Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cryptocurrency Exchanges List Pro v2.5 NULLED – WordPress Plugin

0

Cryptocurrency Exchanges List Pro – WordPress Plugin tạo danh sách hơn 200 sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất bằng cách sử dụng dữ liệu api thị trường tiền điện tử được cung cấp bởi API công khai của coinexchangeprice.com. Plugin trao đổi tiền điện tử này sử dụng API công khai của coinexchangeprice.com để lấy khối lượng giao dịch trao đổi, xếp hạng alexa, cặp thị trường, v.v.

Demo: https://codecanyon.net/item/cryptocurrency-exchanges-list-pro-wordpress-plugin/22098669

Các tính năng của Cryptocurrency Exchanges List Pro – WordPress Plugin – Plugin DEMO

Cryptocurrency Exchanges List Pro - WordPress Plugin 1

 • Danh sách sàn giao dịch tốt nhất : – Tạo hơn 200 danh sách sàn giao dịch và so sánh khối lượng giao dịch 24 giờ và giá bitcoin của họ trong một bảng dữ liệu tuyệt đẹp. Kiểm tra bản demo danh sách trao đổi tại đây…
 • Các cặp thị trường / xu : – Tìm hỗ trợ tiền xu và thị trường / cặp giao dịch được hỗ trợ bởi sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.
 • Các trang trao đổi được tạo tự động : – Plugin này tự động tạo hơn 200 trang nội dung trao đổi động bên trong trang web WordPress của bạn.
 • Plugin thân thiện với Yoast SEO : – Plugin tương thích hoàn toàn với Yoast SEO, mọi trang trao đổi đều chứa một tiêu đề SEO, mô tả meta và thẻ og: duy nhất.
 • Mã ngắn thông minh : – Thiết kế trang trao đổi duy nhất bằng cách sử dụng mã ngắn tiền điện tử thông minh để tạo ra nội dung động cụ thể trao đổi.
 • Nội dung tùy chỉnh : – Dễ dàng thêm mô tả tùy chỉnh về các trao đổi tiền điện tử bên trong các trang trao đổi được tạo động và tăng khả năng hiển thị tìm kiếm trang web của bạn. Kiểm tra bản demo trang đơn của Exchange tại đây…

Các tính năng đặc biệt (Nếu bạn cài đặt plugin “Coin Market Cap & Prices” với plugin “Crypto Exchanges” này)

Cryptocurrency Exchanges List Pro - WordPress Plugin 2

 • 1500+ Cryptocurrency Exchanges List Pro – WordPress Plugin : – Hiển thị hơn 1500 bảng giá, biểu đồ & trang đơn của mỗi loại tiền điện tử (hơn 1500 trang tiền điện tử thân thiện với SEO). Kiểm tra bản demo bảng giá tiền xu tại đây…
 • Giá Comapre Coin trên Sàn giao dịch / Thị trường : – Bạn có thể so sánh giá coin trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau nếu bạn sử dụng cả hai plugin tiền điện tử. Kiểm tra bản giới thiệu trang tiền điện tử đơn lẻ tại đây…
 • Giá lịch sử của Diplay Coin : – Bạn có thể hiển thị bảng và biểu đồ giá lịch sử của tiền điện tử trên các trang tiền điện tử duy nhất.
 • Máy tính tiền điện tử : – Máy tính tiền điện tử “Vốn hóa thị trường và giá cả” sử dụng 2 tính năng đặc biệt – [công cụ chuyển đổi tiền điện tử sang fiat] & [công cụ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền điện tử].

Tuyên bố từ chối trách nhiệm : – Cryptocurrency Exchanges List Pro – WordPress Plugin không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu sai nào liên quan đến bất kỳ trao đổi nào, người dùng có trách nhiệm sửa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu sai nào liên quan đến bất kỳ trao đổi nào vì dữ liệu đến từ apis của bên thứ ba.

Tuân thủ GDPR plugin WordPress Crypto!

Đây là một số mặt hàng tôi đề xuất

Cryptocurrency Exchanges List Pro - WordPress Plugin 3

“Một plugin tiền điện tử để tạo các mã tiền điện tử thú vị, thẻ giá, bảng giá và biểu đồ tiền điện tử của 100 đồng tiền điện tử hàng đầu.”

Changelog: Cryptocurrency Exchanges List Pro – WordPress Plugin

Download Cryptocurrency Exchanges List Pro v2.5 - WordPress Plugin Nulled Free

Version 2.2 | 27/10/2020
Added: integrated new addon page 
Updated:settings section
Added: Newly available exchanges.
Version 2.1 | 04 Aug 2020
Added: Newly available exchanges.
Added: Coingecko API V3.
Added: Available extra social data.
Added: More accurate description of exchanges.
Added: ‘Country’ column in main exchange table.
Added: All available coin pairs table in single exchange details page.
Added: New logos for available exchanges.
Removed: Available coins, Trading pairs, Alexa rank and Bitcoin price from main exchange table.
Removed: PHP session due to performance issues.
Improved: Exchange enable/disable list.
Fixed: Wrong permission for ‘Registration’ page (submenu).
Fixed: ‘exchanges per page’ not working in exchange enable/disable list.

NOTE: Dynamic title & description for exchanges required to update as some previous shortcodes will be unavailable now.

Version 2.0 | 20 May 2020
Added: Disable selective exchanges from exchange list
Added: New wordpress filter ‘celp/exchanges_per_page’ to change number of exchanges per page as per requirement.
Added: Compatiblity with RankMath SEO plugin.
Optimized: Database queries for better performance.
Fixed: Design issues in Mozila Firefox
Fixed: Minor css & js issues.
Fixed: Multiple custom exchange descriptions.
Version 1.8 | 05 April 2019
Fixed:Wrong rank based sorting problem
Fixed:- Removed one month older exchanges pair data
Version 1.7 | 29 March2019

Added:Purchase code verification system.
Tweak:-Improved code and fixed minor issues.
Version 1.6 | 22 FEB 2019

Fixed:- Updated missing Affilate links from main exchanges list table
Fixed:Removed duplicate meta description.
Improvements:-CSS style improvements
Version 1.5 | 11 October 2018
Added:-Managed API data using custom database tables
Added: Advanced cache system for handeling huge data.
Added: Single sitemap index for easy SEO submission.
Improved:-Boosted Overall performance and speed.
Improved: Complete code rewrites and optimized.
Improved: More user-friendly design for mobile/tablet devices.
Improvements:-Improved loading speed
Fixed:- Minor JS fixes
Fix all major/minor bugs.
Fix: js conflict.
Version 1.4 | August 28, 2018
Added:-Integrated Generate Sitemap feature in plugin settings panel.
Improvements:-Textual changes
Improvements:-Updated Missing translations 
Improvements:-Review popup
Improvements:- Minor style changes
Version 1.3 | July 23, 2018
Added:-Integrated automatic update feature
Added:-Integrated per page exchanges list settings 
Added:- Added new exchanges logos.
Improvements:-Textual changes
Improvements:-Fixed main exchanges list bitcoin price bug
Fixed:- auto redirect bug
Added:- Integrated Facebook comment box in exchange detail page. [celp-comments] 
Added:- Integrated new Exchange name shortcode for exchange detail page. [celp-exchange-name]
Improvements:- Updated affiliate link on exchange website link in exchange single page
Improvements:-Updated minute 's' problem. combined whole word like "minutes ago" for better translation 
Improvements:-Minor CSS improvements 
Version 1.1 | June 19, 2018
Added:- Integrated currency selection settings. Using this feature users can easily create exchange list in any language.We have included top 32 fiat curreinces
Added:- Integrated custom slug settings for exchange detail page
Improvements:- Improved rewrite rules
Improvements:- Translation improvements
Version 1.0 | June 13, 2018
 - Initial Plugin Release
 - Plugin Approved by Envato
Version 1.2 | July 06, 2018
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.