Piotnet Addons For Elementor Pro v6.2.2 NULLED – addons for Elementor

0

Addon Piotnet for Elementor Pro là các plugin mở rộng chức năng trình tạo trang Elementor và thêm nhiều tính năng mới.

Danh sách các chức năng: định vị tuyệt đối, hiển thị khối tích hợp, nút gradient, gradient văn bản, liên kết phần, chiều rộng tối đa, chiều rộng đường viền thích ứng, hình nền thích ứng, vị trí nền, độ rộng cột, thị sai nền cho từng yếu tố, một số hình ảnh nền , băng chuyền, một số URL tùy chỉnh và nhiều hơn nữa.

Demo: https://pafe.piotnet.com/

 • Tính năng nổi bật Addon Piotnet for Elementor Pro

 • Responsive Column Order
 • Absolute Positioning
 • Display Inline Block
 • Gradient Text
 • Gradient Button
 • Section Link
 • Column Link
 • Max Width
 • Responsive Border Width
 • Responsive Background Image, Color
 • Responsive Background Position
 • Responsive Background Custom Size
 • Column Width ( Pixel, %, calc )
 • Parallax Background For Every Element
 • Multiple Background Images
 • Image Carousel Multiple Custom Urls

Addon Piotnet for Elementor Pro - Widgets Addon Piotnet for Elementor Pro - extensions Addon Piotnet for Elementor Pro - form builder

Piotnet Addons For Elementor Pro v6.2.2 Changelog
- Add Icon for Field
- Fix Booking with Specify Date
- Fix Required for Signature Field

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.