cho em xin theme này với ạ FrontFive – Creative News & Magazine Template Kit
  https://themeforest.net/item/frontfive-creative-news-magazine-template-kit/28326990
  em cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hiện Template kits này không nằm trong package của mình nên mình không ưu tiên getlink, bạn follow bài viết này nhé. Mình sẽ gửi link download trong khoảng 1 – 3 ngày tới

 45. Dan Nguyen đã bình luận

  Dạ em cảm ơn ah

 46. Dan Nguyen đã bình luận

  Dạ cho em xin bộ kit này với ah: Medisale – Medical Shop Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 47. Wax đã bình luận

  Servidor 2 (atualização Mega Pro 17-10) wrong password

 48. Nam đã bình luận

  Cho mình xin theme kit này với —– Startio – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 49. Zeus đã bình luận

  Cho mình xin bộ “FrontSix – Creative Photography Template Kit – 28398667”
  Chân thành cảm ơn đội ngũ admin <3

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 50. Zeus đã bình luận

  Cảm ơn đội ngũ đã phát triển và chia sẻ cho anh em!
  Cho mình xin bộ “Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit – 28430655”
  Chân thành cảm ơn <3

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 51. Millegz đã bình luận

  Cho mình xin theme này với ạ:
  Agenci – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
  mã code: 28946278
  Cảm ơn!

 52. Dung đã bình luận

  Admin cho mình xin theme TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788 với TravelKit – Journal & Blog Elementor Template Kit , WeTravel – Travel and Tourism Elementor Template Kit

  Thank Admin nhiều,

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Elementor Template Kit #3301
   pass: hotrowordpress

 53. Ngọc đã bình luận

  Xin admin cho em xin template
  – Greeny – Interior Elementor Template Kit
  – Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
  – Bromo – Interior Design Portfolio Template Kit
  – Gontli – Interior Multipurpose Elementor Template Kit
  – Reformoa – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
  – Finterior | Interior Elementor Template Kit
  – Manan – Interior Designer Elementor Template Kit
  Email: [email protected]
  E xin cảm ơn admin và đội ngũ ạ.

 54. Thành đã bình luận

  cho e xin bộ này với , thank a
  Yogakit – Yoga & Meditation Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 55. Dung đã bình luận

  Cho minh xin bo Elementor Template Kits voi, thank admin rat nhieu

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần template kit nào thì để lại tên mình gửi tại comment này luôn nhé. này folder chung chưa publish được.

 56. Trung đã bình luận

  Cho em xin WeCreative – Digital Agency Elementor Template Kit với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 57. Hà Hoàng đã bình luận

  mình xin code vs nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress pass download elementor

 58. Minh đã bình luận

  sao e cài bị báo lỗi như vậy nhỉ ad?
  Unpacking the package…

  Installing the theme…

  The package could not be installed. The theme is missing the style.css stylesheet.

  Theme installation failed.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đầu tiên, theo thông báo lỗi này là plugin chứ ko phải theme
   thứ 2 là trong file tải về là 1 package gồm 1 bản free + 1 bản pro, tải về cài đặt lần lượt hoặc upload thủ công lên hosting or VPS

 59. Minh đã bình luận

  Briel – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit cho e xin ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download tại đây nhé: Briel – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 60. Tran Thanh Phung đã bình luận

  Vine Gloss – Wine Shop & Vineyard Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download tại đây nhé: Vine Gloss – Wine Shop & Vineyard Template Kit
   pass: hotrowordpress

 61. satish rathore đã bình luận

  great..can i get the password to download elementor template kit please..

 62. NPTN đã bình luận

  Cho mình xin key với ạ Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download tại đây nhé: Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 63. fabjack đã bình luận

  Hi, may i get the code please
  [email protected]

 64. Can Viet Chung đã bình luận

  cho m xin mã download bộ theme kit với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress nhé

 65. Vương đã bình luận

  Ad ơi, choi mình xin key download Elementor Template Kits Premium nhe.

 66. Nguyễn Mạnh Cường đã bình luận

  Hi AD, cho mình hỏi là tại sao mình down bản elementor pro3.0.8.1 với free 3.0.4 và upload plugin activevào rồi, , rồi mình import template json vào bằng vài cách như là import trong phần Theme Builder, import trong phần saved temaplate, tạo 1 page rồi import, mà nó báo là Type does not exist. Không biết liệu lí do là gì. Thanks AD

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn ghi đè cả 2 bản Free+Pro bên trong folder vừa tải về nhé. Không bao giờ cập nhật bản Free từ máy chủ WordPress. Mình đã test và đang sử dụng ko có vấn đề nha.
   Template thì dc nạp sẵn tệp json bên trong rồi, nên import thất bại bạn thử kiểm tra mã lỗi trả về và tăng các giá trị php.ini lên nha

 67. Đ H Long đã bình luận

  Chào admin.
  Mình mới tìm ĐC kho dữ liệu của ad nhg lại vừa bị tạm dừng rồi. Ad có thể có mình xin lại bộ Template Pack ĐC chứ?
  Đây là email của mình:
  Forever1Love.LTHN @gmail.com
  Tks AD.

 68. amilli187 đã bình luận

  [email protected]
  send decrypt key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress

 69. Manoj Dhanani đã bình luận

  Please give me the key decryption Elementor Template Kits with. Thank you very much

 70. Manoj Dhanani đã bình luận

  Please give me the decompression code

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Password: hotrowordpress

 71. Endclick đã bình luận

  Sao mình chỉnh sửa nó vẫn báo phải active licenese nhỉ? chẳng hạn như fancy text mình vào sửa font chứ nó báo như vậy?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình Ktra hoạt động bthuong nhé. Nếu có sử dụng các addons của elementor thì Kiểm tra xem cái nào đang bị báo license.

 72. anam cara đã bình luận

  Hi, please send me the decryption key of mega link to download Elementor Template Kits. Thaks

 73. Big Bro đã bình luận

  Hi, admin, i need the password to download tamplates elementor pro

 74. Dũng đã bình luận

  Cho mình xin mã giải nén với ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn tải về thì import bthuong, mã gì mà xin

 75. Sercan Bulut đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mã gì, download về import bth

 76. omesh gones đã bình luận

  Give me the key download please. Thanks
  mail: [email protected]

 77. omeshbd đã bình luận

  Give me the download code please

 78. Phan Minh Đẵng đã bình luận

  cho mình xin mã download ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bản này full demo rồi làm theo hd trong bài viết nhé

   1. Phan Minh Đẵng đã bình luận

    License: hotrowordpressdotcom210330062020

    Quan trọng: Ghi đè cả thư mục elementor và elementor-pro. Không bao giờ cập nhật phiên bản miễn phí từ máy chủ WordPress.

    hai chỗ này em không hiểu lắm. anh chỉ giúp em với. Em học vọc wordpress. Em cảm ơn ạ.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     là ghi đè file cũ đó bạn. Giờ muốn chắc thì bạn tắt toàn bộ plugin liên quan tới cache. Đăng nhập vào hosting tải thủ công 2 folder đó lên nhé. Nếu đã tồn tại 2 folder cũ thì xóa đi rồi tải lên

   2. Phan Minh Đẵng đã bình luận

    There has been a critical error on your website. Please check your site admin email inbox for instructions.

    Learn more about debugging in WordPress.

    với em kích hoạt thì bị lỗi này ạ

 79. EllBeat đã bình luận

  Please I need decryption key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   null không cần key, bạn đăng ký tài khoản tại trang elementor.com và import template bình thường nhé

 80. bis đã bình luận

  Please activate your license to get feature updates, premium support and unlimited access to the template library.
  Đã đăng nhập bằng tk mới tạo nhưng vẫn không active dc, cho em xin hướng dẫn login ở wp với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn ghi đè cả 2 folder nằm trong file zip gồm elementor + elementor-pro. Xong đăng nhập tk đã đăng ký tại elementor[.]com vào wordpress nó sẽ báo upgrage lên pro thì quay lại admin wordpress. Lúc này bạn add template bth r nhé.

   1. bis đã bình luận

    Em không tìm thấy bộ template này (Villenoir – Wine Elementor Template Kit – 26169934) để import trong thư viện của element vẫn import được tempalte pro nhưng ít quá. cho em xin link pass download với ạ.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này không phải là của thư viện elementor. này là Elementor template Kit được bán trên theme[]forest tại “themeforest.net/category/template-kits/elementor” nhé. Mình chưa publish all folder này, bạn cần thì tối mình gửi qua mail nha

     1. bis đã bình luận

      Thanks ad nhiều nha, em mới mò mẫm mà được sp nhiệt tình quá.

     2. HoTroWordpress đã bình luận
 81. Corred đã bình luận

  Hello! I really liked the content! Could you tell me the key to download the kits? Thank you!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   You do not need to import a manual template anymore, just install Elementor Pro v2.10.12 + Elementor v2.9.12 and register an account at elementor.com. Then log in to your account at the WordPress admin page and import normally

   1. Corred đã bình luận

    Sorry. I don’t know where to log in to WordPress dashboard

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Please check the message in the right corner of the post

 82. Quang Anh đã bình luận

  ad ơi cho mình xin key elementor pro với, cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   không có key nhé, muốn import thì đọc lại bình luận bên dưới giúp ad

 83. farshad đã bình luận

  Cho mình xin key download nhé. Thanks
  mail: [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn không cần tải file template này nữa, bạn cài elementor + elementor pro xong (ghi đè cả 2 trong file zip vừa tải ở bài viết này, không update elementor free nếu có bản mới nhé), sau đó đăng ký tài khoản miễn phí trên trang elementor.com.
   Đăng nhập tk vừa tạo vào admin, sau đó bạn sẽ có quyền truy cập toàn bộ template free + premium của elementor nhé.

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn làm theo hướng dẫn ở bài viết nhé, đăng ký tk free tại trang elementor.com là import dc cả free + pro

 84. Tom đã bình luận

  Hi! Templates – Elementor PRO – Cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn không cần tải file template này nữa, bạn cài elementor + elementor pro xong (ghi đè cả 2 trong file zip vừa tải ở bài viết này, không update elementor free nếu có bản mới nhé), sau đó đăng ký tài khoản miễn phí trên trang elementor.com.
   Đăng nhập tk vừa tạo vào admin, sau đó bạn sẽ có quyền truy cập toàn bộ template free + premium của elementor nhé.

 85. atila hoami đã bình luận

  cho mình xin key decryption bộ Elementor Template Kits với . Cám ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần Elementor Template Kits nào thì để lại tên nhé

 86. Mạnh Dũng đã bình luận

  Cho mình xin Key decryption bộ Elementor Template Kits với . Cám ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bộ này chưa publish dc nha, bạn cần Template Kits nào thì để lại tên nhé

 87. Hoang Duy đã bình luận

  cho mình xin key [email protected]
  Thank ad nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn import template bthuong qua máy chủ elementor nha.

 88. Viễn Đỗ đã bình luận

  Chào Admin, cho mình xin key download với. Thanks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn import bình thường bằng tk đăng ký free tại Elementor nhé, bản này ko cần import thủ công nữa

   1. Viễn Đỗ đã bình luận

    Template import bình thường rồi, phần block cái đc cái không, nó báo Link not found! Mình vào phần import Block, chọn phần Contact hoặc About là ko có cái nào import đc, mà mình chủ yếu dùng mấy cái đó.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Bạn F5 lại bài viết rồi tải file json import thủ công thử.

     1. Viễn Đỗ đã bình luận

      File json nằm đâu bạn, mình F5 rồi ko thấy

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      link 2 or link 3 tùy bạn cần gì

 89. Keith Axom đã bình luận

  hi admin i need password to download tamplates elementor pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   You do not need to import a manual template anymore, just install Elementor Pro v2.9.5 and register an account at elementor.com. Then log in to your account at the WordPress admin page and import normally

 90. Keith Axom đã bình luận

  admin i need the key plz !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   You do not need to import a manual template anymore, just install Elementor Pro v2.9.5 and register an account at elementor.com. Then log in to your account at the WordPress admin page and import normally

 91. Phúc đã bình luận

  Hello admin. Mình đã cài và kết nối với tài khoản elementor free của mình nhưng vẫn ko import template trực tiếp được. Mong Admin giúp đỡ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   vẫn bthuong nha, bạn đăng nhập tài khoản trên wordpress chưa

 92. tu duong đã bình luận

  Ban admin oi cho minh xin key dowl nhe

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này không cần key, bạn tải về đăng ký tài khoản free ở trang elementor xong rồi đăng nhập tài khoản vừa tạo trong trang admin wordpress, xong rồi bạn import template bthuong nha

 93. mee đã bình luận

  Ad ơi, cho mình xin key với ạ, cảm ơn ạ! [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Này import như license rồi, ko cần key gì cả nha

 94. Bokul đã bình luận

  Please send me the key for elementor template kit collection

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần bản “Template Kits” nào thì để lại tên nhé. Không hỗ trợ tải về tất cả trong bộ “full pack” này

 95. nguyen van đã bình luận

  cho mình xin key elementor pro với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Này ko cần key bạn ơi, tải về cài đặt xong import template tự động luôn r
   Đăng ký 1 tk free trên Elementor là dc nha

 96. Nguyễn Hoàng Anh đã bình luận

  Cho mình xin key với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   từ bản v2.9.5 bạn import trực tiếp từ library elementor nhé. Tạo 1 tài khoản free trên elementor là dc

 97. Gia Bảo đã bình luận

  Bạn ơi mình xin key với, mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   từ bản v2.9.5 bạn import trực tiếp từ library elementor nhé. Tạo 1 tài khoản free trên elementor là dc

 98. đã bình luận

  Cho mình xin mã download và hướng dẫn với nha. Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn import binh thuong nha

 99. ismail bennor đã bình luận

  Hello,
  I need the key to download elementor pro and the landing pages and also the pro templates

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, the decryption key has been sent to your mail!

 100. linh đã bình luận

  [email protected] cho minh xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok rồi nhé bạn

 101. Hoa đã bình luận

  Cho mình xin key với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key và hướng dẫn được gửi qua mail này rồi nha

 102. Kien Mai đã bình luận

  Hi ad, bạn vui lòng cho mình xin key nha

  Tks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok rồi nhé

 103. hamouz0dz đã bình luận

  ho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check lại nhé

 104. quang đã bình luận

  Cho mình xin key download nhé. Thanks
  mail: [email protected]

 105. sanjhi đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn kiểm tra lại mail nha, không share link ra ngoài giúp ad

 106. TuTiny đã bình luận

  bạn ơi cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   A check lại mail nha

 107. Tuyen đã bình luận

  cho mình xin key download với. Thanks.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mail ad đang bị blacklist, nhận qua line chat nha

 108. Hoa đã bình luận

  Bạn vui lòng cho mình xin Key nhé! Cảm ơn bạn nhiều!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key ad gửi rồi nha, nếu bạn cần hỗ trợ tải file hãy để lại thông tin qua Linechat

 109. Thái đã bình luận

  Em xin mã giải khoá Elementor Pro ạ. Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Sr đã gửi file chậm nha, mail ad đang nhận spam lớn, nếu cần gấp liên hệ qua Linechat góc phải bài viết nha

 110. Quý đã bình luận

  Admin ơi cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key ad gửi r nha, bạn check thử

 111. Thanh An đã bình luận

  cho em xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check lại mail nha

 112. Hung đã bình luận

  Hi ad, cho mình xin mã download với, thank bạn nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, kiểm tra trong hộp thư spam nếu không tìm thấy

 113. Luiz đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ad gửi rồi nha

 114. Hoa đã bình luận

  Templates, Cho mình xin mã download nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key ad gửi r

 115. Nguyễn ngọc anh đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, ad gửi rồi á

 116. Trung đã bình luận

  Templates – Elementor PRO – Cho mình xin mã download nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, này import thủ công qua tệp json á

 117. trường đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nhé

 118. Affiliate đã bình luận

  Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.