Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Ultimate Member WooCommerce Addon v2.3.0

0

Tích hợp các plugin thương mại điện tử phổ biến WooCommerce với Ultimate Member WooCommerce Addon.

Các tính năng chính Ultimate Member WooCommerce Addon

 • Tích hợp tab mua hàng của người dùng trong hồ sơ người dùng
 • Tích hợp tab đánh giá sản phẩm trong hồ sơ người dùng
 • Hiển thị và xem đơn đặt hàng của người dùng từ trang tài khoản
 • Quản lý địa chỉ giao hàng / thanh toán từ trang tài khoản
 • Hiển thị tổng số chi tiêu của người dùng dưới dạng trường hồ sơ hoặc trên thư mục
 • Hiển thị tổng số đơn đặt hàng của người dùng dưới dạng trường hồ sơ hoặc trong thư mục
 • Cho phép người dùng có vai trò cụ thể nếu họ mua một sản phẩm cụ thể
 • Cho phép người dùng có vai trò cụ thể nếu họ mua bất kỳ sản phẩm nào
 • Tùy chọn để vô hiệu hóa bất kỳ tab hồ sơ hoặc tài khoản dựa trên vai trò
 • WooCommerce Bổ trợ số thứ tự liên tục
 • WooCommerce Đăng ký bổ trợ tương thích

Yêu cầu Ultimate Member WooCommerce Addon

 • WooCommerce Phiên bản 2.3 trở lên

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Download Ultimate Member WooCommerce Addon v2.3.0 Nulled Free Changelog

= v2.3.0: February 9, 2022 =
* Added: "Ignore" option in "Change role" dropdowns for the subscription products
* Fixed: PHP notice for the State field
* Fixed: Settings section key on wp-admin Settings screen
* Fixed: Compatibility with the latest Woocommerce: Subscriptions plugin and Subscriptions tab in the UM Account
* Fixed: AJAX template for subscriptions in the UM Account -> Subscription tab
* Fixed: Select2 and selectWoo JS libraries conflict. Partially via the hook `um_woocommerce_dequeue_selectWoo`

= v2.2.8: December 20, 2021 =
* Added: General setting for getting the "add to cart" button hidden
* Added: Arabic translation. Thanks to Nabil Moqbel (Slack: nabilmoqbel)
* Added: Member directory filters: WC Billing state, WC Shipping state
* Fixed: Avoid using caching when subscription status is changed and we need to change role
* Fixed: Wishlist RTL styles
* Fixed: Displaying order date in account
* Fixed: Enqueue WCFM script in account

* Templates required update:
- orders.php

* Cached and optimized/minified assets(JS/CSS) must be flushed/re-generated after upgrade

= v2.2.7: August 3, 2021 =
* Tweak: rewritten Shop and products restriction settings

= v2.2.5: December 16, 2020 =
* Fixed: Getting the first subscription payment method for roles assigning logic
* Fixed: "Change address" feature for subscriptions via the Account page
* Fixed: Subscription address change after update billing/shipping address
* Fixed: Duplicates assigning roles from processing to complete
* Fixed: Orders list's the next page button not visible in mobile view
* Fixed: Changed 'Billing Address' icon
* Fixed: State field in the Account page
* Fixed: Order view links in the Account page
* Fixed: Subscriptions list in the Account page

= v2.2.4 =
* Fixed role assigning logic for subscription products
* Fixed the "state" field loaded by AJAX
* Fixed role assigning when upgrade/downgrade the subscriptions
* Fixed removing roles on renewal order
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.