Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Dễ dàng thêm chương trình vào thư mục khởi động Windows 7

0

Bắt đầu với Windows 95, Microsoft đã thực hiện thêm các chương trình vào thư mục khởi động dễ dàng như điều hướng đến thư mục trong Windows Explorer và kéo các phím tắt hoặc chương trình trực tiếp vào thư mục đó.

Thư mục khởi động, hiển thị thuận tiện trên Start Menu, giúp bạn dễ dàng xem chương trình nào sẽ khởi chạy khi Windows khởi động. Tuy nhiên, trong Windows 7, thư mục khởi động là một thư mục hệ thống ẩn không nằm ở cùng vị trí với các thư mục khởi động trong Windows XP.

Bài viết này chỉ cho bạn một cách dễ dàng để thêm chương trình vào thư mục khởi động Windows 7 cho cả người dùng hiện tại và tất cả người dùng máy tính.

Giả sử rằng bạn đã ghim Microsoft Word vào Start Menu và bạn muốn Word mở ra mỗi khi Windows 7 tải. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là thêm một lối tắt đến Word vào thư mục khởi động.

Tuy nhiên, bạn có thể thêm Word vào thư mục khởi động chỉ cho người dùng hiện tại hoặc cho bất kỳ ai sử dụng máy tính của bạn. Dưới đây là hướng dẫn cho cả việc sử dụng Word làm ví dụ.

Cho dù bạn đang thêm Word vào thư mục khởi động cho người dùng hiện tại hay cho tất cả người dùng, tốt nhất là bắt đầu bằng cách đặt một phím tắt đến Word trên màn hình nền. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tài khoản có đặc quyền quản trị trong Windows 7.

Để tạo lối tắt trên màn hình, hãy nhấp chuột phải vào kéo biểu tượng chương trình từ Menu Bắt đầu trên màn hình và chọn Tạo lối tắt tại đây từ menu bật lên khi bạn buông nút chuột phải.

Thư mục Khởi động cho Người dùng Hiện tại

Bây giờ bạn chỉ cần thêm phím tắt mới mà bạn vừa đặt trên màn hình vào thư mục khởi động của người dùng hiện tại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong Windows 7, thư mục khởi động là một thư mục hệ thống ẩn. Thay vì bỏ ẩn thư mục và lần mò cấu trúc thư mục Windows để tìm nó, Microsoft đã làm cho việc xác định thư mục khởi động trở nên đơn giản.

Để tìm thư mục khởi động của người dùng hiện tại, hãy nhấp vào Bắt đầu> Tất cả các chương trình và sau đó nhấp chuột phải vào Khởi động thư mục. Tiếp đó hãy chọn mở từ menu.

Nhấp vào Mở trên Thư mục Khởi động

Thao tác này sẽ ngay lập tức mở Windows Explorer trực tiếp vào thư mục khởi động của người dùng hiện tại. Lưu ý rằng thư mục khởi động cho người dùng hiện tại nằm ở:

C:Users<username>AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

Thêm Word vào Thư mục Khởi động của Người dùng Hiện tại

Chỉ cần thả lối tắt mới từ màn hình vào thư mục này và khởi động lại máy tính của bạn. Word sẽ tải ngay khi khởi động Windows.

Thư mục Khởi động cho Tất cả Người dùng

Nếu bạn muốn Word tải cho mọi người khi Windows khởi động, bạn cần làm theo một bộ hướng dẫn tương tự với một thay đổi nhỏ. Bắt đầu bằng cách nhấp vào Bắt đầu> Tất cả các chương trình và nhấp chuột phải vào Sbánh tartup thư mục giống như trước đây. Tuy nhiên, lần này thay vì lựa chọn Mở, chọn Mở tất cả người dùng.

Bấm Mở Tất cả Người dùng trên Thư mục Khởi động

Windows Explorer một lần nữa mở ra, nhưng lần này vị trí là:

C:Program DataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

Bây giờ bạn có thể chỉ cần kéo phím tắt Word mới vào thư mục này và Word sẽ tải khi khởi động cho tất cả người dùng máy tính của bạn.

Không giống như Windows XP, Windows 7 làm cho thư mục khởi động cho tất cả người dùng máy tính trở thành một thư mục hệ thống ẩn. Thay vì gặp khó khăn khi định vị và bỏ ẩn thư mục khởi động, hãy sử dụng các thủ thuật trong bài viết này để thêm bất kỳ chương trình nào vào menu khởi động cho người dùng hiện tại hoặc tất cả người dùng máy tính Windows 7. Thưởng thức!

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.