Beaver Themer v1.3.1 – Addon for Beaver Builder

0

Beaver Themer – Tiện ích bổ sung (addons) cho Beaver Builder

Beaver Themer cho phép bạn tạo bố cục cho các trang lưu trữ, tạo mẫu cho toàn bộ loại bài đăng, trang 404 và trang tìm kiếm, cũng như tạo các phần như tiêu đề và chân trang. Các trường cho phép bạn kết nối bố cục của bạn với dữ liệu bên trong mỗi loại mẫu.

Demo: https://www.wpbeaverbuilder.com/beaver-themer/

404, biểu tượng CPT
Mẫu chủ đề

Mẫu chủ đề cho phép bạn tạo bố cục cho những thứ như kho lưu trữ blog, CPT, Sản phẩm WooCommmerce và trang 404 của bạn.

 

404, biểu tượng CPT

Kết nối với các Field

Kết nối trường cho phép bạn cắm các mẫu và phần chủ đề của mình vào dữ liệu cơ bản trong mỗi trang hoặc bài đăng.

404, biểu tượng CPT
Phần chủ đề

Các phần chủ đề cho phép bạn tạo bố cục một phần như đầu trang và chân trang và hiển thị chúng trên tất cả hoặc chỉ một số trang trên trang web của bạn.

404, biểu tượng CPT

Lưới bài

Đưa kho lưu trữ và trang blog của bạn lên cấp độ tiếp theo với toàn quyền kiểm soát cách mỗi bài đăng trong danh sách hoặc lưới được hiển thị.

  • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.