Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Extra Product Options v6.0 – Tùy chọn sản phẩm WooCommerce

0

Chức năng hiện tại của WooCommerce Extra Product Options có đáp ứng nhu cầu của bạn không?

Bạn có muốn thêm Logic có điều kiện vào biểu mẫu của mình không? Cần thêm tùy chọn giá để thu hút sự chú ý của người mua hàng? WooCommerce Extra Product Options là Plugin sản phẩm WordPress tốt nhất mà bạn đang tìm kiếm.

Bạn có thể tạo các tùy chọn và addon sản phẩm có giá, logic có điều kiện (trong trình tạo biểu mẫu), xây dựng biểu mẫu, kiểu & tính năng xác thực, chuyển đổi các thuộc tính biến đổi thành nút radio, swatches và nhiều hơn nữa.

Bạn thậm chí có thể kiểm soát vị trí của các trường mới của mình bằng Trình tạo biểu mẫu. Hỗ trợ đầy đủ cho các hộp kiểm, nút radio, hộp chọn, vùng văn bản, hộp nhập, tải lên, ngày, bộ chọn phạm vi và bộ chọn màu.

Demo: https://codecanyon.net/search/7908619

Tính năng nổi bật WooCommerce Extra Product Options

Tính năng WooCommerce Extra Product Options Plugin

 • Hỗ trợ check-boxes, radio buttons, select boxes, text-areas, input boxes, upload, date, range picker, color picker và product elements
 • Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tùy chọn plugin cho các vai trò cụ thể
 • Cho phép tùy chọn bổ sung trong chế độ xem cửa hàng và danh mục
 • Ẩn nút thêm vào giỏ hàng cho đến khi tùy chọn được chọn
 • Kiểm soát vị trí của các tùy chọn và hộp tổng
 • Bật hoặc tắt hộp tổng số nổi để hiển thị các tùy chọn đã chọn
 • Thay đổi nhiều chuỗi plugin trực tiếp từ bảng điều khiển
 • Tính năng xác nhận
 • Trình tạo trường biểu mẫu
 • Hiển thị các tùy chọn của bạn từ bên ngoài màn hình sản phẩm WooCommerce bằng cách sử dụng móc hành động
 • Lựa chọn giữa tăng giá cố định hoặc tỷ lệ phần trăm
 • Giới hạn lựa chọn hộp kiểm
 • Tính năng lựa chọn chính xác cho hộp kiểm
 • Chức năng nhập / xuất thành biểu mẫu.
 • Tải hình ảnh lười biếng cho radio và hộp kiểm tra.
 • Thay đổi hình ảnh sản phẩm cho radio và hộp kiểm.
 • Giá mỗi ký tự cho các trường văn bản và vùng văn bản.
 • Kiểu dáng thêm cho radio và hộp kiểm tra.
 • Hiệu suất tăng cho số lượng lớn các tùy chọn.
 • Thay thế hình ảnh cho hộp kiểm và nút radio trên Tùy chọn chung
 • Chọn màn hình lưới cho hộp kiểm và nút radio cho Tùy chọn chung
 • Ẩn hoặc hiển thị giá
 • Hiển thị các tùy chọn phần khi bật lên
 • Logic điều kiện cho các trường và các phần trong trình tạo biểu mẫu.
 • Các phần có thể được hiển thị bình thường, như một cửa sổ bật lên hoặc một thanh trượt.
 • Trình quản lý tải lên
 • Tương thích với WPML Multilingual CMS, Aelia Currency Switcher, WP Rocket

WooCommerce Extra Product Options plugin themehigh

Download WooCommerce Extra Product Options v6.0 Nulled Free Changelog

v6.0 – April 3, 2022
Fixed an issue with the product element when using the minimum quantity on variable products.
Fixed compatibility with WooCommerce Currency Switcher.
Fixed compatibility with WPML.
Fixed an issue with the API of retrieving options from the order.
Fixed an issue with the pricing on the product element when using discounts.
Fixed an issue with the tooltip display.
Fixed an issue where product elements used in a quick view were resetting the final totals box.
Fixed compatibility with Composite Products.
Added setting to control how the plugin retrieves image sizes for image replacements which could improve site performance.
You can now customize the section label and subtitle background color for section boxed styles.
Validation for text fields and text areas is now as you type.
The normal mode is now deprecated.
The plugin now recognizes the tax Price display suffix along with its dynamic variables.
Elements can now be repeatable manually or based on product quantity.
You can now assign global forms to product tags.
You can now create template elements.
Added constants for the math formula.
Added responsive setting for the option display.
Added multiple select field.
Added PHP 8 support.
Added WooCommerce 6x compatibility.

v5.1 – June 20, 2021
Fixed an issue where when adding associated products the product was being removed from the cart.
Added multiple selection on product elements.
Fixed compatibility with Dynamic Pricing & Discounts.
Fixed compatibility with WooCommerce Currency Switcher.
Fixed compatibility with WooCommerce Bookings.
Fixed an issue with the Math formula not calculating functions on the frontend.
Fixed an issue where the import csv functionality could not preserve product ids on the product element.

v5.0.12.12 – March 11, 2021
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed some PHP warnings related to number conversion.
Fixed a price display issue with the sync associated product quantity setting.
Fixed an issue where the Prevent zero priced products setting was not working.
Fixed a calculation issue with the with Percent of the original price + options price type.
Fixed an issue where the color replacements for checkboxes were not working correctly.
Fixed a tax calculation issue when using variable products.
Fixed an issue where checkboxes on non WooCommerce pages were not being posted on the server.
Fixed several issues with the tax display and calculation.
Added reset functionality to the default plugin settings.
Added compatibility with WordPress 5.7x

v5.0.12.11 – January 7, 2021
Fixed compatibility with woothemes Measurement Price Calculator.
Fixed compatibility with Composite Products.
Added setting to control the preloading of the lightbox image.
Fixed an issue with associated products with using non fixed option prices.
Fixed compatibility with woothemes WooCommerce Subscriptions.
Removed the double title from section pop up.
Added setting to control the section pop button.
Fixed compatibility with Currency Switcher (realmag777).
Added setting to sync or not associated product quantities.
Fixed an issue where conditionally hidden elements did not contribute to the total price when enabled.
You can now set the date picker default value as number of days from today.
Fixed several errors with the ATUM Inventory Management plugin.
Fixed an issue with the math formula when using elements with html in labels.
Fixed an issue with the weight calculation of associated products.
The final totals box now shows regular and sale prices.

v5.0.12.10
- Fixed compatibility with Composite Products.
- Fixed an issue with the upload element in Facebook and Instagram browsers.
- Fixed compatibility with Dynamic Pricing & Discounts.
- Added setting to show or hide the upload success message.
- Fixed an issue where conditional logic was being rest when moving slider tabs in a section.
- Fixed compatibility with using Dynamic Pricing & Discounts.
- Fixed an issue with WooCommerce Account Funds.
- Fixed an issue with the variations items per row setting.

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.